Γ1 ,2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ για e-class

 

Β΄τάξη

 

 

 

Γλώσσα Α1 και Α2

Γλώσσα Α3

 

 

Γ 3  : ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ /ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

κ. Χατζέλη  Δήμητρα

ΠΡΙΝ ανοίξετε το παρακάτω αρχείο θέλω  να σας ενημερώσω ότι οι απαντήσεις θα πρέπει να αποσταλούν έως το Σάββατο 28-03-2020 , στο mail  : dimitra. chatzeli@gmail.com

 

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Γ3 ΤΑΞΗ