Συντάκτης: ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΟΥΡΔΑΛΟΣ

Διαδικτυακά Τμήματα ΔΔΕ Ανατ. Αττικής (για τους μαθητές που λόγω ευπαθών ομάδων δεν έρχονται σχολείο).Διαδικτυακά Τμήματα ΔΔΕ Ανατ. Αττικής (για τους μαθητές που λόγω ευπαθών ομάδων δεν έρχονται σχολείο).

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα Διαδικτυακά Τμήματα της ΠΔΕΑ και της ΔΔΕ Ανατ. Αττικής λειτουργούν κανονικά. Σημειώνουμε πως οι συγκεκριμένοι μαθητές έχουν ήδη λάβει email στο λογαριασμό που διαθέτουν στο ΠΣΔ (αυτό δηλαδή που έχουν δηλώσει στο σχολείο) με οδηγίες για τη σύνδεση τους. Σε αυτά τα τμήματα εντάσσονται οι μαθητές που ανήκουν […]

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021: Ύλη εξετάσεων.ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021: Ύλη εξετάσεων.

Λήψη αρχείου