ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2023 – ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔ. ΕΚΠ/ΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Τα κέντρα εξέτασης των ειδικών μαθημάτων (πχ. ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, κλπ) για τους υποψήφιους με αναπηρία και ειδ. εκπ/κες ανάγκες είναι στο παρακάτω έγγραφο..Λήψη αρχείου