Ημέρα: 28 Ιουνίου 2021

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ!! “Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής – μετεγγραφής”.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ!! “Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής – μετεγγραφής”.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής – μετεγγραφής είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και λήγει την Παρασκευή 02 Ιουνίου στις 23:59. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Είναι σημαντικό η ηλεκτρονική αίτηση να γίνει ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, γιατί βάση αυτών των αιτήσεων δημιουργούνται και συμπληρώνονται τα τμήματα των τομέων και ειδικοτήτων (Β’ και Γ’ τάξης αντίστοιχα). Δηλαδή σε περίπτωση που κάνει κάποιος […]

ΕΠΕΙΓΟΝ!! «Κωδικός ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου Μ.Δ.) ΕΠΑ.Λ. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. έτους 2021.»ΕΠΕΙΓΟΝ!! «Κωδικός ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου Μ.Δ.) ΕΠΑ.Λ. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. έτους 2021.»

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν σταλεί στο email όλων των αποφοίτων της Γ’ τάξης οδηγίες, για τον κωδικό που απαιτείται, για την ηλεκτρονική υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, για την Τριτοβάθμια αλλά και τα ΙΕΚ. Δικαίωμα υποβολής μηχανογραφικού για τα ΙΕΚ έχουν ΟΛΟΙ οι απόφοιτοι, που πήραν τουλάχιστον απολυτήριο, (δεν είναι δηλαδή απαραίτητο να συμμετείχαν στην διαδικασία […]