Ημέρα: 17 Μαΐου 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Αύριο (Τρίτη 18/05/2021) τις τρεις (3) τελευταίες διδακτικές ώρες δε θα διεξαχθούν μαθήματα.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Αύριο (Τρίτη 18/05/2021) τις τρεις (3) τελευταίες διδακτικές ώρες δε θα διεξαχθούν μαθήματα.

Αύριο (Τρίτη 18/05/2021) τις τρεις (3) τελευταίες διδακτικές ώρες δε θα διεξαχθούν μαθήματα (οι μαθητές θα αποχωρήσουν μετά το τέλος της 4ης ώρας) διότι ο Σύλλογος Καθηγητών θα έχει ενημέρωση με θέμα το Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας του σχολείου (ομάδες δράσης, ενέργειες σε περίπτωση σεισμού, πυρκαϊάς, πρώτες βοήθειες, κλπ).