Ημέρα: 10 Φεβρουαρίου 2021

ΕΠΕΙΓΟΝ!! Δίνονται διευκρινίσεις για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα.ΕΠΕΙΓΟΝ!! Δίνονται διευκρινίσεις για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα.

Η δικαιολόγηση αφορά ΜΟΝΟ για τις απουσίες κατά τις ημέρες που τα σχολεία λειτουργούσαν δια ζώσης και ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ). ΠΡΟΣΟΧΗ!!: Η κατάθεση των αναφερόμενων δικαιολογητικών είναι έως την Παρασκευή 12/02/2021. Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου