Ημέρα: 22 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα πραγματοποιείται αποκλειστικώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide-anatol.att.sch.gr. Συνεπώς, οι πολίτες θα αποστέλλουν τα σχετικά αιτήματά τους στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις που απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία, θα προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία στα αντίστοιχα τηλέφωνα της Υπηρεσίας μας, ως αυτά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://dide-anatol.att.sch.gr/tte/portal/index.php, προκειμένου να […]

Εγγραφές επιτυχόντων στα ΑΕΙ από 22 έως και 29 Σεπτεμβρίου.Εγγραφές επιτυχόντων στα ΑΕΙ από 22 έως και 29 Σεπτεμβρίου.

Εγγραφές επιτυχόντων στα ΑΕΙ από 22 έως και 29 Σεπτεμβρίου Η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται μέσω του συστήματος της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων επιτυχίας τους. Στον παρακάτω σύνδεσμο: https://eregister.it.minedu.gov.gr/