Ημέρα: 3 Οκτωβρίου 2019

ΕΠΕΙΓΟΝ!!! – ΜΑΘΗΤΕΙΑΕΠΕΙΓΟΝ!!! – ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Υπενθυμίζουμε ότι η λήξη των αιτήσεων για την Μαθητεία είναι μέχρι τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου. Αναλυτικές οδηγίες καθώς και την λίστα με τα ΕΠΑΛ που έχουν αναλάβει την Μαθητεία θα βρείτε στο παρακάτω έγγραφο. Λήψη αρχείου