«

Σεπ 13

Λειτουργία του σχολείου για το σχολικό έτος 2020 – 2021

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να καλωσορίσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες μας στο φυσικό μας χώρο. Ωστόσο, αυτό πρέπει να γίνει με όλους τους προβλεπόμενους κανόνες διαφύλαξης της υγείας τόσο των μαθητών, όσο και των γονέων και εκπαιδευτικών.

Έτσι ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου σε συνεδρίασή του και λαμβάνοντας υπόψη

 • την Φ7/118240/Δ1/09-09-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021»,

 • την Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/08-09-2020 Κ.Υ.Α, «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 – 2021… και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους»,

 • τις οδηγίες του ΕΟΔΥ 31-08-2020,«ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS–CoV-2 (COVID-19) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

αποφάσισε τα παρακάτω για τη λειτουργία της σχολικής μας μονάδας, τα οποία και θα εφαρμόζονται από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020.

 1. Η χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) μάσκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους της σχολικής μονάδας,

β)   στην προσέλευση και αποχώρηση από τη σχολική μονάδα.

Η χρήση μάσκας από τους μαθητές, οι οποίοι έχουν εγγραφεί και παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, καθώς και από το προσωπικό, είναι ομοίως υποχρεωτική. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν και για τα τμήματα πρωινής ζώνης.

Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής/ άθλησης.

Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας εξαιρούνται συγκεκριμένες  κατηγορίες μαθητών. Για την εξαίρεση απαιτείται οι γονείς να προσκομίσουν τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά κατόπιν ιατρικής υπόδειξης-βεβαίωσης.

 

 1. Οι μαθητές,τριες θα προσέρχονται το πρωί κανονικά από τις 08.00 έως τις 08.15.

→ Δύο εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται στις δύο αυλόπορτες, για να βοηθούν στην τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων.

→ Δύο εκπαιδευτικοί θα βρίσκονται στο ισόγειο του διδακτηρίου: ο ένας θα επιβλέπει την σταδιακή είσοδο των μαθητών,τριών και ο άλλος θα επιβλέπει τους μαθητές,τριες της Α΄τάξης

→ Δύο εκπαιδευτικοί θα επιβλέπουν τους μαθητές,τριες του 1ου ορόφου

→ Δύο εκπαιδευτικοί θα επιβλέπουν τους μαθητές,τριες του 2ου ορόφου.

Το μάθημα θα ξεκινά στις 08.15.

 1. Η αποχώρηση των μαθητών,τριών θα πραγματοποιείται ως εξής:

→ Οι μαθητές των Α, Β και Γ τάξεων θα αποχωρούν από την αυλόπορτα που βρίσκεται δίπλα στην εξωτερική σκάλα κινδύνου (Α τάξη), από τη δεύτερη αυλόπορτα (Β τάξη) και από την κεντρική αυλόπορτα (Γ τάξη) στις 13.10.

→ Οι μαθητές των Δ, Ε και ΣΤ τάξεων θα αποχωρούν από την αυλόπορτα που βρίσκεται δίπλα στην εξωτερική σκάλα κινδύνου (Δ τάξη), από τη δεύτερη αυλόπορτα (Ε τάξη) και από την κεντρική αυλόπορτα (ΣΤ τάξη) στις 13.15.

Η αναμονή των συνοδών κατά την αποχώρηση των μαθητών είτε με τη λήξη του πρωινού προγράμματος είτε του Ολοήμερου θα γίνεται έξω από τον προαύλιο χώρο ανεξαρτήτως των καιρικών συνθηκών.

 1. Για την αποφυγή συνωστισμού κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ώστε τα παιδιά να μη φορούν μάσκα αποφασίστηκε:

 • Δημιουργούνται δύο ομάδες μαθητών: η 1η ομάδα (Α, Β και Γ τάξεις) και η 2η ομάδα (Δ, Ε και ΣΤ τάξεις).

→ Η 1η ομάδα θα κάνει τρία διαλείμματα (09.40-10.00, 11.30-11.45 και 12.25-12.35

→ Η 2η ομάδα θα κάνει τρία διαλείμματα (09.00-09.10,10.40-11.05 και 11.50-12.00.

 • Η αυλή χωρίζεται σε τρεις ζώνες:

→ Την 1η ζώνη (περιοχή από τις βρύσες ως το διδακτήριο) θα χρησιμοποιούν από την 1η ομάδα οι μαθητές,τριες της Α τάξης και από τη 2η ομάδα οι μαθητές,τριες της Δ τάξης. Ο χώρος θα επιτηρείται αντίστοιχα από δύο (1+1) εκπαιδευτικούς.

→ Την 2η ζώνη (οι κερκίδες και ο χώρος του βόλεϊ) θα χρησιμοποιούν από την 1η ομάδα οι μαθητές,τριες της Β τάξης και από τη 2η ομάδα οι μαθητές,τριες της Ε τάξης. Ο χώρος θα επιτηρείται αντίστοιχα από δύο (1+1) εκπαιδευτικούς.

→ Την 3η ζώνη (ο χώρος του μπάσκετ) θα χρησιμοποιούν από την 1η ομάδα οι μαθητές,τριες της Γ τάξης και από τη 2η ομάδα οι μαθητές,τριες της ΣΤ τάξης. Ο χώρος θα επιτηρείται αντίστοιχα από δύο (1+1) εκπαιδευτικούς.

 • Επίσης στα διαλείμματα θα επιτηρείται ο χώρος των μαθητικών τουαλετών από 2 (1+1) εκπαιδευτικούς για την αποφυγή συνωστισμού.

 1. Το κυλικείο του σχολείου θα λειτουργήσει κανονικά και σύμφωνα με τις οδηγίες της από 3.9.2020 εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με οδηγίες του ΕΟΔΥ.

 2. Απαγορεύεται η είσοδος στο σχολείο σε γονείς κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Εάν υπάρχει απόλυτη ανάγκη η είσοδος θα επιτρέπεται κατόπιν συνεννόησης με τη Διευθύντρια και θα καταγράφεται σε σχετικό Βιβλίο. Για οποιοδήποτε αίτημα προς την υπηρεσία μας μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2373021260 ή στο email mail@1dim-n-moudan.chal.sch.gr.

 3. Σας ενημερώνουμε ότι η σχολική μονάδα θα καθαρίζεται καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας (08.30 – 16.30) από καθαρίστρια που έχει προσληφθεί.

 4. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες του ΕΟΔΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Λήψη)

Επίσης παρακαλούμε να επισκεφθείτε την σελίδα https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/odigies/, στην οποία θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες για γονείς και μαθητές.

 1. Τέλος σας ενημερώνουμε επίσης ότι μπορείτε, εάν επιθυμείτε, να προβείτε σε εγγραφή του παιδιού σας στο Ολοήμερο Τμήμα. Για την εγγραφή δεν απαιτούνται πλέον επιμέρους δικαιολογητικά, παρά μόνο μια απλή αίτηση.

Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί είμαστε στη διάθεσή σας.

Καλή, δημιουργική και ασφαλής σχολική χρονιά σε όλους!!!

Από τη Διεύθυνση του σχολείου

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων