Αξιολόγηση σχολικής μονάδας

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας (2020-2021)

Μπορείτε να δείτε την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας  για το έτος 2020-2021Λήψη αρχείου

 

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας (2021-2022)

Μπορείτε να δείτε τον Συλλογικό Προγραμματισμό της σχολικής μας μονάδας για το σχολικό έτος 2021-2022Λήψη αρχείου

 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας (2021-2022)

Μπορείτε να δείτε την έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας (2021-2022)Λήψη αρχείου

 

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας (2022-2023)

Μπορείτε να δείτε τον Συλλογικό Προγραμματισμό της σχολικής μας μονάδας για το σχολικό έτος 2022-2023

year-2022-school-9490003-form-8-synopsis