Σχολική Χρονιά 2020-2021


Δημιουργία βίντεο στο πλαίσιο ολοκλήρωσης εκπαιδευτικού προγράμματος για τη Φιλαναγνωσία

Ιούν 202116

Οι μαθητές και μαθήτριες του Γ2 τμήματος στο πλαίσιο εκπόνησης εκπαιδευτικού προγράμματος για τη Φιλαναγνωσία ασχολήθηκαν με το παραμύθι Σι-Σου-Ντο.

Το παραμύθι Σι-Σου-Ντο μιλάει για το σεβασμό. Μιλάει για την ιδιαίτερη προσωπικότητα του καθενός μας. Για την ομορφιά της διαφορετικότητάς μας. Μιλάει για τη συνεργασία. Μιλάει για τη δημιουργία. Για τη μονοτονία της ομοιομορφίας και την αρμονία της ποικιλίας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γ2 τμήματος, μέσα από τις κατασκευές, τις ζωγραφιές και τους στίχους τους, μας μεταφέρουν τα μηνύματα του παραμυθιού.

Συνοδοιπόροι σε αυτή τη διαδρομή η δασκάλα τους κ. Λαμβάκη Ευρυπία και η εκπαιδευτικός Μουσικής και υπεύθυνη Σχολικής Βιβλιοθήκης, κ. Πανταζή Πηνελόπη.

Το βίντεο που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μαθητών και εκπαιδευτικών, μπορείτε να το δείτε στο κανάλι του σχολείου μας στο Youtube, ακολουθώντας το σύνδεσμο:

https://youtu.be/tl3IGKW4DQU

Πολλά πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές, μαθήτριες και τις εκπαιδευτικούς!

Συνεντεύξεις μαθητών, μαθητριών με θέμα τη φιλαναγνωσία

Μάι 202121

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου στις 2 Απριλίου, μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας έδωσαν συνέντευξη στην υπεύθυνη Σχολικής Βιβλιοθήκης και εκπαιδευτικού Μουσικής του σχολείου μας, κ. Πανταζή Πηνελόπη.

Οι μικροί μας αναγνώστες μίλησαν για την αγάπη τους στο βιβλίο, για τον αγαπημένο τους ήρωα, για το αγαπημένο τους βιβλίο και πολλά άλλα θέματα!

Το link με το βίντεο που δημιουργήθηκε, για λόγους ασφαλείας, έχει αποσταλεί στα mail του ΠΣΔ των μαθητών.

Από εκεί, μπορείτε  να χαρείτε τις μαθήτριες και τους μαθητές μας!”

Υποχρεωτική εφαρμογή διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον COVID-19

Μάι 20216

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, Χριστός Ανέστη!

Τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021, οι μαθητές και μαθήτριες, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό  όλων των Δημοτικών Σχολείων της χώρας, επιστρέφουν στο σχολικό τους περιβάλλον.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ-1825 Β/5-5-2021 & Αρ. Πρωτ. 50209/ΓΔ4/5-5-2021 όλοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τη βεβαίωση αρνητικού τεστ νόσησης από τον COVID-19 (self-test, PCR ή rapid-test), καθώς είναι υποχρεωτική η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον COVID-19 (self test).

   ΟΔΗΓΙΕΣ για τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self test)

Διαδικασία προμήθειας: Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες το self-test παραλαμβάνουν δωρεάν από τα φαρμακεία οι γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον Α.Μ.Κ.Α. του/της ανηλίκου/ης μαθητή/τριας ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων).

Χρόνος διενέργειας: Το self-test, για την τρέχουσα εβδομάδα διενεργείται δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης, πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες, πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

Τόπος διενέργειας: Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες διενεργείται κατ’ οίκον με τη βοήθεια, επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους και σύμφωνα με τις οδηγίες των σχετικών ενημερωτικών φυλλαδίων που δίνονται από τα φαρμακεία.

Εξαγωγή αποτελέσματος: Οι γονείς/κηδεμόνες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/. Επιλέγουν την κατηγορία Σχολική κάρτα για COVID-19 και στη συνέχεια με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.

  1. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχετική Σχολική Κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν οι γονείς-κηδεμόνες. Αυτή τη Σχολική Κάρτα, ο/η μαθητής/τρια την φέρνει τη Δευτέρα στο σχολείο, την επιδεικνύει, (χωρίς να την παραδίδει) στον εκπαιδευτικό της πρώτης διδακτικής ώρας και τη φέρει καθημερινά μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου.

  2. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα Σχολική Κάρτα θετικού αποτελέσματος. Τότε ο μαθητής,τρια μεταβαίνει  με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων,  εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο και παραμένουν σε κατ’οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή και ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο του σχολείου, επιδεικνύοντας την αρνητική βεβαίωση. Εάν το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ..

Η Σχολική Κάρτα μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί και χειρόγραφα από τους γονείς/ κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος. Οι γονείς μπορούν εναλλακτικά να τυπώσουν, να συμπληρώσουν και να υπογράψουν μόνοι τους τη Σχολική Κάρτα (εδώ).

Επίσης αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου self-test οι μαθητές/τριες μπορούν να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test), είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, είτε με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή. Η διεξαγωγή των διαγνωστικών αυτών ελέγχων γίνεται εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από τη Δευτέρα και συντάσσεται χειρόγραφη βεβαίωση (Σχολική Κάρτα) αρνητικού αποτελέσματος και υπογράφεται από τους γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, ενώ εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, παραμένει σε ειδικό χώρο, μέχρις ότου οι γονείς / κηδεμόνες τον/την παραλάβουν, τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας.

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να προμηθεύονται το πρώτο διαγνωστικό τεστ από την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και το δεύτερο από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.

Επισημαίνεται η χρησιμότητα, η αναγκαιότητα και η υποχρεωτικότητα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self-test), από κάθε μαθητή/τρια, ως μέτρο αντιμετώπισης της διασποράς της νόσου.

Επιπλέον συνεχίζουν να ισχύουν όλα τα μέτρα πρόληψης, όπως:

 υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,

 διαφορετικά διαλείμματα

 σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες

 χρήση αντισηπτικών

 σχολαστικοί καθαρισμοί

 τακτικοί αερισμοί των χώρων

 τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.

Επιστρέφουμε στο σχολείο με αισιοδοξία και ασφάλεια

Από τη Διεύθυνση του σχολείου

Η σχετική ΚΥΑ σε μορφή pdf 

 

Καλό Πάσχα!

Απρ 202123

Ονομαστική κατάσταση μαθητών,τριών Α΄ τάξης 2021-22

Απρ 202114

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 27 Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ

Τηλέφωνο: 2373021260

Fax: 2373065224

Email: mail@1dim-n-moudan.chal.sch.gr

Ονομαστική κατάσταση μαθητών,τριών  Α΄ τάξης 2021-22

 

1

Αβδελά

Ζωή – Βασιλική

του Χρήστου

2

Αλμπάνης

Κωνσταντίνος

του Θεόδωρου

3

Αντωνίου

Παντελεήμων

του Φώτιου

4

BEQIRI

KLAJDI

του BESIM

5

Βέλος

Παντελής

του Κυριάκου

6

Βίσνια

Αναστασία

του Δημητρίου

7

Γκιολενα

Χριστίνα

του Μικαήλ

8

Γκοντερντζισβίλι

Νικόλαος

9

Ζελιάσκου

Ραφαηλία – Μαγδαληνή

του Δημητρίου

10

Ζιλιλή

 Βασιλική

του Νικολάου

11

Ζωτάκη

Αικατερίνη

του Λεωνίδα

12

Ζωτάκη

Τατιανή

του Λεωνίδα

13

Ιωάννου

Μηνάς – Θεόδωρος

του Σωκράτη

14

Καζαντζής

Πασχάλης

του Νικολάου

15

Καραγιάννη

Θέμις

του Μιχαήλ

16

Κρέπι

Σάρα

του Ndue

17

Κωνσταντινίδης

Συμεών

του Βασιλείου

18

Μάρκου

Αικατερίνη

του Εμμανουήλ

19

Μελέ

Οδυσσέας

του Ολιβιέ Νοελ

20

Νικολέτος

Χρήστος

του Δημητρίου

21

Οικονόμου

Μάριος

του Δημητρίου

22

Παρασκευόποτλος

Αλκιβιάδης

του Ηλία

23

Πασάι

Αμέλια

του Χαλιμ

24

Σάγγος

Ιωάννης

του Τριαντάφυλλου

25

Σάγγος

Αναστάσιος

του Ιωάννη

26

Σιδηροπούλου

Ευαγγελία

του Ιωάννη

27

Τακβανίδου

Αικατερίνη

του Αντωνίου

28

Τοπαλίδου

Αθανασία

του Νικολάου

29

Τουφεξής

Νικόλαος

του Ιωάννη

30

Τράγος – Σμέτης

Ιάσονας

του Αθανασίου

31

Φελεκίδης

Ηλίας

32

Χατζικίδης

Νικόλαος

του Νικολάου

 

Η Διευθύντρια του σχολείου

ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Το αγαπημένο μου βιβλίο: Padlet

Απρ 20212

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου δημιουργήθηκε ένα padlet από τους μαθητές… για όλους τους μαθητές!!!

Χαρείτε το στον παρακάτω σύνδεσμο: https://el.padlet.com/popistamou76/n2n6j57mjs0dfmxc

Πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές, μαθήτριες και

στην εκπαιδευτικό κα. Πηνελόπη Πανταζή για τη δημιουργία του padlet!!!!

2 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

Απρ 20212

Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, την ημέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός παραμυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Την καθιέρωσε η Διεθνής Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα (Ιnternational Board on Books for Young People – ΙΒΒΥ) το 1966. Από τότε, κάθε χρόνο, ένα διαφορετικό εθνικό τμήμα της οργάνωσης αυτής ετοιμάζει ένα μήνυμα και μια αφίσα, που διανέμονται σε όλο τον κόσμο, με σκοπό να τονίσουν την αξία των βιβλίων και της ανάγνωσης και να ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη και τη διάδοση της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους. 

Το 2021 υπεύθυνο για το υλικό του εορτασμού είναι το Τμήμα των Η.Π.Α. Το μήνυμα γράφτηκε από την Αμερικανίδα ποιήτρια Margarita Engle, γεννημένη στο Λος Άντζελες από Αμερικανό πατέρα και Κουβανή μητέρα. Έχει τιμηθεί με πολυάριθμα βραβεία παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας και πλήθος διακρίσεων.

Η αφίσα φιλοτεχνήθηκε από τον Roger Mello, που γεννήθηκε στην Μπραζίλια το 1965. Έχει εικονογραφήσει περισσότερα από εκατό βιβλία, από τα οποία στα είκοσι πέντε είναι δικό του και το κείμενο. Τιμημένος από την ΙΒΒΥ με το βραβείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν εικονογράφησης το 2014, έχει επίσης τιμηθεί με πολλά βραβεία από πολλές χώρες και σε πολλές χώρες έχουν εκτεθεί έργα του.

Σε όλες τις χώρες, τα παιδιά, οι συγγραφείς, οι εικονογράφοι, οι μεταφραστές, οι βιβλιοθηκάριοι, οι εκδότες και οι εκπαιδευτικοί γιορτάζουν την παγκόσμια αυτή ημέρα με διάφορες εκδηλώσεις σε σχολεία, βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία, πλατείες και άλλους χώρους, δείχνοντας έτσι την αγάπη και το ενδιαφέρον τους για τα βιβλία και το διάβασμα.

Στην Ελλάδα, όπως κάθε χρόνο, το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου φρόντισε να μεταφραστεί το μήνυμα στα ελληνικά και παροτρύνει τους φορείς που ενδιαφέρονται για τα παιδιά και τα βιβλία τους να συμβάλουν στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου. Η αφίσα με το μήνυμα τυπώθηκε στα ελληνικά από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και διανέμεται με τη φροντίδα του.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΤΗΤΑ (ΙΒΒΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2.4.2021

 

Η μουσική των λέξεων

 

Margarita Engle (Η.Π.Α.)

 

Όταν διαβάζουμε, το μυαλό μας βγάζει φτερά.

Όταν γράφουμε, τα δάχτυλά μας τραγουδούν.

 

Οι λέξεις είναι ήχοι από τύμπανα και φλάουτα στη σελίδα,

καλλίφωνα πουλιά που πετούν ψηλά, ελέφαντες που σαλπίζουν,

ποτάμια που κυλούν, καταρράκτες που ξεχύνονται,

πεταλούδες που στροβιλίζονται

ψηλά στον αέρα!

 

Οι λέξεις μας καλούν να χορέψουμε – ρυθμούς, στίχους, χτυποκάρδια, παλιές ιστορίες και νέες,

φανταστικές και αληθινές.

 

Είτε είσαι στο σπίτι ασφαλής

ή τρέχεις να περάσεις τα σύνορα για μια άλλη χώρα

και μια ξένη γλώσσα, οι ιστορίες και τα ποιήματα

σου ανήκουν.

 

Όταν μοιραζόμαστε λέξεις, οι φωνές μας

γίνονται η μουσική του μέλλοντος,

ειρήνη, χαρά και φιλία,

μια μελωδία

ελπίδας.

 

(Απόδοση: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου)

 

 

 

« Παλιότερα άρθρα


Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων