Φεβ 26

Ανακοίνωση για εγγραφές μαθητών/τριών Α΄ τάξης για το σχολικό έτος 2021-2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ    ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ                                     

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                  

Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                           

1o  ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ  

 

 

Ταχ. Δ/νση:     28ης Οκτωβρίου 27

Ταχ. κώδ.:       63200

Πληροφορίες: Ιορδανίδου Φωτεινή

Τηλέφωνο:      2373021260

FAX:                2373065224

e-mail :            mail@1dim-n-moudan.chal.sch.gr

Ιστοσελίδα:      https://blogs.sch.gr/1dimmoud/

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ,ΤΡΙΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

 1. Διαδικασία εγγραφής μαθητών,τριών

   Οι εγγραφές μαθητών,τριών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Δημοτικού κατά το σχολικό έτος 2021-22, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.

    Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2021-2022 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από  1-1-2015 έως και 31-12-2015.

    Η εγγραφή των μαθητών,τριών  σε ένα σχολείο γίνεται με βάση τη σχολική περιφέρεια του σχολείου. Με απόφαση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, ορίζεται ως σχολική περιφέρεια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μουδανιών την περιοχή που περικλείεται από τις ακόλουθες οδούς:

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΩΝ ΟΔΩΝ
1 ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ Χ ΑΠΟ 26 έως 56
2 ΚΩΝ/NΟΥ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ Χ ΑΠΟ 42 ΕΩΣ 46
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Χ ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 18
4 ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ Χ ΑΠΟ 26 ΕΩΣ 30
5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Χ ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 34
6 ΚΙΟΥ Χ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 6
7 ΑΠΟ ΚΙΟΥ – ΑΛΜΥΡΑ ΦΩΤΙΑΔΗ – ΚΥΠΡΟΥ
9 ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

 

 1. Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών,τριών    

Σύμφωνα με την παρ. 4α, του άρθρου 7, του ΠΔ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25 Α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

 • Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς/κηδεμόνες, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ).

 • Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

 • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

 • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

 • Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείουγια την εγγραφή στο Δημοτικό

 1.   Εγγραφές στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρωινής Ζώνης

   Προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα:

   Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Γίνονται  δεκτές όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α.(Β 3838).

   Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο.

   Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.

   Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00):

   Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.

 

   Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά από τις 13:30 έως και τις 14:15  τηρώντας απαρέγκλιτα  τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)   (https://eody.gov.gr/loimoxiapo-to-neo-koronoio-covid-19-odigies-profylaxis-gia-to-koino/  & https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-tichrisi-maskas-apo-to-koino/).

   Παρακαλούμε πολύ να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 2373021260, πριν από την επίσκεψή σας στο σχολείο.              

 Η Διευθύντρια του σχολείου

Ιορδανίδου Φωτεινή

                                                                                                                                                                                           

Φεβ 12

Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες και πρωτόκολλο αναστολής λειτουργίας σχολικών τμημάτων ή σχολείων

 

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/11/COVID19-20201111-sxoleia.pdf

Ιαν 08

Επαναλειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες καλή και ευλογημένη νέα χρονιά!

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας λαμβάνοντας υπόψη

 • την με αριθμό 797/ΓΔ4/05-01-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ,

 • το με αριθμό 194/08-01-2021 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

 • την με αριθμό Αρ. Πρωτ:Δ1 / ΓΠ οικ.986/ 8-01-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας

 • τις οδηγίες του ΕΟΔΥ

συνεδρίασε την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 σχετικά με την ασφαλή επαναλειτουργία του σχολείου στις 11 Ιανουαρίου 2021 και αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

 1. Απαρέγκλιτη τήρηση όλων των κανόνων και γενικών μέτρων προστασίας, σύμφωνα με τις υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/08-09-2020 (ΦΕΚ 3780 τ. Β΄) και Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31-10-2020 (ΦΕΚ 4810 τ. Β’) Κ.Υ.Α. όπως

→ η υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής (ή  ιατρικής /χειρουργικής) μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,

→ η τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των προσώπων, ήτοι μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού,

→ η σχολαστική εφαρμογή της υγιεινής των χεριών και

→ η τήρηση των γενικών κανόνων καθαριότητας.

 

 1. Υιοθέτηση πρακτικών ελαχιστοποίησης του συγχρωτισμού των μαθητών που ήδη εφαρμόζουμε από τον Σεπτέμβριο 2020, όπως

Σταδιακή προσέλευση των μαθητών,τριών χρησιμοποιώντας τις δύο αυλόπορτες από τις 08.00 έως τις 08.15. Στις αυλόπορτες θα βρίσκονται δύο εκπαιδευτικοί  για να βοηθούν την τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων. Ταυτόχρονα ένας εκπαιδευτικός θα βρίσκεται στο ισόγειο του διδακτηρίου και θα επιβλέπει τους μαθητές,τριες της Α΄τάξης, δύο εκπαιδευτικοί θα επιβλέπουν τους μαθητές,τριες του 1ου ορόφου και δύο εκπαιδευτικοί θα επιβλέπουν τους μαθητές,τριες του 2ου ορόφου.

Σταδιακή αποχώρηση των μαθητών,τριών χρησιμοποιώντας τρεις (3) αυλόπορτες με τον τρόπο που εφαρμόστηκε από τον Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα:

 • Οι μαθητές των Α, Β και Γ τάξεων θα αποχωρούν από την αυλόπορτα που βρίσκεται δίπλα στην εξωτερική σκάλα κινδύνου (Α τάξη), από τη δεύτερη αυλόπορτα (Β τάξη) και από την κεντρική αυλόπορτα (Γ τάξη) στις 13.10.

 • Οι μαθητές των Δ, Ε και ΣΤ τάξεων θα αποχωρούν από την αυλόπορτα που βρίσκεται δίπλα στην εξωτερική σκάλα κινδύνου (Δ τάξη), από τη δεύτερη αυλόπορτα (Ε τάξη) και από την κεντρική αυλόπορτα (ΣΤ τάξη) στις 13.15.

→ Για την αποφυγή συνωστισμού κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε την πρακτική που υιοθετήσαμε από τον Σεπτέμβριο 2020. Συγκεκριμένα:

 • Δημιουργία δύο ομάδων μαθητών: η 1ηομάδα (Α, Β και Γ τάξεις) και η 2ηομάδα (Δ, Ε και ΣΤ τάξεις). Η 1η ομάδα θα κάνει τρία διαλείμματα (09.40-10.00, 11.30-11.45 και 12.25-12.30).  Η 2η ομάδα θα κάνει τρία διαλείμματα (09.00-09.10,10.40-11.05 και 11.50-12.00).

 • Η αυλή χωρίζεται σε τρεις ζώνες:

 • Την 1ηζώνη (περιοχή από τις βρύσες ως το διδακτήριο) θα χρησιμοποιούν από την 1ηομάδα οι μαθητές,τριες της Α τάξης και από τη 2η ομάδα οι μαθητές,τριες της Δ τάξης. Ο χώρος θα επιτηρείται αντίστοιχα από δύο (1+1) εκπαιδευτικούς.

 • Την 2ηζώνη (οι κερκίδες και ο χώρος του βόλεϊ) θα χρησιμοποιούν από την 1ηομάδα οι μαθητές,τριες της Β τάξης και από τη 2η ομάδα οι μαθητές,τριες της Ε τάξης. Ο χώρος θα επιτηρείται αντίστοιχα από δύο (1+1) εκπαιδευτικούς.

 • Την 3ηζώνη (ο χώρος του μπάσκετ) θα χρησιμοποιούν από την 1η ομάδα οι μαθητές,τριες της Γ τάξης και από τη 2ηομάδα οι μαθητές,τριες της ΣΤ τάξης. Ο χώρος θα επιτηρείται αντίστοιχα από δύο (1+1) εκπαιδευτικούς.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι:

 1. Η σχολική μας μονάδα θα συνεχίζει να καθαρίζεται καθ΄όλη τη διάρκεια λειτουργίας (07.00 – 16.30) από δύο (2) καθαρίστριες.

 2. Το κυλικείο του σχολείου θα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά και σύμφωνα με τις οδηγίες της από 3.9.2020 εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με οδηγίες του ΕΟΔΥ.

 3. Απαγορεύεται η είσοδος των γονέων στο σχολείο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. Εάν υπάρχει απόλυτη ανάγκη η είσοδος θα επιτρέπεται κατόπιν συνεννόησης με τη Διευθύντρια και θα καταγράφεται σε σχετικό Βιβλίο. Για οποιοδήποτε αίτημα προς την υπηρεσία μας μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω τηλεφώνου (2373021260) ή μέσω email mail@1dim-n-moudan.chal.sch.gr.

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, κυρίαρχος στόχος μας είναι η προστασία της υγείας των μαθητών και όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικών και γονέων/συνοδών). Για την επίτευξη του στόχου κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση της συνεργασίας εκπαιδευτικών – γονέων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας  μας παρακαλούμε όπως

 • σε περίπτωση που το παιδί σας είναι αδιάθετο, να παραμένει στο σπίτι και να ενημερώνετε σχετικά το σχολείο.

 • να έχετε στην τσάντα του παιδιού σας μια επιπλέον μάσκα, ώστε να μπορεί να την αντικαταστήσει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πτώση, λέρωμα).

 • η παραλαβή του παιδιού σας από / προς το σχολείο να γίνεται κατά το δυνατόν από ένα σταθερό πρόσωπο αναφοράς ή ένα άτομο της κατοικίας του παιδιού.

 • η αναμονή των συνοδών κατά την αποχώρηση των μαθητών είτε με τη λήξη του πρωινού προγράμματος είτε του Ολοήμερου θα γίνεται έξω από τον προαύλιο χώρο ανεξαρτήτως των καιρικών συνθηκών.

Η ασφάλεια όλων μας είναι ευθύνη όλων μας!!

Καλή αρχή!!!

Η Διευθύντρια του σχολείου

Φωτεινή Ιορδανίδου

Δεκ 31

Καλή χρονιά!

Δεκ 23

Γιορτινές ευχές!!!

 

 

Δεκ 22

Χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες προτάσεις….

Παιδιά, σας έχουμε κάποιες προτάσεις για να περάσετε τις διακοπές σας ευχάριστα και δημιουργικά!!

Διαβάζοντας παραμύθια…

Πού πήγαν τα Χριστούγεννα; http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip11/Default.html

Ο καλικάντζαρος που έχασε το δρόμο http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip12/Default.html

Μαγεία των Χριστουγέννων http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip10/Default.html

 Το βιβλίο των δικών σου Χριστουγέννων  http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip42/Default.html

«Φρικαντέλα» παραμύθι και δραστηριότητες Φρικαντέλα-παραμύθι και δραστηριότητες

Η πολιτεία που δεν είχε Χριστούγεννα Η πολιτεία που δεν είχε Χριστούγεννα

Φρόστυ ο χιονάνθρωπος https://video.link/w/qKaBb

Βλέποντας ταινίες…

Ευγένιος Τριβιζάς «Ένα δέντρο μια φορά The Boy And The Tree»

η ιστορία της Γέννησης

παραμύθι «Το μικρό έλατο» https://www.youtube.com/watch?v=zLyh83c08b8&feature=emb_title

Το ποντικάκι που ήθελε ν’ αγγίξει ένα αστεράκι

Ο Καρυοθραύστης https://www.youtube.com/watch?v=exN9Cs6haEY

The snowman https://video.link/w/pJaBb

dinner for one https://video.link/w/UGlBb

Ο χιονάνθρωπος Ταινία «ο Χιονάνθρωπος» με δραστηριότητες

Ακούγοντας τραγούδια…

Τα κάλαντα στην Ελλάδα

Κάλαντα απ΄όλη την Ελλάδα

Χλαπάτσες που τραγουδάνε όπερα

Παιχνίδι με τραγούδια για μικρότερα παιδιά

Παιχνίδι με τραγούδια για μεγαλύτερα παιδιά

Ηλεκτρονικό βιβλίο με τραγούδια για μεγάλα παιδιά

Ηλεκτρονικό βιβλίο με τραγούδια για μεγάλα παιδιά 2

Ηλεκτρονικό βιβλίο με τραγούδια για μικρά παιδιά

Ο Καρυοθραύστης για μικρά παιδιά

Ο Καρυοθραύστης για μεγάλα παιδιά

Μουσικό παιχνίδι για μεγάλα παιδιά

Μουσικό παιχνίδι για μικρότερα παιδιά

https://video.link/w/WGaBb

https://video.link/w/nIaBb

https://video.link/w/DIaBb

Weihnachten mit Masken https://video.link/w/MXlBb

Kling Glöckchen, klingelingeling (ήχησε καμπανούλα) https://video.link/w/5bmBb

 

Κατασκευάζοντας …

χριστουγεννιάτικες κατασκευές με ρολό χαρτί https://video.link/w/dNaBb

κάρτες και φακέλους https://video.link/w/FNaBb

3D Paper Snowflakes  https://video.link/w/PTFBb

Χρώματα από βρώσιμα υλικά https://video.link/w/zTFBb

Φτιάξτε μόνοι σας σπιτική πλαστελίνη σε 5΄ https://video.link/w/nTFBb

https://video.link/w/sTFBb

 

 

Παίζοντας…

Χριστουγεννιάτικο memory

Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια διάφορα

Ηλεκτρονικό ημερολόγιο

Φτιάχνοντας…

τα χριστουγεννιάτικα μπισκότα μου https://video.link/w/yOaBb

χριστουγεννιάτικο σπιτάκι με πτι μπερ https://video.link/w/OOaBb

 

Και άλλα πολλά, όπως…

«Μαγεμένη Πύλη», το ψηφιακό χριστουγεννιάτικο χωριό. www.magemenipili.gr

ψηφιακό ημερολόγιο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Νέας Προποντίδας https://drive.google.com/file/d/1o2xd4gk8ztRVmnNem-J-2zYzRU5ZZZGB/view?usp=sharing

Τέλος, μία πολύ ενδιαφέρουσα  σελίδα της google  καθώς δίνει τη δυνατότητα τα ταξιδέψετε σε όλα τα μεγάλα μουσεία του κόσμου! Όταν πατήσετε το link θα σας βγάλει στη σελίδα ’’Google Arts & Culture’’. Πάνω και αριστερά έχει ένα σύμβολο με τρεις μικρές οριζόντιες γραμμές που αν το πατήσετε εμφανίζει μια στήλη με επιλογές που μπορείτε να κάνετε ενώ πάνω και δεξιά υπάρχει ένας μεγεθυντικός φακός που μπορείτε να αναζητήσετε καλλιτέχνες, μουσεία κ.τ.λ  Αν μπείτε σε κάποιο μουσείο και πατήσετε το εικονίδιο με το ανθρωπάκι έχετε τη δυνατότητα να περπατήσετε μέσα στο μουσείο!!!

https://artsandculture.google.com/

https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum

Καλή διασκέδαση!!!!!!

 

Νοέ 21

Εξ’ αποστάσεως επικοινωνία με την ΕΔΕΑΥ του Σχολείου μας

Αγαπητοί γονείς,

Μπροστά στις νέες προκλήσεις και στη νέα πραγματικότητα που βιώνουμε καλούμαστε να ανταποκριθούμε όλοι μας σε αυτές με ατομική ευθύνη και συλλογική σκέψη. Για δεύτερη φορά στην Ελλάδα επιβλήθηκε η αναστολή λειτουργίας όλων των δημοτικών  σχολείων της χώρας από 16/11/2020 έως 30/11/2020, με σκοπό την αναχαίτιση της μετάδοσης του ιού. Η αλλαγή στην καθημερινότητα όλων μας είναι έκδηλη σε όλες τις εκφάνσεις της. Η προσωρινή παύση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τα κλειστά καταστήματα, η εθελούσια αποχή από κοινωνικές εκδηλώσεις αλλά ενδεχομένως και η υποχρεωτική καραντίνα όσων νοσούν ήδη από τον ιό, είναι μόνο μερικές από τις καταστάσεις στις οποίες όλοι καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε.

Το Σχολείο μας βρίσκεται καθημερινά κοντά στους μαθητές μας υλοποιώντας διαδικτυακά μαθήματα και φροντίζοντας επισταμένα τη διευκόλυνση της διαδικασίας αυτής. Σκοπός μας είναι τα παιδιά να κρατήσουν την επαφή τους με το σχολείο, τους δασκάλους τους και τις μαθησιακές δραστηριότητες, προκειμένου να νιώθουν σταθερότητα και ασφάλεια ακολουθώντας, όσο το δυνατόν, το καθημερινό τους πρόγραμμα.

Η υγεία, η ασφάλεια και η ευημερία των παιδιών μας αποτελεί προτεραιότητα για εμάς τους ενήλικες και αρχίζει πρώτα από εμάς τους ίδιους. Μέσα στο πλαίσιο της εναρμόνισης της νέας σχολικής καθημερινότητας και οικογενειακής ζωής, μπορείτε να επικοινωνείτε με την ψυχολόγο (Ιωαννίδου Μελπομένη) και την κοινωνική λειτουργό (Κοπάντση Χριστίνα) του Σχολείου μας για σκέψεις ή προβληματισμούς σας που μπορεί να προκύψουν από αυτή την πρωτοφανή συνθήκη.

Η επικοινωνία θα γίνεται κάθε Δευτέρα από τις 14.00 έως τις 17.20 στις ηλεκτρονικές τάξεις της ψυχολόγου και της κοινωνικής λειτουργού.

Ιωαννίδου Μελπομένη (ψυχολόγος) https://minedu-primary2.webex.com/meet/imelpomeni

Κοπάντση Χριστίνα (κοινωνική λειτουργός) https://minedu-primary2.webex.com/meet/chrikopa

Είναι μία ευκαιρία να δώσουμε χρόνο σε εμάς και στα αγαπημένα μας πρόσωπα, να μυήσουμε τα παιδιά μας στην καλλιέργεια της κοινής κοινωνικής ευθύνης ως μέρη ενός συνόλου, να γίνουμε πιο ευέλικτοι ώστε να προσαρμοστούμε καλύτερα στη νέα συνθήκη, παραμένοντας ταυτόχρονα ψύχραιμοι, αποφεύγοντας τις υπερβολές με συνέπεια στα λόγια και στις πράξεις μας. Ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά καταγράφουν και καταχωρούν στη σκέψη τους πιο εύκολα τις πράξεις από τα λόγια μας!

Ευχόμαστε υγεία και δύναμη σε όλους!

Με εκτίμηση

Η Διεύθυνση του Σχολείου

Older posts «

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων