Σεπ 09

Οδηγίες για την έναρξη λειτουργίας του σχολείου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις, καθώς  όλοι οι εκπαιδευτικοί που χρειάζονται για την λειτουργία του σχολείου μας είναι παρόντες. Το σχολείο μας έχει ενταχθεί στη νέα λειτουργία του Αναβαθμισμένου ολοήμερου σχολείου και θα λειτουργεί μέχρι και τις 5:30 μ.μ..

Η λειτουργία του σχολείου διαμορφώνεται ως ακολούθως.

  1. Οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στην Πρωινή Ζώνη θα προσέρχονται από τις 7:00π.μ.έως τις 7:15 π.μ..

  2. Οι υπόλοιποι μαθητές θα προσέρχονται από τις 8:00 π.μ. έως και τις 8:15 π.μ από τις δύο εισόδους που βρίσκονται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου.

Η αποχώρηση των μαθητών που παρακολουθούν μόνο το πρωινό πρόγραμμα θα γίνεται κανονικά στις 13:15.

    3. Τα παιδιά που παρακολουθούν το Ολοήμερο πρόγραμμα μπορούν να αποχωρούν

στις 14.55

στις 15:50 και

17:30.

Για την καλύτερη και ασφαλέστερη προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών σας παρακαλούμε πολύ να τηρήσετε όλα τα παραπάνω. Την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών/μαθητριών θα υποστηρίζουν 2 σχολικοί τροχονόμοι.

Υγειονομικό πρωτόκολλο

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 108730/ΓΔ4/ 08-09-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων θα εφαρμοστούν τα παρακάτω μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

  • Χρήση Μάσκας

   Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων.

  • Διαχείριση μαθητή/μαθήτριας με συμπτώματα περιστατικών COVID-19

   Εάν ένας/μία μαθητής/τρια εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδί με λοίμωξη COVID-19, εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται η σχολική μονάδα με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων. Εάν ο/η μαθητής/τρια βρίσκεται στη σχολική μονάδα, λαμβάνουν χώρα εκ μέρους του Υπευθύνου COVID-19 της σχολικής μονάδας τα παρακάτω:

– Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του/ της μαθητή/τριας.

 – Απομόνωση του/της μαθητή/τριας σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας.

– Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής από τον/την μαθητή/τρια και το/τα άτομο/α που το φροντίζουν.

 – Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το προσωπικό (μάσκα, γάντια, και σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών ή αναπνευστικών εκκρίσεων- ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου).

– Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την αναχώρηση του/της μαθητή/τριας με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

– Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων και σε συνεργασία με αυτούς.

   Εφόσον, σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηριστεί ως ύποπτο κρούσμα COVID-19 συστήνεται η διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊoύ COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR).

   Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο/η μαθητής/τρια παραμένει σε απομόνωση κατ` οίκον, ενώ η σχολική μονάδα συνεχίζει τη λειτουργία της. Εάν η ιατρική αξιολόγηση που έγινε σε συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις λοίμωξης COVID-19, τότε ο/η μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο όταν τα συμπτώματα υφεθούν ή παρέλθει τυχόν άλλο, πέρα από COVID-19, πρόβλημα υγείας, χωρίς να είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

   Εάν από την ιατρική αξιολόγηση προκύπτει ότι ο/η μαθητής/τρια είναι ύποπτο κρούσμα συστήνεται η διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊoύ COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR).

  • Διαχείριση μαθητή/τριας στην περίπτωση θετικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊoύ COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR)

   Ο γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ενημερώνει τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της σχολικής μονάδας για το θετικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού τεστ για COVID-19. Ο/Η μαθητής/τρια  που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 πρέπει να απομακρυνθεί από το σχολείο και να παραμείνει σε απομόνωση για πέντε (5) ημέρες από την ημέρα του θετικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου. Κατά τη διάρκεια της απομόνωσης, ο/η μαθητής/τρια  με επιβεβαιωμένο COVID-19 πρέπει να απέχει και από όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες (π.χ. φροντιστήριο, ξένες γλώσσες, αθλητισμός). Ως ημέρα 0 θεωρείται η ημέρα λήψης της θετικής εργαστηριακής διάγνωσης.

  • Επιστροφή στο σχολείο ατόμων με επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19

      Ο/Η μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών απομόνωσης, εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση αντιπυρετικών . Αν ο πυρετός επιμένει συστήνεται η παράταση της απομόνωσης εντός της οικείας μέχρι την πλήρη υποχώρηση του πυρετού. Για την επιστροφή στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου εργαστηριακού διαγνωστικού τεστ ούτε η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.             

Σε περίπτωση, όμως, που, παρά τις συστάσεις, πραγματοποιηθεί νέος εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος και είναι θετικός, τότε το γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο μη επανόδου στο σχολείο.

Στην περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το παραπάνω απαιτούμενο διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων να παραταθεί, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού. Οι μαθητές/τριες καθώς και τα μέλη του προσωπικού όταν επιστρέφουν στο σχολείο ή στην υπηρεσία τους υποχρεούνται στη χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για πέντε (5) ημέρες από την ημέρα λήξης της απομόνωσης.

  • Επιστροφή στο σχολείο ατόμων με αρνητικό εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο

   Ο/Η μαθητής/τρια που χαρακτηρίσθηκε ως ύποπτο κρούσμα COVID-19 και υποβλήθηκε σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο με αρνητικό αποτέλεσμα επιστρέφει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών και την υποχώρηση/βελτίωση των συμπτωμάτων. Για την επάνοδο στο σχολείο δεν απαιτείται η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης ή αρνητικού διαγνωστικού τεστ.

Σεπ 07

Καλή σχολική χρονιά!

.jpg

Σεπ 04

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας (2021-2022)

Μπορείτε να δείτε την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας  για το έτος 2021-2022Λήψη αρχείου

 

Ιούν 10

Γιορτή αποφοίτησης 2022

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 2022

Ιούν 06

Υλοποίηση της δράσης «Από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης  «Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό» τα νήπια του 3ου και 4ου Νηπιαγωγείου επισκέφθηκαν το σχολείο μας, συνοδευόμενα από τις νηπιαγωγούς τους.

Τα παιδιά υποδέχθηκε η Διευθύντρια του Δημοτικού σχολείου και έγινε μια πρώτη γνωριμία με τους χώρους του σχολείου. Στη συνέχεια με τα παιδιά της Α΄ τάξης, έκαναν από κοινού μια κατασκευή. Με τα υλικά που τους δόθηκαν δημιούργησαν ένα λιβάδι με λουλούδια, που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και θα μείνει αναρτημένο στην αίθουσα που την επόμενη σχολική χρονιά θα υποδεχθεί τους μαθητές της Α΄ τάξης.

22 Στη συνέχεια, έγινε ανταλλαγή δώρων. Τα νήπια προσέφεραν ένα γλύκισμα σε χειροποίητη κατασκευή. Οι μαθητές της Α΄ τάξης έδωσαν κάρτες με  δικές τους ευχές, μια δακτυλόκουκλα και ένα γλύκισμα, όλα εσώκλειστα σε σακουλάκι με το λογότυπο του σχολείου.

20220526 083349

Ακολούθησαν  μουσικοκινητικά παιχνίδια στην αυλή με τη βοήθεια του Γυμναστή του σχολείου και για αποχαιρετισμό τραγουδήσανε όλοι ένα  παιδικό τραγουδάκι συνδυάζοντας το με κινήσεις και χορό. Το τραγούδι το είχανε μάθει όλοι οι μαθητές της Α’ τάξης και των νηπιαγωγείων, κατόπιν συνεννόησης των εκπαιδευτικών.

2 3 4

23 24 25 26 29 35

Η μετάβαση από τη μια σχολική βαθμίδα στην άλλη είναι μια κατάσταση που δημιουργεί πολλά συναισθήματα, θετικά και αρνητικά στους μαθητές. Στόχος μας είναι η όσο πιο ομαλή μετάβαση και η εξασφάλιση ευνοϊκού κλίματος από τις σχολικές μονάδες υποδοχής. Το πρόγραμμα της μετάβασης θα συνεχιστεί με την ενημέρωση των γονέων για θέματα της μετάβασης που θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο.

Ιούν 06

Ημερήσια εκδρομή 2022

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερήσια εκδρομή του σχολείου μας την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022.

Το εκπαιδευτικό μέρος της εκδρομής περιελάμβανε επίσκεψη των μαθητών/τριών των Α, Β και Γ τάξεων στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας, της πρωτεύουσας του μακεδονικού βασιλείου από τις αρχές του 4ου π. Χ. αιώνα και γενέτειρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης στο μουσείο, όπου εκτίθενται τα ευρήματα των ανασκαφών του αρχαιολογικού χώρου, όπως ταφικά κτερίσματα, αγγεία, είδωλα και ψηφιδωτά, οι μαθητές και μαθήτριες ενημερώθηκαν σχετικά με την πολεοδομική οργάνωση της αρχαίας πρωτεύουσας και την ιστορική εξέλιξη του χώρου.

4

 

1 1

5

Οι μαθητές και μαθήτριες των Δ, Ε και ΣΤ τάξεων επισκέφθηκαν το μουσείο των Βασιλικών Τάφων (Βασιλική Ταφική Συστάδα του Φιλίππου του Β΄) στη Βεργίνα. Εκεί είδαν πως κατασκευάζονταν οι τάφοι των Βασιλέων της Μακεδονικής Δυναστείας, σκεύη καθημερινής χρήσης, όπλα και πολλά ταφικά διακοσμητικά αντικείμενα, κοσμήματα βασιλικά που δείχνουν το μέγεθος της ανάπτυξης του πολιτισμού της εποχής εκείνης. Τα παιδιά επίσης εντυπωσιάστηκαν από τον φωτισμό του μουσείου, που προσδίδει και έναν μυστικισμό και μια ατμόσφαιρα δέους εφάμιλλη των εκθεμάτων του μουσείου.

.jpg

Το μεσημέρι όλοι οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου συναντήθηκαν στον Άγιο Νικόλαο Νάουσας όπου είχαν την ευκαιρία να περάσουν ένα όμορφο δίωρο με παιχνίδι!

 

31

Και του χρόνου!!!

Ιούν 06

Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2022

 

ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒ. 2022

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού του 3ου τριμήνου και των εργαστηρίων δεξιοτήτων οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας συμμετέχουν σε δράσεις με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

Τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 επισκέφθηκε το σχολείο μας ο κ. Στέλιος Ραμανδάνης, Προϊστάμενος του τμήματος Καθαριότητας κι Ανακύκλωσης του δήμου μας, κατόπιν σχετικής πρόσκλησής μας και ενημέρωσε τους μαθητές και μαθήτριες της Ε΄τάξης για θέματα ανακύκλωσης. Με απλό και κατανοητό τρόπο εξήγησε τα παιδιά για τους κάδους ανακύκλωσης, τα λάθη που κάνουμε όταν ανακυκλώνουμε και για τα οφέλη της ανακύκλωσης. Στην ενημερωτική αυτή συνάντηση συμμετείχαν και οι Αντιδήμαρχοι κ. Χάρης Σαρόγλου και κα. Αθανασία Εμμανουηλίδου, οι οποίοι προέτρεψαν τα παιδιά να ανακυκλώνουν διάφορα είδη σε κάδους που ο Δήμος έχει τοποθετήσει σε πολλά σημεία της πόλης μας.285996625 5319444898118933 5038447177844591119 n 286546413 5319445011452255 2868384430278107332 n286680649 5319444718118951 6740074997327933763 n

Οι δράσεις των μαθητών συνεχίστηκαν την επόμενη ημέρα, Τρίτη 7 Ιουνίου 2022.

Οι μαθητές και μαθήτριες των Α, Γ και ΣΤ τάξεων πραγματοποίησαν καθαρισμό της παραλίας των Νέων Μουδανιών. Υποστηρικτής και σε αυτή τη δράση ο Δήμος Νέας Προποντίδας, ο οποίος προμήθευσε τους μαθητές και μαθήτριες με σακούλες απορριμμάτων, γάντια μιας χρήσης και νερά!

 

Οι μαθητές και μαθήτριες των Δ και Ε τάξεων «γέμισαν¨ κυριολεκτικά τις καρδιές της πλατείας με πλαστικά καπάκια που συγκέντρωναν για πολύ καιρό!!!

 

Older posts «

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων