Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης “Ενίσχυση των σχέσεων σχολείου – οικογένειας” , οι μαθητές των Α’ και Στ’ τάξεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μουδανιών σε συνεργασία με τους γονείς – κηδεμόνες τους και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ανέλαβαν τον καλλωπισμό της αυλής του σχολείου μας, ζωγραφίζοντας επιδαπέδια παιχνίδια στον προαύλιο χώρο.

Σε πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε έρευνα από τους μαθητές για την εύρεση των κατάλληλων επιδαπέδιων παιχνιδιών ανάλογα με την ηλικία τους. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μαθητών και των δασκάλων τους προκειμένου να καταγραφούν τα υλικά που ήταν απαραίτητα για την υλοποίηση της δράσης.

Στη συνέχεια οι μαθητές ενημέρωσαν τους γονείς – κηδεμόνες τους για την αλλαγή στην αυλή του σχολείου και ζήτησαν τη βοήθειά τους ώστε να γίνει πραγματικότητα το όνειρο τους. Μαθητές, γονείς και δάσκαλοι σχεδίασαν επιδαπέδια παιχνίδια στις τρεις ζώνες της αυλής.

Παρουσίαση 4

Παρουσίαση 41

Παρουσίαση 42

Στο τέλος έγινε καταγραφή των κανόνων και του τρόπου παιξίματος των παιχνιδιών.

Έτσι, οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα στην ώρα του διαλείμματος και όχι μόνο, να διασκεδάζουν, να γυμνάζονται και να συνεργάζονται.

Οι μαθητές και μαθήτριες των Α2 και Δ1 τμημάτων του σχολείου μας υλοποίησαν από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο το πρόγραμμα e-  twinning “Celebration day through the children’s eyes” .

Αρχικά η διάχυση του προγράμματος έγινε με τη δημιουργία λογότυπου μέσω ψηφοφορίας των μαθητών και μαθητριών των δύο τμημάτων.

Στη συνέχεια αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου η αφίσα που δημιουργήθηκε από τα παιδιά με τίτλο “Ασφάλεια στο διαδίκτυο”

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος E twinning με τίτλο ” The magic box of feelings travels around Europe” το τμήμα του Β1 δημιούργησε το δικό του ερωτηματολόγιο των συναισθημάτων και χωρίστηκαν σε δύο ομάδες με σκοπό να γίνει διαμοιρασμός του ερωτηματολογίου στα τμήματα Β2 και Γ2 .

ΧΑΡΑ 1

Η διάχυση της εργασίας είχε ως σκοπό να βγάλουν οι μαθητές τα δικά τους συμπεράσματα και να κατανοήσουν ότι όλοι νιώθουμε τα ίδια συναισθήματα σε ίδιες καταστάσεις.