Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα: 3η διδακτική ώρα

Τετάρτη:  3η διδακτική ώρα

Παρασκευή:  2η διδακτική ώρα