Νομοθεσία

 1. ΦΕΚ 17/15.02.2017, Άρθρο 11 «Ρύθμιση θεμάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης»
 2. ΦΕΚ 3561/04.11.2016 «Καθορισμός διαδικασίας σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων συνεκπαίδευσης»
 3. 04/10/2016 Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του άρθρου 48, του ν.4415/2016 (Α΄ 159). -Συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου στην ΕΑΕ-
 4. 11/10/2016 Μείωση αριθμού μαθητών τάξης
 5. Ν. 4415/06.09.2016, ΦΕΚ159, Άρθρο 48 «Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης»
 6. 26/02/2016 Απάντηση σχετικά με “Φοίτηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο”
 7. N. 4368/ΦΕΚ 21/21.01.2016 Άρθρο 82 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης»
 8. ΦΕΚ 315/12/02/2014 «Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών.»
 9. 04/10/2010 «Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου»
 10. ΦΕΚ 1319/10.10.2002 «Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγή και τα Τμήματα Ένταξης»
 11. Ν. 4186/17.09.2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», Άρθρο 28 «Θέματα Ειδικής Αγωγής
 12. ΦΕΚ 4115/30.01.2013/άρθρο 39 «Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» -ΕΔΕΑΥ-
 13. ΦΕΚ 449/03.04.2007 «Καθηκοντολόγιο Ειδικής Αγωγής»
 14. Ν.3699/02.10.2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 15. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ -ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-

Αφήστε μια απάντηση