Εργαστήρια Δεξιοτήτων

ΤΑ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΑΣ

Το 1ο Δ.Σ Αγριάς κατά το σχολικό έτος 2020-21 συμμετείχε στην πιλοτική δράση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής «Εργαστήρια Δεξιοτήτων». με πολύ θετικά αποτελέσματα. Φέτος η δράση εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλα τα Δημοτικά σχολεία. Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες, σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου προγράμματος με δομή Ανοικτών, Ζωντανών Προγραμμάτων Σπουδών και Διαδικασιών.

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο διδακτική και εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού, αξιοποιώντας μεθόδους διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης. Κατά την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης σαν σχολείο είχαμε ορίσει ως βασικό πυλώνα του σχεδίου μας τον μαθητή και τις ανάγκες του και συνεχίζουμε να στοχεύουμε σε αυτό, μέσα από τις δράσεις μας και κατά την φετινή σχολική χρονιά. Προτεραιότητά μας είναι α) η ισόρροπη ανάπτυξη των μαθητών, β) η ισότιμη παροχή ευκαιριών μάθησης, γ) η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσα απ’ την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών που αναβαθμίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία δ) η οργάνωση της σχολικής μονάδας με τρόπο που να προάγεται η ασφάλεια, η αποδοχή, και η αναγνώριση των δυνατοτήτων κάθε μαθητή ε) η εδραίωση ισχυρών διαπροσωπικών σχέσεων με γονείς για την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης απέναντι στο σχολείο Βασικός σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η ανάπτυξη όλων εκείνων των ικανοτήτων όπως η καλλιέργεια δημοκρατικών στάσεων και αξιών ( ισότητα, αλληλεγγύη, σεβασμός της διαφορετικότητας φροντίδα του περιβάλλοντος, προαγωγή της υγείας), καθώς και η καλλιέργεια των ιδιαίτερων κλίσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών, με σκοπό την προετοιμασία τους για την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά ως υπεύθυνων και δημοκρατικών πολιτών. Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης είναι η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στα εργαστήρια, η βελτίωση της κριτικής σκέψης των συμμετεχόντων , η καλλιέργεια της δημιουργικότητας , η ανάπτυξη συνεργατικών συμπεριφορών και η ενίσχυση της ικανότητας επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων. Το σχέδιο δράσης θα θεωρηθεί ως επιτυχές όταν επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί από την αρχή.

Ως βασικά κριτήρια επίτευξης των στόχων μπορούν να θεωρηθούν α) η διάθεση συμμετοχής των μαθητών στα εργαστήρια, β) η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων, η διάνοιξη νέων διαύλων επικοινωνίας με τους γονείς των μαθητών καθώς και γ) η διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων στη σχολική κοινότητα. Οι στρατηγικές που θα ακολουθηθούν για την επίτευξη του σχεδίου δράσης αφορούν 1. Την κινητοποίηση του μαθητικού πληθυσμού με δράσεις αφόρμησης που κεντρίζουν το ενδιαφέρον 2. Συγκρότηση ομάδων εργασίας που διερευνούν , ανακαλύπτουν και παράγουν εκπαιδευτικό υλικό 3. Δημιουργία έντυπου ή ψηφιακού υλικού 4. Ενημέρωση των ιστοσελίδων της σχολικής μονάδας 5. Διοργάνωση εκδηλώσεων διάχυσης των δράσεων στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών καθώς και στην σχολική κοινότητα Αναφορικά με την οργανωτική δομή ως υπεύθυνοι του σχεδίου δράσης ορίζονται η διευθύντρια της σχολικής μονάδας ως συντονίστρια και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι οργανώνουν και εκπονούν, συνεργατικά με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της εκπαιδευτικής μονάδας τα σχέδια δράσης των τάξεων. Στις ομάδες δράσεις εκτός από εκπαιδευτικούς και μαθητές συμμετέχουν και εξωτερικοί συνεργάτες όπως ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς που συντονίζουν τα επιμέρους σχέδια δράσης των τάξεων. Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν και οι ενέργειες υλοποίησης θα εξαρτηθούν από το είδος του προγράμματος ή της καινοτόμου δράσης που έχει επιλεγεί. Για την επιτυχία των δράσεων θα χρησιμοποιηθεί η προηγούμενη εμπειρία εκπαιδευτικών και μαθητών από τη συμμετοχή τους σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν εκπονηθεί στη σχολική μονάδα. Οι δραστηριότητες που θα επιλεγούν αφορούν, μεταξύ άλλων: προγράμματα οικολογικού περιεχομένου, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καταπολέμηση και πρόληψη της βίας, προγράμματα προσφοράς και εθελοντισμού, προαγωγής της υγείας καθώς και οργανωμένες δράσεις κοινωνικής προσφοράς προς την τοπική κοινωνία.

Σαν Σύλλογος Διδασκόντων Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε την υλοποίηση της Δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» ως εξής:

Χρονική διάρκεια : Οκτώβριος – Νοέμβριος

ΤΑΞΗ Α: Θεματικός Άξονας ΕΥ ΖΗΝ Επιμέρους Θεματική ενότητα: Διατροφή Τίτλος: Τρώω υγιεινά, μεγαλώνω σωστά • Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: Επικοινωνία, Δημιουργικότητα, Κριτική σκέψη, Συνεργασία, Ενσυναίσθηση, Κατασκευές Εξωτερικοί Συνεργάτες: Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

ΤΑΞΗ Β: Θεματικός Άξονας : ΕΥ ΖΗΝ Επιμέρους θεματική ενότητα: Ψυχική υγεία Τίτλος: Σχολικός εκφοβισμός και επιθετικότητα • Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα Εξωτερικοί Συνεργάτες: Ψυχολόγος- ΤΟΜΥ Αγριάς

ΤΑΞΗ Γ : ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΥ ΖΗΝ Επιμέρους θεματική ενότητα: Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση – Γνωρίζω το σώμα μου. Τίτλος: «Ο κανόνας των εσώρουχων. – Η καμπάνια ένα στα πέντε». • Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: Αυτομέριμνα, κοινωνικές δεξιότητες, ενσυναίσθηση, ευθύνη, ευαισθησία. Εξωτερικοί Συνεργάτες: Παιδοψυχολόγος, ΚΕΣΥ, Πρόταση Ζωής

ΤΑΞΗ Δ: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΥ ΖΗΝ Επιμέρους Θεματική ενότητα: Αυτομέριμνα, Ασφάλεια, και πρόληψη, οδική Ασφάλεια. Τίτλος: «Πρώτες βοήθειες για παιδιά» • Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: Δημιουργικότητα, επικοινωνία, κριτική σκέψη, συνεργασία, αυτομέριμνα, ενσυναίσθηση και ευαισθησία, προσαρμοστικότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα Εξωτερικοί Συνεργάτες: ΤΟΜΥ Αγριάς, Ερυθρός Σταυρός. Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων

ΤΑΞΗ Ε: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΥ ΖΗΝ Επιμέρους Θεματική ενότητα: Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία- πρόληψη Τίτλος: Ψυχική Υγεία – Πρόγραμμα Πόλιας • Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: Συναισθηματική σταθερότητα, Ευσυνειδησία, Έλεγχος, Ενσυναίσθηση. Εξωτερικοί Συνεργάτες: Ψυχολόγος

ΤΑΞΗ ΣΤ: Θεματικός κύκλος : ΕΥ ΖΗΝ Επιμέρους θεματική ενότητα: Γνωρίζω το σώμα μου-σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Τίτλος: «Διαμορφώνοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα φύλλα» • Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: Αυτομέριμνα, αυτοεκτίμηση ,κατανόηση των εσωτερικών αλλαγών στα διάφορα στάδια της ανάπτυξης, αποδοχή των διαφορών με το έτερο φύλο Εξωτερικοί Συνεργάτες: Παιδοψυχολόγος, Παιδίατρος

Χρονική Διάρκεια: Δεκέμβριος – Ιανουάριος

ΤΑΞΗ Α: Θεματικός Άξονας Ενδιαφέρομαι και ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και ευθύνη Επιμέρους Θεματική ενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα Τίτλος: Τα δικαιώματα μας. • Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: Επικοινωνία, Συνεργασία, Ενσυναίσθηση. Εξωτερικοί Συνεργάτες: Κιβωτός του Κόσμου, Το Χαμόγελο του παιδιού

ΤΑΞΗ Β: Θεματικός Άξονας : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ Κοινωνική Συναίσθηση και ευθύνη Επιμέρους θεματική ενότητα: Εθελοντισμός – Διαμεσολάβηση Τίτλος: Καθαρισμός ακτής – πρόγραμμα HELMEPA • Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: ενσυναίσθηση, κατανόηση, κριτική σκέψη, συνεργασία Εξωτερικοί Συνεργάτες: Δήμος Βόλου

ΤΑΞΗ Γ : ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ Επιμέρους θεματική ενότητα: Αλληλοσεβασμός και Διαφορετικότητα. Τίτλος: «Αξίες ζωής στην Εκπαίδευση. – Κέντρο Πρόληψης Όραμα- Γ’ Δημοτικού». • Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: Αγάπη, κατανόηση, σεβασμός, εκτίμηση, ασφάλεια, ανεκτικότητα, υπευθυνότητα, συνεργασία. Εξωτερικοί Συνεργάτες: Συγγραφέας

ΤΑΞΗ Δ: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ Επιμέρους Θεματική ενότητα: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τίτλος: Κόντρα στο ρεύμα (Action aid Ελλάς) • Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: Δημιουργικότητα, Επικοινωνία, Κριτική σκέψη, Συνεργασία, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Κοινωνικές Δεξιότητες, Πολιτειότητα, Προσαρμοστικότητα, Υπευθυνότητα, Επίλυση προβλημάτων Εξωτερικοί Συνεργάτες: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΤΑΞΗ Ε: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ Επιμέρους Θεματική ενότητα: Εθελοντισμός διαμεσολάβηση Τίτλος: Η σχολική διαμεσολάβησή ομηλίκων ως μέθοδος ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων (ΑΝΤΙΓΟΝΗ) Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: Αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα, Εθελοντισμός Εξωτερικοί Συνεργάτες: Ψυχολόγος

ΤΑΞΗ ΣΤ:Θεματικός κύκλος : Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη. Επιμέρους θεματική ενότητα: Συμπερίληψη, Αλληλοσεβασμός, Διαφορετικότητα. Τίτλος: Σέβομαι το διαφορετικό- Πρόγραμμα Πόλιας • Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: : Αλληλοσεβασμός, Αποδοχή του διαφορετικού, Συνεργατικότητα, Αλληλεγγύη, Συμπερίληψη. Εξωτερικοί Συνεργάτες: Ειδικό Σχολείο Αγριάς

Χρονική Διάρκεια: Φεβρουάριος -Μάρτιος

ΤΑΞΗ Α: Θεματικός Άξονας : Δημιουργώ και καινοτομώ-Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία Επιμέρους Θεματική ενότητα: STEM/Eκπαιδευτική Ρομποτική Τίτλος: Ο κύκλος του νερού • Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: Επικοινωνία, Συνεργασία ,Δημιουργικότητα, Τεχνολογικός γραμματισμός, Κατασκευές • Εξωτερικοί Συνεργάτες:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΤΑΞΗ Β: Θεματικός Άξονας : Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία Επιμέρους θεματική ενότητα: Επιχειρηματικότητα Τίτλος: Ευρωπαίζω • Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: κριτική σκέψη, αντιληπτική ικανότητα Εξωτερικοί Συνεργάτες: Τράπεζα

ΤΑΞΗ Γ : ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Επιμέρους θεματική ενότητα: Αγωγή Σταδιοδρομίας. Τίτλος: «»Στην τσέπη… χαρτζιλίκι». • Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: Ιεράρχηση αναγκών κι επιθυμιών, κατανόηση εννοιών όπως: προϋπολογισμός, έσοδα, έξοδα, δανείζομαι, επιστρέφω. Γνωριμία με τους διαφορετικούς τρόπους πληρωμής ενός ποσού. • Εξωτερικοί Συνεργάτες: Τράπεζα

ΤΑΞΗ Δ: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία Επιμέρους Θεματική ενότητα: STEAM Τίτλος: Heroeς of the world • Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν Επίλυση προβλημάτων, Μελέτη περιπτώσεων, Κατασκευές, Πλάγια σκέψη, Επικοινωνίας και συνεργασίας, Υπευθυνότητα, Πρωτοβουλία, Οργανωτική ικανότητα, Κριτική σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα: Εξωτερικοί Συνεργάτες: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΤΑΞΗ Ε: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία Επιμέρους Θεματική ενότητα: STEAM Τίτλος: Heroeς of the world • Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν Επίλυση προβλημάτων, Μελέτη περιπτώσεων, Κατασκευές, Πλάγια σκέψη, Επικοινωνίας και συνεργασίας, Υπευθυνότητα, Πρωτοβουλία, Οργανωτική ικανότητα, Κριτική σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα: Εξωτερικοί Συνεργάτες: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΤΑΞΗ ΣΤ: Θεματικός κύκλος : Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία Επιμέρους θεματική ενότητα: Επιχειρηματικότητα-Αγωγή Σταδιοδρομίας-Γνωριμία με επαγγέλματα. Τίτλος: Επαγγελματικός προσανατολισμός • Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: Κριτική σκέψη, Ψυχική Ενδυνάμωση, Συνεργατικότητα, Εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. • Εξωτερικοί Συνεργάτες: Επαγγελματίες της περιοχής

Χρονική Διάρκεια: Απρίλιος – Μάιος

ΤΑΞΗ Α: Θεματικός Άξονας: Φροντίζω το περιβάλλον Επιμέρους Θεματική ενότητα: Οικολογία Τίτλος: Αγαπώ τη φύση • Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: Δημιουργικότητα ,Υπευθυνότητα, Επίλυση προβλημάτων, Στρατηγική σκέψη Εξωτερικοί Συνεργάτες:Δήμος Βόλου , Αναρριχητής Μαγγίτσης

ΤΑΞΗ Β: Θεματικός Άξονας : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιμέρους θεματική ενότητα: Φυσικές καταστροφές Τίτλος: Ηφαίστεια, σεισμοί, πυρκαγιές • Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: συνεργασία, αντιληπτική ικανότητα • Εξωτερικοί Συνεργάτες:Πυροσβεστική – Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων

ΤΑΞΗ Γ : ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Επιμέρους θεματική ενότητα: Παγκόσμια φυσική κληρονομιά και αειφορία Τίτλος: «Φυσιολάτρες εν δράσει». Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: εξοικείωση, γνωριμία, κατανόηση των στοιχείων του περιβάλλοντος, ενσυναίσθηση, ευαίσθητοποίηση, δράση, κινητοποίηση. Εξωτερικοί Συνεργάτες: Αναρριχητής Μάγγίτσης

ΤΑΞΗ Δ: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιμέρους Θεματική ενότητα: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Τίτλος: 1,2,3…. Ανακύκλωσε! • Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: Δημιουργικότητα, Κριτική σκέψη, Συνεργασία, Αυτομέριμνα, Ενσυναίσθηση και Ευαισθησία, Πρωτοβουλία, Υπευθυνότητα, Επίλυση προβλημάτων, κατασκευές, Στρατηγική σκέψη Εξωτερικοί Συνεργάτες: Δήμος Βόλου

ΤΑΞΗ Ε: ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιμέρους Θεματική ενότητα: Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική Προστασία Τίτλος: Έχεις ζήσει σεισμό; Έχεις δει Ηφαίστειο; Έχεις ακούσει για Τσουνάμι; • Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: Eυαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, μέσω της στοχευμένης βιωματικής μάθησης και της πρακτικής εξάσκησής τους. Εξωτερικοί Συνεργάτες: Πυροσβεστική – Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων

ΤΑΞΗ ΣΤ: Θεματικός κύκλος : Φροντίζω το περιβάλλον. Επιμέρους θεματική ενότητα: Παγκόσμια και Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά. Τίτλος: Μνήμες & μνημεία • Δεξιότητες που θα αναπτυχθούν: Γνωριμία και σεβασμός της τοπικής παράδοσης, ερευνητική μάθηση, κριτική σκέψη, αποδοχή διαφορετικών πολιτισμών Εξωτερικοί Συνεργάτες: Μουσειοπαιδαγωγός

Πιθανές τροποποιήσεις ως προς τη σειρά των προγραμμάτων είναι δυνατό να συμβούν ανάλογα με τις ανάγκες των τάξεων.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων Η Διευθύντρια Ζωή Γεροστάθη

Αφήστε μια απάντηση

Άνοιγμα μενού
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων