Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 15ου Δ.Σ Ηρακλείου
Σχολικό Έτος 2022-2023

Το κείμενο που  ακολουθεί αποτελεί τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου για το σχολικό έτος 2022-2023.  Διαμορφώθηκε με βάση το Π.Δ 79/2017 για την λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων .Ο Κανονισμός Λειτουργίας έχει σκοπό να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι –εκπ/κοί, μαθητές, γονείς- να υιοθετήσουν και να σεβαστούν τους κοινά αποδεκτούς κανόνες για σημαντικά θέματα της σχολικής ζωής.

 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ- ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟ

·        Η άφιξη των μαθητών  της Πρωινής Ζώνης πραγματοποιείται από τις 7.00 π.μ έως και τις 7.15 π. μ από τη βόρεια είσοδο , επί της οδού Αλκμήνης.

·        Η άφιξη των μαθητών  των Α’,Β’ τάξεων  και των φοιτούντων σε άλλες τάξεις αδελφιών τους το πρωί γίνεται από τις 8.00 ως 8.15 π .μ από τη βόρεια είσοδο  του Σχολείου, επί της οδού Αλκμήνης.

·        Η άφιξη των μαθητών των Γ’,Δ’,Ε’,ΣΤ’ τάξεων το πρωί γίνεται από τις 8.00 ως 8.10 π.μ από τη βόρεια είσοδο  του Σχολείου, επί της οδού Αλκμήνης.

·        Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

·        Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα, έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του . Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι τα παιδιά εισήλθαν στο προαύλιο, αποχωρούν.

·        Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο/η γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί του/της. Σε κάθε περίπτωση σε ώρα λειτουργίας του Σχολείου οι μαθητές αποχωρούν μόνο συνοδευόμενοι από ενήλικα.

·        Όλοι οι μαθητές, που δεν φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, αποχωρούν στις 13.15 μ.μ.

·        Η αποχώρηση των μαθητών των Α’,Β’ τάξεων   το μεσημέρι γίνεται στις 13.15 μ.μ από τη βόρεια  είσοδο  του Σχολείου.

·        Λόγω το μεγάλου συνωστισμού κατά την έξοδο τα μεγαλύτερα αδέλφια παραμένουν στην έξοδο του νοτίου προαύλιου περιμένοντας να τα παραλάβουν οι συνοδοί.

·        Με την ολοκλήρωση των 1ης και 2ης διδακτικής ωρών στο Ολοήμερο, δηλαδή στις 15.00 π.μ ή στις 16.00 μ .μ, για όσους μαθητές είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και οι γονείς-κηδεμόνες τους έχουν δηλώσει εξ αρχής την ακριβή ώρα αποχώρησής τους από το σχολείο, αυτή γίνεται από τη βόρεια είσοδο.

·        Το Ολοήμερο Σχολείο αποτελεί συστηματικό Σχολείο. Η φοίτηση μετά την εγγραφή είναι υποχρεωτική. Με την πάροδο δύο εβδομάδων απουσίας  ή με την διαπίστωση συχνών αναίτιων απουσιών, ο μαθητής διαγράφεται.

·        Το ωράριο παραλαβής τηρείται αυστηρά με μόνες εξαιρέσεις έκτακτες και σοβαρές αιτιάσεις αποχώρησης κατά τη διάρκεια διδακτικής ώρας. Στην περίπτωση αυτή οι συνοδοί υπογράφουν για την ώρα και ημέρα παραλαβής του μαθητή στο φάκελο παρουσιών του Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αποχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Αποκλίσεις των μαθητών από τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον/στην εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στον συμμαθητή/τη συμμαθήτρια, αποτελούν σχολικά παραπτώματα.

Οι πράξεις έχουν συνέπειες.

Είναι αυτονόητο ότι οι ποινές ως εξωτερικό κίνητρο έχουν φτωχά αποτελέσματα στην αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών και, ως εκ τούτου για την Παιδαγωγική δεν προκρίνονται παρά ως η έσχατη επιλογή.

Εντούτοις, οι μαθητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει κάποιες επιπτώσεις ανάλογα με τη σοβαρότητά της, ώστε να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες.

Στο παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο οι «ποινές» που μπορεί να επιβληθούν είναι οι:

α. Παρατήρηση β. Επίπληξη γ. Παραπομπή στον Διευθυντή δ. Ενημέρωση γονέων ε. Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων στ. Ενημέρωση του Συμβουλίου της Σχολικής Κοινότητας η. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος .

Αρμόδια όργανα για την επιβολή των ποινών των περιπτώσεων (α, β και γ), είναι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου· της περίπτωσης (δ) ο Διευθυντής με τον εκπαιδευτικό της τάξης· των (ε, στ) ο Διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων και της (η) ο σύλλογος διδασκόντων με τη συναίνεση του γονέα.

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα. Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική νομοθεσία του υπουργείου παιδείας δεν επιτρέπεται για τους μαθητές. Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας.  Σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται

ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια, κ.ά.

Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. Η συμπεριφορά τους δε κι οι υποχρεώσεις τους είναι ανάλογη κατά τη διάρκειά τους, όπως και στο σχολικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται. Λεπτομέρειες στα ενημερωτικά σημειώματα κατά περίσταση που δίνονται στους μαθητές.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ –ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Οι κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από τον δάσκαλο της τάξης. Εκείνος ορίζει ημερομηνία κι ώρα τακτικής συνάντησης κι επικοινωνίας. Συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία φαίνεται η ώρα που μπορεί ο εκπαιδευτικός να δεχτεί τους γονείς, αποστέλλεται μόλις τακτοποιηθεί το πρόγραμμα του Σχολείου.

Το Σχολείο   αποστέλλει  όλες τις γενικές  ανακοινώσεις μέσω email.Σημαντικά θέματα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Σχολείου  https://blogs.sch.gr/15dimira/  .Επιπλέον, οι ειδικές ενημερώσεις  των διδασκόντων για το τμήμα ενδέχεται να γνωστοποιούνται στους κηδεμόνες με τρόπο που τους γνωστοποιούν οι διδάσκοντες π.χ ενημερωτικά σημειώματα ή με ψηφιακά μέσα.

Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στον δάσκαλο της τάξης και στον διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή .

 Διαχείριση εξωσχολικών ενοχλήσεων

Απαγορεύεται κάθε είδους επικοινωνία ή συνομιλία με πρόσωπα εκτός σχολικού χώρου με τους μαθητές σε ώρα σχολείου και ενώ βρίσκονται στο προαύλιο ή εσωτερικό σχολικό χώρο, εκτός εάν είναι οι γονείς ή κηδεμόνες τους. Απαγορεύεται κάθε είδους σωματική επαφή, ακόμη και χειραψία ή χάδι κεφαλιού από εξωσχολικούς στους μαθητές σε ώρα σχολείου και ενώ βρίσκονται στο προαύλιο ή εσωτερικό σχολικό χώρο ,εκτός αν είναι γονείς ή κηδεμόνες στο παιδί τους. Η παραβίαση του ορίου της προφύλαξης ,που ορίζεται από την περίφραξη του σχολείου, συνιστά ευθέως από το Σύνταγμα παράπτωμα κατά της  ασφάλειας των μαθητών. Οποιαδήποτε σωματική επαφή συνιστά ευθέως από το Σύνταγμα προσβολή κατά της προσωπικότητας. Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώνετε τον δάσκαλο της τάξης ή τον Διευθυντή , οι οποίοι και θα το διευθετήσουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια.
Στην καρτέλα του μαθητή που στέλνεται από το Σχολείο στην αρχή του σχολικού έτους, πρέπει να συμπληρώνονται με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα στοιχεία που ζητούνται: διεύθυνση, τηλέφωνα, τρόπος αποχώρησης, ο γονέας που έχει την επιμέλεια σε περίπτωση διάστασης κτλ. Η εμπιστοσύνη και το καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ σχολείου – οικογένειας, αποβαίνει πάντα προς όφελος του μαθητή.

Θεσμική ενημέρωση

Ενημέρωση δημόσια  από το σχολείο θεσμικά γίνεται αποκλειστικά μέσω των ψηφιακών επιλογών του Σχολείου ( emails, myschool,ιστοσελίδα).

Ζητήματα φοίτησης

Η τακτική φοίτηση των μαθητών, χωρίς καθυστερήσεις στην άφιξη είναι βασικός παράγοντας για την πρόοδο των μαθητών. Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει την πρόοδο τους και υπονομεύει το σχολικό έργο.

Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική. Οι απουσίες διαρκείας ή διακεκομμένες αλλά σε μεγάλο πλήθος, χωρίς απαιτούμενη κατά νόμο δικαιολογία ,αποτελούν αμέλεια του γονέα ή κηδεμόνα και οδηγούν σε ελλιπή φοίτηση τον/την μαθητή/τρια . Σε περίπτωση αμέλειας ,όπως περιγράφεται παραπάνω ,το Σχολείο έχει την αρμοδιότητα να προειδοποιεί γραπτά ,και σαν πρώτο μέτρο ,τους γονείς ή κηδεμόνες που αμελούν την συστηματική φοίτηση των παιδιών. Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.). Σε περίπτωση ασθένειας, την πρώτη ημέρα ο γονέας ενημερώνει το Σχολείο. Κατά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο, μετά από απουσία δύο (2) ημερών χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του γονέα και μετά από απουσία τριών ημερών και πάνω, ιατρική βεβαίωση. Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, πρέπει να ενημερώσει το δάσκαλο της τάξης ή τη Δ/ντρια του σχολείου. Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή.

Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί γι αυτό ο δάσκαλος της τάξης ή η Διευθύντρια. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στον γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου. Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι, αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/ στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας, κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας.

 

 

 

Επικαιροποιημένος κανονισμός λειτουργίας 15ου Δ.Σ Ηρακλείου
Σχολικό Έτος 2021-2022

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου για το σχολικό έτος 2021-2022. Εγκρίθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων και έχει καταχωρηθεί στο 9ο πρακτικό της 20-10-2021 . Διαμορφώθηκε με βάση το Π.Δ 79/2017 για την λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων και την Υ.Α 13423/ΓΔ4/2021.Ο Κανονισμός Λειτουργίας έχει σκοπό να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι –εκπ/κοί, μαθητές, γονείς- να υιοθετήσουν και να σεβαστούν τους κοινά αποδεκτούς κανόνες για σημαντικά θέματα της σχολικής ζωής.

Κάθε δράση του Σχολείου συμμορφώνεται στις οδηγίες προστασίας από την Covid 19.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ- ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟ

Η άφιξη των μαθητών των Α’,Β’ τάξεων και των φοιτούντων σε άλλες τάξεις αδελφών τους το πρωί γίνεται από τις 8.00 ως 8.20 π.μ από τη βόρεια είσοδο του Σχολείου, που βρίσκεται το κουδούνι.

Η άφιξη των μαθητών αυτών ειδικά σε συνθήκη Covid 19 διαφοροποιείται ως εξής:

  • Το πρωί οι μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων προσέρχονται 8.00 έως 8.20 π.μ.

  • Η άφιξη των μαθητών των Γ’,Δ’,Ε’,ΣΤ’ τάξεων το πρωί γίνεται από τις 8.00 ως 8.20 π.μ από τη νότια είσοδο του Σχολείου, που βρίσκεται στο γήπεδο του μπάσκετ

  • Η ώρα προσέλευσης των φοιτούντων στην Πρωινή Ζώνη είναι 7.00 έως 7.15 π.μ και είσοδός τους γίνεται από τη βόρεια είσοδο.

  • Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει, έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του περνώντας από το γραφείο του Διευθυντή. Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν στο προαύλιο, αποχωρούν αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων.

  • Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων, χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο/η γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί του/της.

Η αποχώρηση των μαθητών των Α’,Β’ τάξεων το μεσημέρι γίνεται στις 13.15 από τη βόρεια είσοδο του Σχολείου.

Η αποχώρηση των μαθητών των Γ’,Δ’,Ε’,ΣΤ τάξεων το μεσημέρι γίνεται από τις 13.15 από τη νότια είσοδο του Σχολείου, που βρίσκεται στο γήπεδο του μπάσκετ.

Με την ολοκλήρωση των 1ης και 2ης διδακτικής ωρών στο Ολοήμερο, δηλαδή στις 15.00 ή στις 16.00 μ.μ, για όσους μαθητές είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και οι γονείς-κηδεμόνες τους έχουν δηλώσει εξ αρχής την ακριβή ώρα αποχώρησής τους από το σχολείο, αυτή γίνεται από τη βόρεια είσοδο. Το ωράριο παραλαβής τηρείται αυστηρά με μόνες εξαιρέσεις έκτακτες και σοβαρές αιτιάσεις αποχώρησης κατά τη διάρκεια διδακτικής ώρας.
Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αποχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ/ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Αποκλίσεις των μαθητών από τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Σχολείου, τον οφειλόμενο σεβασμό στον/στην εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στον συμμαθητή/τη συμμαθήτρια, αποτελούν σχολικά παραπτώματα.

Οι πράξεις έχουν συνέπειες.

Είναι αυτονόητο ότι οι ποινές ως εξωτερικό κίνητρο έχουν φτωχά αποτελέσματα στην αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών και, ως εκ τούτου για την Παιδαγωγική δεν προκρίνονται παρά ως η έσχατη επιλογή. Εντούτοις, οι μαθητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει κάποιες επιπτώσεις ανάλογα με τη σοβαρότητά της, ώστε να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Στο παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο οι «ποινές» που μπορεί να επιβληθούν είναι οι: α. Παρατήρηση β. Επίπληξη γ. Παραπομπή στον Διευθυντή δ. Ενημέρωση γονέων ε. Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων . Αρμόδια όργανα για την επιβολή των «ποινών» των περιπτώσεων (α, β και γ), είναι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου· της περίπτωσης (δ) ο Διευθυντής με τον εκπαιδευτικό της τάξης· της (ε ) ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων .

Η αλλαγή περιβάλλοντος του μαθητή είναι μέτρο παιδαγωγικού ελέγχου και μπορεί να γίνει με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ,όταν πρόκειται για αλλαγή τμήματος ,β)με συναίνεση του γονέα κηδεμόνα ,όταν πρόκειται γι αλλαγή σχολείου.

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα. Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν επιτρέπεται για τους μαθητές.

Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.

Διαχείριση εξωσχολικών ενοχλήσεων

Απαγορεύεται κάθε είδους επικοινωνία ή συνομιλία με πρόσωπα εκτός σχολικού χώρου με τους μαθητές σε ώρα σχολείου και ενώ βρίσκονται στο προαύλιο ή εσωτερικό σχολικό χώρο, εκτός εάν είναι οι γονείς ή κηδεμόνες τους. Απαγορεύεται κάθε είδους σωματική επαφή, ακόμη και χειραψία ή χάδι κεφαλιού από εξωσχολικούς στους μαθητές σε ώρα σχολείου και ενώ βρίσκονται στο προαύλιο ή εσωτερικό σχολικό χώρο ,εκτός αν είναι γονείς ή κηδεμόνες στο παιδί τους .Η παραβίαση του ορίου της προφύλαξης ,που ορίζεται από την περίφραξη του σχολείου, συνιστά ευθέως από το Σύνταγμα παράπτωμα κατά της ασφάλειας των μαθητών. Οποιαδήποτε σωματική επαφή συνιστά ευθέως από το Σύνταγμα προσβολή κατά της προσωπικότητας.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με φορείς, η συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια, κ.ά.

Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. Η συμπεριφορά τους δε κι οι υποχρεώσεις τους είναι ανάλογη κατά τη διάρκειά τους, όπως και στο σχολικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται. Λεπτομέρειες στα ενημερωτικά σημειώματα που δίνονται στους μαθητές ή αποστέλλονται μέσω myschool.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ –ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Οι κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από τον δάσκαλο της τάξης. Εκείνος ορίζει ημερομηνία κι ώρα τακτικής συνάντησης κι επικοινωνίας. Συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία φαίνεται η ώρα που μπορεί ο εκπαιδευτικός να δεχτεί τους γονείς, αποστέλλεται μόλις τακτοποιηθεί το πρόγραμμα του Σχολείου. Οι γονείς διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου. Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στον δάσκαλο της τάξης και στον Διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή .Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στο χώρο του Σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώνεται ο δάσκαλος της τάξης ή ο Διευθυντής , οι οποίοι και θα το διευθετήσουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια. Στην καρτέλα του μαθητή που ενημερώνεται από το Σχολείο στην αρχή του σχολικού έτους, πρέπει να συμπληρώνονται με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα στοιχεία που ζητούνται: διεύθυνση, τηλέφωνα, τρόπος αποχώρησης, ο γονέας που έχει την επιμέλεια σε περίπτωση διάστασης κτλ.

Η εμπιστοσύνη και το καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ σχολείου – οικογένειας αποβαίνουν πάντα προς όφελος του μαθητή . Ενημέρωση δημόσια διαδικτυακά από το σχολείο θεσμικά γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του και του σχολικού πληροφοριακού συστήματος myschool.

Η τακτική φοίτηση των μαθητών, χωρίς καθυστερήσεις στην άφιξη είναι βασικός παράγοντας για την πρόοδο των μαθητών. Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει την πρόοδο τους και υπονομεύει το σχολικό έργο.

Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική. Οι απουσίες διαρκείας ή διακεκομμένες αλλά σε μεγάλο πλήθος, χωρίς απαιτούμενη κατά νόμο δικαιολογία ,αποτελούν αμέλεια του γονέα ή κηδεμόνα και οδηγούν σε ελλιπή φοίτηση τον/την μαθητή/τρια. Σε περίπτωση αμέλειας ,όπως περιγράφεται παραπάνω ,το Σχολείο έχει την αρμοδιότητα να προειδοποιεί γραπτά ,και σαν πρώτο μέτρο, τους γονείς ή κηδεμόνες που αμελούν την συστηματική φοίτηση των παιδιών. Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.). Σε περίπτωση ασθένειας, την πρώτη ημέρα ο γονέας ενημερώνει το Σχολείο. Κατά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο, μετά από απουσία δύο (2) ημερών χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του γονέα και μετά από απουσία τριών ημερών και πάνω, ιατρική βεβαίωση. Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, πρέπει να ενημερώσει το δάσκαλο της τάξης ή τη Δ/ντρια του σχολείου κατόπιν έγγραφης δήλωσης του γονέα. Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή.

Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί γι αυτό ο δάσκαλος της τάξης ή η Διευθύντρια. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στον γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου. Οι μαθητές που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι, αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/ στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας, κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας.