ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 15ου Δ.Σ Ηρακλείου
Σχολικό Έτος 2023-2024

Για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση του κανονισμού λειτουργίας του.
Η ενημέρωση σχετικά με τον κανονισμό είναι χρήσιμη ,καθώς ενημερώνεστε ως γονείς για τους εκπαιδευτικούς , το ωράριο λειτουργίας της σχολικής μονάδας , τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται από τους μαθητές και τις γενικότερες αρχές και αξίες που διέπουν τη σχολική μας κοινότητα.Λήψη αρχείου