Εγγραφές στην Α’ Τάξη Δημοτικού

 Οι αιτήσεις εγγραφών για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024.

Στην Α΄ τάξη  εγγράφονται τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως 31-12-2018. 

Οι εγγραφές  θα πραγματοποιούνται τις εργάσιμες ημέρες,  από 9:00-11:30, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού  στο  2810009056

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  1. Αίτηση  Γονέα-Κηδεμόνα.
  2. Πιστοποιητικό γέννησης, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το σχολείο μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
  3. Επίδειξη Βιβλιαρίου Υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
  4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) Συμπληρώνεται από το γιατρό .
  5. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας  στο όνομα του πατέρα ή της μητέρας του μαθητή.

α) Εκκαθαριστικό Εφορίας, Λογαριασμός ΔΕΗ, λογαριασμός ΔΕΥΑΗ, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας  ή  άλλο έγγραφο που θα  μπορούσε να πιστοποιήσει τον  τόπο κατοικίας.

  1. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.

Γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. σε περίπτωση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, χωρίς αυτό να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

Όσοι γονείς επιθυμούν να εγγραφούν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση – δήλωση.

Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α΄ τάξη προσκομίζοντας ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό – επίσημα μεταφρασμένο- καθώς και όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.