Εγγραφές στην Α’ Τάξη Γυμνασίου

Για την ομαλή εγγραφή του παιδιού σας από την ΣΤ Τάξη του 15ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου θα χρειαστεί στην αρχή της Σχολικής Χρονιάς να προσκομιστούν στο σχολείο μας, κατόπιν ανακοίνωσης του σχολείου.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής

  1. Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση όπου δηλώνεται η μόνιμη κατοικία σας
  2. Σχετικό αποδεικτικό διεύθυνσης με τα στοιχεία του γονέα του μαθητή/τριας, με βάση την οποία θα γίνει η κατανομή και εγγραφή των παιδιών στην Α τάξη Γυμνασίου. Το αποδεικτικό θα μπορεί είναι λογαριασμός ΔΕΗ, Προσωποποιημένη Πληροφόρηση από το λογιστή σας, ενοικιαστήριο ή άλλο έγγραφο που θα μπορούσε να πιστοποιήσει τον τόπο κατοικίας.
Τρόποι υποβολής

Σε έντυπη μορφή:

Την υπεύθυνη δήλωση – που θα βρείτε παρακάτω – μπορείτε να την εκτυπώσετε και να τη δώσετε στο σχολείο μέσα στην οριζόμενη προθεσμία (συνοδευόμενη από το σχετικό αποδεικτικό δ/νσης διαμονής).

Ηλεκτρονικά

Μπορείτε να εκδώσετε και να υπογράψετε την υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά μέσα από το gov.gr και να μας την αποστείλετε, μαζί με το αποδεικτικό μόνιμης δ/νσης κατοικίας στο e-mail του σχολείου (mail@15dim-irakl.ira.sch.gr).

Στο πεδίο ΠΡΟΣ θα βάλετε “15ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Στο κυρίως κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης συμπληρώστε αντίστοιχα ότι δηλώνετε ότι:

“Η μόνιμη διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας της ΣΤ Τάξης………………… (όνομα/επωνυμο μαθητή) του ………………. (όνομα_πατρός) είναι η εξής: ……………………..(οδός)……….(αριθμός)……………(Τ.Κ.)………………………………… (περιοχή). Παράλληλα προσκομίζω τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.”

 

Σχετικά ΑρχείαΛήψη αρχείου