Ίδρυση και λειτουργία του 15ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.

Επιμέλεια: Κατερίνα Καρπέτα

Το 15ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου άρχισε να λειτουργεί από το έτος 1951. Το Σχολικό έτος 1951-1952 είναι το πρώτο έτος λειτουργίας του Σχολείου, σύμφωνα με την 97431/26-9-51 Διαταγή του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Το Σχολείο στεγάσθηκε κατ’ αρχήν στο 1ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου.
Το 1954 το Σχολείο ιδρύθηκε επίσημα, με το όνομα 15ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Περιφέρειας πεδιάδας, σαν 1/τάξιο, με Β.Δ. που εκδόθηκε την 26-1-1954 και δημοσιεύθηκε την 1-2-54 στο με αριθμ. 17 (τ.Α.) Φ.Ε.Κ.
Από το 1955 μέχρι το 1958 λειτούργησε σαν 1/τάξιο με Δ/ντή τον Ξειδιανάκη Εμμανουήλ, συστεγάζεται με το 1ο Δημ. Σχολείο στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού και στατιστικά αναφέρουμε:
1954-55 εγγραφέντες 44 μαθητές, 1955-56 εγγραφέντες 48 μαθητές, 1957-58 εγγραφέντες 45 μαθητές.
Από το 1958 μέχρι το 1962 συνέχισε να συστεγάζεται με Δ/ντή τον Βλάχο Κων/νο και οι εγγραφέντες μαθητές είναι όλα τα σχολικά έτη γύρω στους 50 μαθητές.
Από το 1963 έγινε 2/θέσιο με Δ/ντή το Σεμερτζάκη Μιχαήλ για το Σχολ. Έτος 1963-64, Σηφάκη για το Σχολ. Έτος 1964-65, Μαυροειδή για το Σχολ. Έτος 1965-66 και αριθμό μαθητών τις συγκεκριμένες σχολικές χρονιές γύρω στους 70.

Με Β.Δ. που εκδόθηκε στις 21-9-66 και δημοσιεύθηκε στις 6-10-66 στο υπ’ αριθμ. 201 (τ.Α.) Φ.Ε.Κ. λειτούργησε ως 2/θέσιο στην περιοχή Κλαζομενών Μασταμπά Α΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ηρακλείου.
Στεγάσθηκε στην οικία του Ιωάννη Πατενταλάκη (ισόγειο) οδός Δαμασκηνού 20 και Παντζελίου 10 αντί μηνιαίου μισθώματος καταβαλλομένου από το Δημόσιο, 1300 δραχμών.

1967-1968: λειτούργησε ως 3/θέσιο με εγγραφέντες 123 μαθητές, και εκπαιδευτικό προσωπικό: 1) Χαραλαμπάκης Βασίλειος Δ/ντής, 2) Σεμερτζάκη Δήμητρα και 3) Μπαμπινιωτάκη.

1968-1969: λειτούργησε ως 3/θέσιο με εγγραφέντες 138 μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό: 1) Χαραλαμπάκης Βασίλειος Δ/ντής, 2) Σεμερτζάκη Δήμητρα και 3) Πλαγιωτάκη Ελένη.

1969-1970: προάχθηκε σε 3/θέσιο και λειτούργησε ως 4/θέσιο με εγγραφέντες 172 μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό: 1) Χαραλαμπάκης Βασίλειος Δ/ντής, 2) Σεμερτζάκη Δήμητρα 3) Κορωνάκη Μαρία και 4) Πρατικάκη Ευγενία.

1970-1971: προάχθηκε σε 4θέσιο και λειτούργησε ως 4/θέσιο με εγγραφέντες 167 μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό:
1) Χαραλαμπάκης Βασίλειος Δ/ντής, 2) Σεμερτζάκη Δήμητρα 3) Ψιλάκης Αντώνιος και 4) Χαρουλάκης Ζαχαρίας.

1971-1972: λειτούργησε ως το Δεκέμβριο του 1971 ως 4/θέσιο και από τον Ιανουάριο του 1972 ως 5/θέσιο με εγγραφέντες 189 μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό: 1) Σεμερτζάκη Δήμητρα 2) Χαρουλάκης Ζαχαρίας 3) Ψιλάκης Αντώνιος 4) Κορνάρου Ευθαλία και 5) Τακτικάκης Γεώργιος (από τον Ιανουάριο προσωρινά).

1972-1973: λειτούργησε ως 4/θέσιο ως τις 13-10-1972 με εγγραφέντες μαθητές 208. Από τις 14-10-1972 λειτούργησε ως πενταθέσιο. Δίδαξαν οι οργανικά τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί: 1) Ψιλάκης Αντώνιος 2) Χαρουλάκης Ζαχαρίας 3) Σεμερτζάκη Δήμητρα και οι προσωρινά τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί: 1) Χατζηγιάννη Γαλάτεια και 2) Σεργάκη Ευαγγελία.

1973-1974: προάχθηκε σε 6/θέσιο με εγγραφέντες 248 μαθητές και λειτούργησε από 21-9-73 ως 6/θέσιο και από 4-2-74 ως 7/θέσιο. Δίδαξαν οι οργανικά τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί: 1) Πατσιδιώτης Εμμανουήλ ως δ/ντής 2) Ψιλάκης Αντώνιος 3) Χαρουλάκης Ζαχαρίας 4) Σεμερτζάκη Δήμητρα 5) Κρομμυδάκη Ελένη και οι προσωρινά τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί: 1) Χριστοφακάκης Εμμναουήλ και 2) Μπενέτου Μαρία.

1974-1975: λειτούργησε ως 7/θέσιο με εγγραφέντες 282 μαθητές και δίδαξαν οι οργανικά τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί: 1) Πατσιδιώτης Εμμανουήλ ως δ/ντής 2) Ψιλάκης Αντώνιος 3) Χαρουλάκης Ζαχαρίας 4) Σεμερτζάκη Δήμητρα 5) Κρομμυδάκη Ελένη και οι προσωρινά τοποθετημένοι 1) Ζουδιανού Γεωργία και 2) Φιοράκη Πηνελόπη.

1975-1976: προάχθηκε σε 7/θέσιο και δημοσιεύθηκε η προαγωγή του στις 21-6-75 στο υπ’ αριθ. 658 Φ.Ε.Κ. (τ.Β.) με εγγραφέντες μαθητές 316. Δίδαξαν οι οργανικά τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί: 1) Πατσιδιώτης Εμμανουήλ ως δ/ντής 2) Ψιλάκης Αντώνιος 3) Χαρουλάκης Ζαχαρίας 4) Σεμερτζάκη Δήμητρα 5) Κρομμυδάκη Ελένη και οι προσωρινά τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί: 1) Αβραμάκης Στυλιανός 2) Μπαστέα Ευσταθία και 3) Κατσιρντάκη Μαρία.

1976-1977: έγινε 8/θέσιο με εγγραφέντες 382 μαθητές και δίδαξαν
οι οργανικά τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί: 1) Τσαγκαράκης Ευάγγελος ως Δ/ντής 2) Παπαδάκης Γεώργιος 3) Χαρουλάκης Ζαχαρίας 4) Αβραμάκης Στυλιανός 5) Χριστοφακάκης Εμμανουήλ 6) Κρομμυδάκη Ελένη 7) Σεμερτζάκη Δήμητρα 8) Κυπριωτάκη Γεωργία και οι εκπαιδευτικοί που πήγαν με απόσπαση: 1) Κανατέλια Ελένη 2) Μπαστέα Ευσταθία 3) Λουΐζου Μαρία και 4) Καστανά Αγγελική.

1977-1978: προάχθηκε από 8/θέσιο σε 10/θέσιο με το υπ’ αριθ. 266/17-9-77 Φ.Ε.Κ. τεύχος Α΄ με εγγραφέντες 384 μαθητές και λειτούργησε με τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

Α: Οργανικά τοποθετημένοι
1. Τσαγκαράκης Ευάγγελος Δ/ντής
2. Φραγκιουδάκης Ιωάννης Υποδ/ντής
3. Χαρουλάκης Ζαχαρίας
4. Αβραμάκης Στυλιανός
5. Χουρδάκης Αλέξανδρος
6. Μπολωνάκης Κων/νος
7. Σεμερτζάκη Δήμητρα

Β: Με απόσπαση
1. Χριστάκης Σοφοκλής
2. Μπελαδάκη Αναστασία
3. Δασενάκη Ιφιγένεια
4. Οικονομάκης Φραγκίσκος
5. Κουτσάκη Αναστασία
6. Παπαθανασάκη Ελευθερία
7. Λεμπιδάκη Ειρήνη
8. Χρυσογόνου Παναγιώτα
9. Κυπριωτάκη Γεωργία

1978-1979: Προάχθηκε από 10/θέσιο σε 12/θέσιο με το υπ’ αριθ. 627 Π.Δ. που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 135/30-8-1978 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α΄ με εγγραφέντες 418 μαθητές και λειτούργησε με το παρακάτω προσωπικό.
Α: Οργανικά τοποθετημένοι Β: Με απόσπαση
1. Τσαγκαράκης Ευάγγελος Δ/ντής 1. Χρηστάκης Σοφοκλής
2. Φραγκιουδάκης Ιωάννης Υποδ/ντής 2. Μπελαδάκη Αναστασία
3. Χαρουλάκης Ζαχαρίας 3. Καδιανάκη Ευαγγελία
4. Αβραμάκης Στυλιανός 4. Φουκαράκη Ανδρονίκη
5. Χουρδάκης Αλέξανδρος
6. Μπολωνάκης Κων/νος
7. Σεμερτζάκη Δήμητρα
8. Χρυσογόνου Παναγιώτα
9. Κυπριωτάκη Γεωργία
10. Μπελιβάνης Εμμανουήλ
11. Κασσωτάκης Ανδρέας
12. Δουλγεράκη Μαίρη
13. Κρασαγάκη Ελένη

1979-1980: Το Σχολείο προάχθηκε από 12/θέσιο σε 14/θέσιο με εγγραφέντες 442 μαθητές. Αυτή τη χρονιά το Σχολείο στεγάζεται στο «Κεντρικό» που είχε μισθωθεί το ισόγειο από το 1966 και από 7-4-1970 μισθώθηκε και ο όροφος με σύνολο 6 διδακτικές αίθουσες.
Από 1-2-1979 μισθώθηκε και η οικία της Δήμητρας Καραντηνού το γνωστό «Πουλάκη» για εγκατάσταση 3 τμημάτων στην Οδό ΕΟΚ και Ακαδημίας γωνία 112. Επίσης μισθώθηκαν και 2 διδακτικές αίθουσες στην οικία του Συγγελάκη Εμμανουήλ οδός Ικτίνου και Δαμασκηνού.
Από το Σύλλογο Γονέων ήταν μισθωμένες: 1 αίθουσα στην οικία του Συγγελάκη Εμμανουήλ, 1 αίθουσα στην οικία του Σπινθουράκη Ιωάννη οδός Δριμυντινού 7 και μόνο για το έτος 1980-81 1 αίθουσα του Κουράκη Ηλία οδός Παντζελίου 24.
Το Σχολείο λειτούργησε με το παρακάτω προσωπικό.

Α: Οργανικά τοποθετημένοι
1. Χατζηδάκης Ιωάννης (Δ/ντής)
2. Φραγκιουδάκης Ιωάννης Υποδ/ντής
3. Χαρουλάκης Ζαχαρίας
4. Αβραμάκης Στυλιανός
5. Χουρδάκης Αλέξανδρος
6. Μπολωνάκης Κων/νος
7. Χρυσογόνου Παναγιώτα
8. Κυπριωτάκη Γεωργία
9. Μπελιβάνης Εμμανουήλ
10. Κασσωτάκης Ανδρέας
11. Δουλγεράκη Μαίρη
12. Ρογαλίδου Καλλιόπη
13. Χαμηλάκη Βασιλεία
14. Φασουλάκη Παγώνα

1980-1981: Προάχθηκε από 14/θέσιο σε 15/θέσιο με εγγραφέντες 405 μαθητές και λειτούργησε με το παρακάτω προσωπικό.

Α: Οργανικά τοποθετημένοι
1. Χατζηδάκης Ιωάννης (Δ/ντής) 8.Δουλγεράκη Μαίρη
2. Ψιλάκης Αντώνιος (Υποδ/ντής) 9. Χρυσογόνου Παναγιώτα
3. Αβραμάκης Στυλιανός 10. Ρογαλίδου Καλλιόπη
4. Μπελιβάνης Εμμανουήλ 11. Παπαδάκης Μιχαήλ
5. Κασσωτάκης Ανδρέας 12. Χαμηλάκη Βασιλεία
6. Χουρδάκης Αλέξανδρος 13. Φασουλάκη Παγώνα
7. Μπολωνάκης Κων/νος 14. Κυπριωτάκη Γεωργία
15. Φραγκιουδάκης Εμμ.

Β: Με απόσπαση
1. Καπαράκης Εμμανουήλ 2. Παπαδάκης Γεώργιος
3. Παπαδούδη Αθανασία 4. Μαρτιμιανάκης Στυλιανός

1981-1982: Λειτούργησε με 16 τμήματα και εγγραφέντες 504 μαθητές.
Λειτούργησε με το παρακάτω προσωπικό
1. Ταμιωλάκης Ιωάννης (Δ/ντής) 9.Παπαδάκης Μιχαήλ
2. Ψιλάκης Αντώνιος (Υποδ/ντής) 10. Λασιθιωτάκη Ευτέρπη
3. Μπελιβάνης Εμμανουήλ 11. Δαρκαδάκη Μαρία
4. Χρυσογόνου Παναγιώτα 12. Χαμηλάκη Βασιλεία
5. Ρογαλίδου Πόπη 13. Ζομπανάκης Δημήτριος
6. Χουρδάκης Αλέξανδρος 14. Κυπριωτάκη Γεωργία
7. Κασσωτάκης Ανδρέας 15. Ταμιωλάκης Ιωάννης
8. Μανουσέλης Στυλιανός 16. Ασσαριωτάκη Αδαμαντία
17. Μανετάκη Διονυσία

1982-1983:Με το υπ’ αριθ. 598/1982 Π.Δ. που δημοσιεύθηκε στο 112/13-9-1982 Φ.Ε.Κ. τ.Α΄ έγινε ο υποβιβασμός του Σχολείου από 15/θέσιο σε 12/θέσιο. Λειτούργησε με 359 μαθητές και το παρακάτω προσωπικό.
1. Ραμουτσάκης Εμμανουήλ (Δ/ντής) 7. Παναγιωτάκης Ελευθέριος
2. Σεμερτζάκη Δήμητρα 8. Μανουσέλης Στυλιανός
3. Λασιθιωτάκη Ευτέρπη 9. Τζομπανάκης Δημήτριος
4. Ρογαλίδου Πόπη 10. Χαμηλάκη Βασιλεία
5. Χουρδάκης Αλέξανδρος 11. Δαρκαδάκη Μαρία
6. Κασσωτάκης Ανδρέας 12. Κυπριωτάκη Γεωργία

1983-1984: Λειτούργησε ως 12/θέσιο με 358 μαθητές και με το παρακάτω προσωπικό.
1. Ραμουτσάκης Εμμανουήλ (Δ/ντής)
2. Σεμερτζάκη Δήμητρα 8 . Χαμηλάκη Βασιλεία
3. Κυπριωτάκη Γεωργία 9. Χουρδάκης Αλέξανδρος
4. Δαρκαδάκη Γεωργία 10. Κασσωτάκης Ανδρέας
5. Ρογαλίδου Καλλιόπη 11 . Ζομπανάκης Δημήτριος
6. Χαλκιαδάκη Ζαμπία 12. Μανουσέλης Στυλιανός
7. Σταυράκη Μαρία

1984-1985: Λειτούργησε ως 12/θέσιο με 14 τμήματα με 335 μαθητές
και με το παρακάτω προσωπικό.
1. Χατζάκης Εμμανουήλ (Δ/ντής) 9. Αγγελιδάκης Ηλίας
2. Χουρδάκη ΄Αννα 10. Ζομπανάκης Δημήτριος3. 3. Τζομπανάκη Ελένη 11. Αλεξάκη Μαρία
4. Κυπριωτάκη Γεωργία 12. Χουρδάκης Αλέξανδρος
5. Δαρκαδάκη Μαρία 13. Κασσωτάκης Ανδρέας
6. Δουλγεράκη Μαίρη 14. Βασιλάκη Αργυρή
7. Χαλκιαδάκη Ζαμπία
8. Χαμηλάκη Βασιλεία

1985-1986: Λειτούργησε ως 12/θέσιο με 14 τμήματα με 330 μαθητές και με το παρακάτω προσωπικό.
1. Δουλγεράκη Μαίρη (Δ/ντρια) 8. Δαρκαδάκη Μαρία
2. Τσαγκαράκη Φωτεινή 9. Αγγελιδάκης Ηλίας
3. Χαμηλάκη Βασιλεία 10. Αγγελάκης Γεώργιος
4. Χαλκιαδάκη Ζαμπία 11. Αγγελάκης Ιωάννης
5.Βασιλάκη Αργυρώ 12. Αλεξάκη Μαρία
6.Τζομπανάκη Ελένη 13. Ζομπανάκης Δημήτριος
7.Κυπριωτάκη Γεωργία 14. Κασσωτάκης Ανδρέας

1986-1987: Λειτούργησε ως 12/θέσιο με 14 τμήματα με 315 μαθητές και με το παρακάτω προσωπικό.
1.Χρυσογόνου Παναγιώτα (Δ/ντρια) 8. Φουκαράκη Στυλιανή
2. Βασιλάκη Αργυρή 9. Τσαγκαράκη Δήμητρα
3. Λουλάκη Δέσποινα 10.Παπαδημητράκη Αδαμαντία
4. Τζομπανάκη Ελένη 11. Νταλιαδάκης Στυλιανός
5.Χαμηλάκη Βασιλεία 12. Αγγελάκης Γεώργιος
6. Χαλκιαδάκη Ζαμπία 13. Χουρδάκης Αλέξανδρος
7. Δαρκαδάκη Μαρία 14. Σαραντουλάκης Εμμανουήλ

1987-1988: Λειτούργησε ως 12/θέσιο με 15 τμήματα με 312 μαθητές και με το παρακάτω προσωπικό.
1. Νικηφόρος Γεώργιος (Δντής) 9. Χαλκιαδάκη Μαρία
2. Δαρκαδάκη Μαρία 10. Λουλάκη Δέσποινα
3. Κυπριωτάκη Γεωργία 11. Μπενέτου Μαρία
4. Βασιλάκη Αργυρή 12. Παπαδημητράκη Διαμάντω
5. Παπαβασιλείου Βασιλική 13. Αγγελάκης Γεώργιος
6. Τζομπανάκη Ελένη 14. Νταλιαδάκης Γεώργιος
7. Χαμηλάκη Βασιλεία 15. Χουρδάκης Αλέξανδρος

1988-1989: Λειτούργησε ως 12/θέσιο με 14 τμήματα με 282 μαθητές και με το παρακάτω προσωπικό.
1. Νικηφόρος Γεώργιος (Δ/ντής) 8. Καβουσάκη Μαρία
2. Χουρδάκης Αλέξανδρος (Υποδ/ντής) 9. Τζομπανάκη Ελένη
3. Χαμηλάκη Βασιλεία 10. Σταυρακάκης Γεώργιος
4. Παπαβασιλείου Βασιλική 11. Φαφουλάκη Αικατερίνη
5. Δαρκαδάκη Μαρία 12. Χαλκιαδάκη Ζαμπία
6. Κυπριωτάκη Γεωργία 13. Τζαγάκης Ιωάννης
7. Βασιλάκη Αργυρή 14. Αγγελάκης Γεώργιος

1989-1990: Λειτούργησε ως 12/θέσιο με 14 τμήματα με 273 μαθητές και με το παρακάτω προσωπικό.
1. Νικηφόρος Γεώργιος (Δ/ντής) 8. Καβουσάκη Μαρία
2. Χουρδάκης Αλέξανδρος (Υποδ/ντής) 9. Τζομπανάκη Ελένη
3. Χαμηλάκη Βασιλεία 10. Σταυρακάκης Γεώργιος
4. Παπαβασιλείου Βασιλική 11. Φαφουλάκη Αικατερίνη
5. Δαρκαδάκη Μαρία 12. Χαλκιαδάκη Ζαμπία
6. Κυπριωτάκη Γεωργία 13. Παπανικολάου Φωτεινή
7. Βασιλάκη Αργυρή 14. Αγγελάκης Γεώργιος

1990-1991: Λειτούργησε ως 12/θέσιο με 14 τμήματα με 267 μαθητές και με το παρακάτω προσωπικό.
1. Τσιμπλοστεφανάκης Εμμ. (Δ/ντής) 8. Καβουσάκη Μαρία
2. Πάτερος Γεώργιος (Υποδ/ντής) 9. Τσαγκαράκη Μαρία
3. Χαμηλάκη Βασιλεία 10. Σηφάκη Γεωργία
4. Παπαβασιλείου Βασιλική 11. Φαφουλάκη Αικατερίνη
5. Δαρκαδάκη Μαρία 12. Χαλκιαδάκη Ζαμπία
6. Κυπριωτάκη Γεωργία 13. Παπανικολάου Φωτεινή
7. Βασιλάκη Αργυρή 14. Αγγελάκης Γεώργιος

1991-1992: Λειτούργησε ως 12/θέσιο με 14 τμήματα με 228 μαθητές και με το παρακάτω προσωπικό.
1. Τσιμπλοστεφανάκης Εμμ. (Δ/ντής) 8. Καβουσάκη Μαρία
2. Πάτερος Γεώργιος (Υποδ/ντής) 9. Τσαγκαράκη Μαρία
3. Ριτσατάκη Ερριέττα 10. Σηφάκη Γεωργία
4. Παπαβασιλείου Βασιλική 11. Φαφουλάκη Αικατερίνη
5. Δαρκαδάκη Μαρία 12. Χαλκιαδάκη Ζαμπία
6. Κυπριωτάκη Γεωργία 13. Παπανικολάου Φωτεινή
7. Βασιλάκη Αργυρή 14. Σαραντουλάκης Εμμανουήλ

1992-1993: Λειτούργησε ως 12/θέσιο με 12 τμήματα με 264 μαθητές και με το παρακάτω προσωπικό.
1. Νταλιαδάκης Στυλιανός (Δ/ντής) 8. Καβουσάκη Μαρία
2. Σαραντουλάκς Εμμ. (Υποδ/ντής) 9. Τσαγκαράκη Μαρία
3. Ριτσατάκη Ερριέττα 10. Σηφάκη Γεωργία
4. Παπαβασιλείου Βασιλική 11. Φαφουλάκη Αικατερίνη
5. Παπανικολάου Φωτεινή 12. Χαλκιαδάκη Ζαμπία
6. Δερμιτζάκη Ελένη .
7. Τσομπανάκη Παντούλα

1993-1994: Λειτούργησε ως 12/θέσιο με 13 τμήματα με 274 μαθητές και με το παρακάτω προσωπικό.
1. Νταλιαδάκης Στυλιανός (Δ/ντής) 8. Καβουσάκη Μαρία
2. Σαραντουλάκς Εμμ. (Υποδ/ντής) 9. Τσαγκαράκη Μαρία
3. Ριτσατάκη Ερριέττα 10. Σηφάκη Γεωργία
4. Παπαβασιλείου Βασιλική 11. Φαφουλάκη Αικατερίνη
5. Παπανικολάου Φωτεινή 12. Χαλκιαδάκη Ζαμπία
6. Δερμιτζάκη Ελένη 13. Κυριακάκης Αντώνιος .
7. Τσομπανάκη Παντούλα

1994-1995: Λειτούργησε ως 12/θέσιο με 13 τμήματα με 262 μαθητές και με το παρακάτω προσωπικό.
1. Νταλιαδάκης Στυλιανός (Δ/ντής) 8. Κουντούρης Γεώργιος
2. Σαραντουλάκς Εμμ. (Υποδ/ντής) 9. Τσαγκαράκη Μαρία
3. Ριτσατάκη Ερριέττα 10. Κυριακάκης Αντώνιος
4. Παπαβασιλείου Βασιλική 11. Φαφουλάκη Αικατερίνη
5. Παπανικολάου Φωτεινή 12. Χαλκιαδάκη Ζαμπία
6. Δερμιτζάκη Ελένη 13. Κουτσάκη Χαρίκλεια .
7.Γουλιελμάκη Θεοδοσία 14. Χουλάκη Μαρία (Αγγλικά)

1995-1996: Λειτούργησε ως 12/θέσιο με 12 τμήματα με 246 μαθητές και με το παρακάτω προσωπικό.
1. Νταλιαδάκης Στυλιανός (Δ/ντής) 8. Μπουλουκάκη Ευαγγελία
2. Κυριακάκης Αντώνιος.. (Υποδ/ντής) 9. Γιαννακάκη Ελένη 3.Παπανικολάου Φωτεινή 10. Σαραντουλάκης Εμμ.
4. Παπαβασιλείου Βασιλική 11.Τζεσούρη Ελένη
5. Φακίνου Καλλιόπη 12. Αποστολάκης Ιωάννης
6. Δερμιτζάκη Ελένη 13. Βαλανάκης Ιωάννης .
7. Τσαγκαράκη Μαρία 14. Στεργιούλας Χρήστος (Γυμναστής)
15. Πρωτοπαπαδάκη Κω/να (Αγγλικά)

Στο τέλος αυτής της Σχολικής χρονιάς αγοράστηκε οικόπεδο στην
Περιοχή Κορώνη Μαγαρά για να χτιστεί το Σχολείο.

1996-1997: Λειτούργησε ως 12/θέσιο με 13 τμήματα με 224 μαθητές και με το παρακάτω προσωπικό.
1. Νταλιαδάκης Στυλιανός (Δ/ντής) 8. Γιαννακάκη Ελένη
2. Κυριακάκης Αντώνιος.. (Υποδ/ντής) 9.Ψυλλάκη Αμαλία 3.Παπανικολάου Φωτεινή 10. Σαραντουλάκης Εμμ.
4. Τσαγκαράκη Μαρία 11.Μουρτζίδη Ευαγγελία
5. Αποστολάκης Ιωάννης 12. Τζανάκης Γεώργιος
6. Δερμιτζάκη Ελένη 13. Καγιαμπάκη Μαρία .
7. Μπουλουκάκη Ευαγγελία 14. Κογεράκη Κωστούλα
15. Στεργιούλας Χρήστος (Γυμναστής)
16. Δασκαλάκη Αικατερίνη (Αγγλικά)

1997-1998: Λειτούργησε ως 12/θέσιο με 12 τμήματα με 199 μαθητές και με το παρακάτω προσωπικό.
Νταλιαδάκης Στυλιανός (Δ/ντής) μέχρι το Νοέμβρη του 1997 και μετά
1. Χαραλαμπάκης Αντώνιος (Δ/ντής)

2. Κυριακάκης Αντώνιος.. (Υποδ/ντής) 3.Παπανικολάου Φωτεινή 11. Καρπέτα Αικατερίνη
4. Τσαγκαράκη Μαρία 12.Καργιωτάκης Κων/νος
5. Αποστολάκης Ιωάννης 13. Ζωγραφάκη Άννα
6. Δερμιτζάκη Ελένη 14. Μαρκετάκης Εμμ. .
7. Μπουλουκάκη Ευαγγελία 15. Τρεύλας Ευθύμιος(Γυμναστής)
8. Γιαννακάκη Ελένη 16. Πετράκη Ελευθερία(Αγγλικά)
9.Σπέγκας Αναστάσιος
10. Αυγουστινάκη Δέσποινα

1998-1999: Λειτούργησε ως 12/θέσιο με 12 τμήματα με 184 μαθητές και με το παρακάτω προσωπικό. Ήταν και η τελευταία σχολική χρονιά που το Σχολείο λειτούργησε στο λεγόμενο «Κεντρικό» και στα «Παραρτήματα»
Χαραλαμπάκης Αντώνιος (Δ/ντής)μέχρι το Νοέμβριο του 1998 και μετά ανέλαβε 1. Κυριακάκης Αντώνιος (Δ/ντής)

2. Παπανικολάου Φωτεινή(υποδ/ντρια) 9. Καργιωτάκης Κων/νος
3. Τσαγκαράκη Μαρία 10. Κασσωτάκης Γεώργιος
4. Δερμιτζάκη Ελένη 11. Κριτσωτάκη Αθηνά
5. Αποστολάκης Ιωάννης 12. Στρατάκη Μαρίνα
6. Μπουλουκάκη Ευαγγελία 13. Σαριδάκη Ασπάσία
7. Γιαννακάκη Ελένη . 14. Σαπουνά Ελένη
8. Καρπέτα Αικατερίνη 15. Γρηγοράκης Ιωάννης
16. Τρεύλας Ευθύμιος(Γυμναστής)
17. Πετράκη Ελευθερία(Αγγλικά)
• Στις 20-9-99 έληξε η μίσθωση όλων των αιθουσών.

1999-2000: Το Σχολείο απέκτησε τη δική του στέγη στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά στην οδό Εμμ. Παππά 9.
Τα εγκαίνια του καινούριου Σχολείου έγιναν Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2000.
Ξεκίνησε τη λειτουργία του ως 12/θέσιο με 12 τμήματα, 217 μαθητές και με το παρακάτω προσωπικό.

1. Κυριακάκης Αντώνιος (Δ/ντής) 9. Κασσωτάκης Γεώργιος
2. Παπανικολάου Φωτεινή(υποδ/ντρια) 10. Παπαδημητράκη Αδαμαντία
3. Δερμιτζάκη Ελένη 11. Κεφαλάκης Κων/νος 4. Αποστολάκης Ιωάννης 12. Κυριακάκη Ειρήνη
5. Μπουλουκάκη Ευαγγελία 13. Σκαλιδάκη Σοφία
6. Γιαννακάκη Ελένη 14. Κριτσωτάκη Αθηνά
7. Καρπέτα Αικατερίνη 15 Τσαντήλας Τριαντάφυλλος(Γυμναστής)
8. Καργιωτάκης Κων/νος 16. Πετράκη Ελευθερία (Αγγλικών)

2000-2001: Λειτούργησε ως 12/θέσιο με 13 τμήματα , 248 μαθητές και με το παρακάτω προσωπικό.

1.Κυριακάκης Αντώνιος (Δ/ντής) 9. Κασσωτάκης Γεώργιος
2. Παπανικολάου Φωτεινή(υποδ/ντρια) 10. Παπαδημητράκη Αδαμαντία
3. Δερμιτζάκη Ελένη 11. Γιγουρτάκη Μαρία 4. Αποστολάκης Ιωάννης 12. Κυριακάκη Ειρήνη
5. Μπουλουκάκη Ευαγγελία 13. Σπανάκη Ειρήνη (Ολοήμερο)
6. Γιαννακάκη Ελένη 14. Κριτσωτάκη Αθηνά
7. Καρπέτα Αικατερίνη 15. Βαρουχάκης Εμμανουήλ
8. Καργιωτάκης Κων/νος 16. Σκουληκάρη Φοίβη
17.Τσαντήλας Τριαντάφυλλος (Γυμναστής)
18. Πετράκη Ελευθερία (Αγγλικών)

2001-2002: Λειτούργησε ως 12/θέσιο με 15 τμήματα , 265 μαθητές και με το παρακάτω προσωπικό.

1.Κουτσουράκη Στέλλα (Δ/ντρια) 9. Κυριακάκης Αντώνιος
2. Βαρουχάκης Εμμ. (Υποδ/ντής) 10. Παπαδημητράκη Αδαμαντία
3. Δερμιτζάκη Ελένη 11. Κυριακάκη Ειρήνη 4. Αποστολάκης Ιωάννης(Ολοήμερο) 12. Τάρλα Κων/να
5. Μπουλουκάκη Ευαγγελία 13. Φωτίκα Βασιλική
6. Γιαννακάκη Ελένη 14. Κριτσωτάκη Αθηνά
7. Καρπέτα Αικατερίνη 15. Κουτσάκη Χαρίκλεια
8. Κασσωτάκης Γεώργιος 16. Παπανικολάου Φωτεινή
17.Τσαντήλας Τριαντάφυλλος (Γυμναστής)
18. Πετράκη Ελευθερία (Αγγλικών)

Στις 5-12-01 η Δ/ντρια του Σχολείου έστειλε έγγραφο στη Δ/νση Τεχνικής
Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για προσθήκη αιθουσών γιατί ο αριθμός των μαθητών παρουσίαζε αύξηση.
2002-2003: Λειτούργησε ως 12/θέσιο με 15 τμήματα , 292 μαθητές και με το παρακάτω προσωπικό.
1.Καλύβας Εμμανουήλ (Δ/ντής) 10. Ζαχαριουδάκη Μαρία
2. Τσαντήλας Τριαντάφυλλος (Υποδ/ντής) 11. Βαρουχάκης Εμμανουήλ
3. Κυριακάκης Αντώνιος 12. Κυριακάκη Ειρήνη
4. Δερμιτζάκη Ελένη 13. Τάρλα Κων/να
5. Αποστολάκης Ιωάννης(Ολοήμερο) 14. Σπανάκης Εμμανουήλ
6. Μπουλουκάκη Ευαγγελία 15. Φωτίκα Βασιλική
7. Γιαννακάκη Ελένη 16. Τζανάκης Γεώργιος
8. Καρπέτα Αικατερίνη 17. Παπαδημητράκη Αδαμαντία
9. Κασσωτάκης Γεώργιος 18. Κασσωτάκη Ευαγγελία
19. Πετράκη Ελευθερία (Αγγλικών)

2003-2004: Λειτούργησε ως 12/θέσιο με 15 τμήματα , 299 μαθητές και με το παρακάτω προσωπικό.
1.Καλύβας Εμμανουήλ (Δ/ντής) 10. Ζαχαριουδάκη Μαρία
2. Καργιωτάκης Κων/νος (Υποδ/ντής) 11. Βαρουχάκης Εμμανουήλ
3. Κυριακάκης Αντώνιος 12. Κυριακάκη Ειρήνη
4. Δερμιτζάκη Ελένη 13. Τάρλα Κων/να
5. Αποστολάκης Ιωάννης(Ολοήμερο) 14. Σπανάκης Εμμανουήλ
6. Μπουλουκάκη Ευαγγελία 15. Ρουμπάκη Ειρήνη
7. Γιαννακάκη Ελένη 16. Τζανάκης Γεώργιος
8. Καρπέτα Αικατερίνη 17. Παπαδημητράκη Αδαμαντία
9. Κασσωτάκης Γεώργιος 18. Καμαράτου Μαρία
19. Πετράκη Ελευθερία (Αγγλικών)
20. Σπυριδάκης Ευάγγελος (Γυμναστής)

2004-2005: Λειτούργησε ως 12/θέσιο με 16 τμήματα , 324 μαθητές και με το παρακάτω προσωπικό.
1.Καλύβας Εμμανουήλ (Δ/ντής)
2. Καργιωτάκης Κων/νος (Υποδ/ντής) 11. Βαρουχάκης Εμμανουήλ
3. Κυριακάκης Αντώνιος 12. Τάρλα Κων/να
4. Δερμιτζάκη Ελένη 13. Σταματοπούλου Αικατερίνη
5. Αποστολάκης Ιωάννης(Ολοήμερο) 14. Κριτσωτάκη Αθηνά
6. Μπουλουκάκη Ευαγγελία 15. Ρουμπάκη Ειρήνη
7. Γιαννακάκη Ελένη 16. Χαρανά Ελένη
8. Καρπέτα Αικατερίνη 17. Κουτσάκη Χαρίκλεια
9. Κασσωτάκης Γεώργιος 18. Παπαζαφειρόπουλος Δημήτριος
10. Ζαχαριουδάκη Μαρία 19. Πετράκη Ελευθερία (Αγγλικών)
20. Σπυριδάκης Ευάγγελος (Γυμναστής)
21. Αλετράς Ζαχαρίας (Ολ. Παιδεία)

2005-2006: Λειτούργησε ως 12/θέσιο με 17 τμήματα , 340 μαθητές και 3 τμήματα Ολοήμερου.
Το Σχολείο αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα γιατί από την προηγούμενη χρονιά ο αριθμός των μαθητών έχει αυξηθεί και δεν υπάρχουν αίθουσες διδασκαλίας.
Χρησιμοποιούνται ως αίθουσες: Το εργαστήριο Φυσικής, η αίθουσα υπολογιστών, η αίθουσα αισθητικής αγωγής, μια αποθήκη και η μισή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων ζητούν να αλλάξουν τα όρια του Σχολείου, ή να μισθωθούν κάποιες αίθουσες για να μειωθεί λίγο ο αριθμός των μαθητών. Η χρονιά όμως κύλησε έτσι.

1.Καλύβας Εμμανουήλ (Δ/ντής)
2. Καργιωτάκης Κων/νος (Υποδ/ντής) 13.Παχιαδάκη Ειρήνη
3. Κυριακάκης Αντώνιος (ολοήμερο) 14.Ρουμπάκη Ειρήνη
4. Δερμιτζάκη Ελένη 15. Κασάκη Μαρία
5. Αποστολάκης Ιωάννης 16. Κουτσάκη Χαρίκλεια
6. Μπουλουκάκη Ευαγγελία 17. Παπαζαφειρόπουλος Δημήτριος
7. Γιαννακάκη Ελένη 18. Ζαμπουλάκης Νικόλαος
8. Καρπέτα Αικατερίνη 19. Στάθη Ευγενία
9. Κασσωτάκης Γεώργιος 20. Λαμπράκη Ειρήνη
10. Ζαχαριουδάκη Μαρία 21. Πετράκη Ελευθερία (Αγγλικών)
11. Τάρλα Κων/να
12. Σταματοπούλου Αικατερίνη
22. Σπυριδάκης Ευάγγελος (Γυμναστής)
23. Αλετράς Ζαχαρίας (Ολ. Παιδεία)

2006-2007: Η συνεχής αύξηση του αριθμού των μαθητών έχει οδηγήσει το Σχολείο σε προβλήματα. Με πρακτικό που συντάσσεται στην αρχή της Σχ. Χρονιάς 2006-07 εκπαιδευτικοί και γονείς ζητούν να βρεθεί λύση. Η λύση που βρέθηκε ήταν προσωρινή. Με ένα χώρισμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων δημιουργήθηκαν 2 αίθουσες διδασκαλίας. Έτσι το Σχολείο βρήκε έναν τρόπο για να λειτουργήσει. Γενικά 6 αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται δεν είναι αίθουσες.
Στις συνεδριάσεις διδασκόντων που γίνονται ένα θέμα που συζητείται συνέχεια είναι η οριοθέτηση των όμορων σχολείων για να λυθεί και το θέμα του 15ου Δημ. Σχολείου.
Το σχολικό έτος 2006-07 λειτουργεί με 18 τμήματα πρωινού ωραρίου, 342 μαθητές, 12 αίθουσες διδασκαλίας και με 3 τμήματα Ολοήμερου.
Στο μάθημα της Φυσ. Αγωγής και Αγγλικών έχουμε συμπλήρωση ωραρίου από άλλους εκπαιδευτικούς. Η Ε΄ τάξη διδάσκεται από 15/01/07 και δεύτερη ξένη γλώσσα.
Εφαρμόζεται επίσης και το πρόγραμμα Καλλιπάτειρα για την Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη.

Εκπαιδευτικό προσωπικό:
1. Καρπέτα Αικατερίνη (Δ/ντρια)
2. Σπυριδάκης Ευάγγελος (Υποδ/ντής)
3. Κυριακάκης Αντώνιος (Ολοήμερο)
4. Αποστολάκης Ιωάννης (Ολοήμερο)
5. Γιαννακάκη Ελένη
6. Ζαχαριουδάκη Μαρία
7. Τάρλα Κων/να
8. Σταματοπούλου Αικατερίνη 23. Θεοδόση Ζωή
9. Μπουλουκάκη Ευαγγελία 24. Τζώρτζογλου Κων/να
10. Καργιωτάκης Κων/νος 25. Κουκουφίκη Κων/να
11. Παπαζαφειρόπουλος Δημήτριος (πρόγραμμα Καλλιπάτειρα)
12. Κασσωτάκης Γεώργιος 26. Βαλαβάνη Βασιλεία
13. Παχιαδάκη Ειρήνη (συμπλήρωση Φυσ. Αγωγής)
14. Κασάκη Μαρία 27. Πατσιά Χριστίνα
15. Ρουμπάκη Ειρήνη (συμπλήρωση Αγγλικών)
16. Κουτσάκη Χαρούλα 28. Φαρμάκης Γρηγόρης
17. Λαμπράκη Ειρήνη (συμπλήρωση Φυσ. Αγωγής)
18. Πεταλά Ευφροσύνη 29. Καλεμάκη Ειρήνη (Γερμανικά)
19. Βρύνας Νικόλαος 30. Αναστασάκη Μαρία (Γαλλικά)
20. Χαρανά Ελένη
21. Πετράκη Ελευθερία (Αγγλικά)
22. Δερμιτζάκη Ελένη (Αισθ. Αγωγή)

2007-2008: Το σχολείο ξεκίνησε τη λειτουργία του με 17 τμήματα. Στη 2η βδομάδα των μαθημάτων συμπτύχτηκε η Β΄ τάξη σε 2 τμήματα και λειτούργησε με 16 τμήματα πρωινού ωραρίου και 3 τμήματα ολοήμερου σχολείου.
Στο μάθημα της φυσικής Αγωγής και των Αγγλικών έχουμε συμπλήρωση ωραρίου από άλλους εκπαιδευτικούς.
Στην Ε΄ και ΣΤ¨ τάξη διδάσκεται και 2η ξένη γλώσσα και στην ΣΤ΄ εφαρμόζεται η εταιρική διδασκαλία.
Η σύνθεση του σχολείου είναι:
326 μαθητές, 16 τμήματα, 12 αίθουσες διδασκαλίας, 3 τμήματα ολοήμερου και 1 τμήμα ένταξης .

Εκπαιδευτικό προσωπικό:
Α΄ ΟΡΓΑΝΙΚΑ

1. Σπυριδάκης Ευάγγελος ((φυσική Αγωγή)
2. Σταματοπούλου Αικατερίνη (Υποδιεθύντρια)
3. Κυριακάκης Αντώνιος (Ολοήμερο)
4. Αποστολάκης Ιωάννης (Ολοήμερο)
5. Γιαννακάκη Ελένη
6. Τάρλα Κων/να
7. Καργιωτάκης Κων/νος
8. Μπουλουκάκη Ευαγγελία
9. Κασσωτάκης Γεώργιος
10. Παχιαδάκη Ειρήνη
11. Κασάκη Μαρία
12. Κουτσάκη Χαρούλα
13. Δερμιτζάκη Ελένη (Αισθ. Αγωγή)
14. Πετράκη Ελευθερία (Αγγλικά)

Β΄ ΑΠΟΣΠΑΣΗ: Γ΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

1. Ζεγκίνογλου Παναγιώτης (Δ/ντής) 1. Μπουρναζάκης Εμμανουήλ
2. Τσόγκας Αθανάσιος (τμήμα ένταξης) (φυσικής αγωγής)
3. Γαλάνη Ελευθερία
4. Θεοδόση Ζωή Δ΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ
5. Λαμπράκη Ειρήνη
6. Μανωλάκη Άρτεμις 1. Βαγγέ Φρόσω (φυσικής αγωγής)
7. Περιστέρη Καλλιόπη 2. Πατιά Χριστίνα (Αγγλικά)
8. Πεταλά Ευφροσύνη
9. Χαρανά Ελένη

Ε΄ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ: ΣΤ΄ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ (ΟΛ)

1. Γερμανάκη Σοφία (Γερμανικά) 1. Διακάκη Σοφία (Αγγλ)
2. Φλώρου Παρασκευή (Γαλλικά) 2. Καλλιγιάννη Αντιγόνη (Μουσ)
3. Φραγκιαδάκη Κατερίνα (Γερμ.) 3. Παπαδάκης Στέργιος (Φ. Αγ.)
4. Σμπώκος Εμμανουήλ (Φ. Αγ.) 4. Ανδρουλάκη Κατερίνα (Φ. Αγ.)
5. Φελέκης Λάμπρος (Φ. Αγ.)
6. Χουρδάκης Γεώργιος (Πληροφορική)

2008-2009
Το σχολείο λειτούργησε με 16 τμήματα πρωινού, 3 τμήματα ολοήμερου και 1 τμήμα ένταξης.
Έχει 327 μαθητές, 12 αίθουσες διδασκαλίας και εκπαιδευτικούς Αγγλικών και Φ. Αγωγής για συμπλήρωση ωραρίου.
Από αυτή τη χρονιά το σχολείο έχει και σχολική τροχονόμο τη Μιχελουδάκη Αγγέλα.

Εκπαιδευτικό προσωπικό:
Α΄ ΟΡΓΑΝΙΚΑ
1. Γιαννακάκη Ελένη
2. Δερμιτζάκη Ελένη (Αισθ. Αγωγή
3. Καργιωτάκης Κων/νος
4. Καρπέτα Αικατερίνη
5. Κασάκη Μαρία
6. Κασσωτάκης Γεώργιος
7. Κυριακάκης Αντώνης (ολοήμερο)
8. Μπουλουκάκη Ευαγγελία
9. Παχιαδάκη Ειρήνη
10. Σπέγκας Αναστάσιος
11. Σταματοπούλου Αικατερίνη (Υποδ/ντρια)
12. Τάρλα Κων/να
13. Πετράκη Ελευθερία (Αγγλικών)
14. Αταλόγλου Μαρία
Β΄ ΑΠΟΣΠΑΣΗ:
1.Ζεγκίνογλου Παναγιώτης (Δ/ντής)
2. Θεοδόση Ζωή
3. Μανωλάκη Άρτεμις
4. Καμπουρίδου Ηλιάνα
5. Λαμπράκη Ειρήνη
6. Τερζάκης Σωτήρης
7. Χαρανά Ελένη
8. Κουτσάκη Χαρούλα
9. Βαϊλάκης Μανούσος (Φ. Αγωγή)

Γ΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ:
1. Πατσιά Χριστίνα (Αγγλικά)

Δ΄ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ: Ε΄ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ (ΟΛ)

1. Βογιατζής Ανδρέας (φ. Αγ.) Καλλιγιανάκη Αντιγόνη (Μουσ)
2. Χαμηλάκη Ευδοξία (Γερμ.) Φραγκιαδάκης Μιχαήλ (Φ. Αγ.)
3. Καρφή Σοφία (Γαλλ) Χουρδάκης Νικόλαος (Πληροφ.)
Διακάκη Σοφία (Αγγλικά)

ΣΤ΄ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ: Μαράκη Ευφροσύνη (απόσπαση)

Ζ΄ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ

1.Βαϊλάκης Μανούσος
2.Βαγγέ Φρόσω
3. Κυρίτση Βασιλική

2009-2010
Το σχολείο λειτούργησε με 17 τμήματα πρωινού, 3 τμήματα ολοήμερου και με 1 τμήμα ένταξης.
Έχει 331 μαθητές, 12 αίθουσες διδασκαλίας και χρησιμοποιούνται ως αίθουσες (η αίθουσα πολ/λών χρήσεων, το εργαστήριο φυσικής, η αίθουσα Εικαστικών, τα παρασκήνια και η αίθουσα Η/Υ) .
Σχολική τροχονόμος η Μιχελουδάκη Αγγέλα.

Εκπαιδευτικό προσωπικό:
Α΄ ΟΡΓΑΝΙΚΑ
1. Γιαννακάκη Ελένη
2. Δερμιτζάκη Ελένη (Αισθ. Αγωγή
3. Καργιωτάκης Κων/νος
4. Καρπέτα Αικατερίνη
5. Κασάκη Μαρία
6. Κασσωτάκης Γεώργιος
7. Κυριακάκης Αντώνης (ολοήμερο)
8. Μπουλουκάκη Ευαγγελία
9. Παχιαδάκη Ειρήνη
10. Σπέγκας Αναστάσιος
11. Σταματοπούλου Αικατερίνη (Υποδ/ντρια)
12. Τάρλα Κων/να
13. Πετράκη Ελευθερία (Αγγλικών)

Β΄ ΑΠΟΣΠΑΣΗ:
1.Κρητσωτάκη Αθηνά (Διευθύντρια)
2. Θεοδόση Ζωή
3. Λαμπράκη Ειρήνη
4. Τερζάκης Σωτήρης
5. Χαρανά Ελένη
6. Κοτζαγιώργη Καλλιόπη
7. Ψαρούλης Γεώργιος

Γ΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

1.Αμαράντου Αλεξάνδρα (Δασκάλα)
2. Ζερβού Αθανασία (Φ. Αγ.)
3. Κόνιαρη Ευθυμία (Φ. Αγ.)
4. Κυρίτση Βασιλική (Φ. Αγ.)
5. Παπαδοπούλου Θεοδώρα (Φ. Αγ.)

Δ΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ:

1.Φασουλάκη Ελευθερία (Μουσικός)
2. Πατσιά Χριστίνα (Αγγλικά)

Ε΄ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ :

1.Βελγάκη Ελένη (Μουσική Ολ.)
2. Καλλιγιανάκη Αντιγόνη (Μουσική Ολ.)
3. Δασκαλάκη Χρυσοβαλάντη (Γερμ.)
4. Μαστρογιαννάκη (Γερμ.)
5. Καρφή Σοφία (Γαλλ.)
6. Καπλάη Χρυστάλλα (Γαλλ.)
7.Νώτας Νίκος (Φ. Αγ.)
8. Χουρδάκης Νίκος (Πληροφορική)

ΣΤ΄ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:

Καραμολέγκου Μαρία (απόσπαση)

2010-2011

Το σχολείο αυτή τη χρονιά λειτούργησε με το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Είχαμε αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και ως προς το ωράριο και ως προς τα διδακτικά αντικείμενα.
Όλη πρωινή ζώνη του σχολείου θα ξεκινάει το πρόγραμμά της στις 8.10΄και θα τελειώνει στις 14.00΄.
Υπάρχει αύξηση των ωρών στα μαθήματα:
Α) Φ. Αγωγή: Οι Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις θα διδάσκονται 4 ώρες και η Ε΄ και η ΣΤ΄ τάξη 2 ώρες την βδομάδα.
Β) Αγγλικά: θα διδάσκονται όλες οι τάξεις: Οι Α΄, Β΄, από 2 ώρες και οι Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ από 4 ώρες την βδομάδα.
Γ) Τ.Π.Ε.: όλες οι τάξεις από 2 ώρες.
Δ) Μουσική: Οι Α΄, Β΄, από 2 ώρες και οι Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ από 1 ώρα την βδομάδα.
Ε) Θ. Αγωγή: Από 1 ώρα όλες οι τάξεις.
ΣΤ) Εικαστικά: Οι Α΄, Β΄, από 2 ώρες και οι Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ από 1 ώρα την βδομάδα.

Το σχολείο έχει 308 μαθητές, 17 τμήματα, Διευθύντρια την Κρητσωτάκη Αθηνά και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων για την κάλυψη των διδακτικών αντικειμένων.
Χαρακτηριστικά το σχολείο έχει ανάγκη από: 54 ώρες Φ. Αγωγή, 52 ώρες Αγγλικών, 32 ώρες Τ.Π.Ε., 20 ώρες Μουσική, 22 ώρες Εικαστικά.
Το ολοήμερο λειτούργησε με 3 τμήματα και με 3 διδακτικά αντικείμενα.

Εκπαιδευτικό προσωπικό:

Α΄ ΟΡΓΑΝΙΚΑ Β΄ ΑΠΟΣΠΑΣΗ:
1.Κρητσωτάκη Αθηνά (Διευθύντρια )
1. Γιαννακάκη Ελένη 2. Λαμπράκη Ειρήνη
2. Δερμιτζάκη Ελένη (Αισθ. Αγωγή 3.Μακρυγγιανάκη Εμμανουέλα
3. Καργιωτάκης Κων/νος 4.Παντατοσάκη Μαριάννα
4. Καρπέτα Αικατερίνη 5.Φθενού Γεωργία
5. Κασάκη Μαρία 6. Λεβεντάκου Γεωργία
6. Κασσωτάκης Γεώργιος 7.Τερζάκης Σωτήρης
7. Μπουλουκάκη Ευαγγελία 8.Σαρτζετάκης Ευτύχιος (ΟΛ)
8. Παχιαδάκη Ειρήνη 9.Ιατράκης Μιχάλης (Τμ. Έντ)
9. Σπέγκας Αναστάσιος
10. Σταματοπούλου Αικατερίνη (Υποδ/ντρια)
11. Τάρλα Κων/να

Γ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
1. Πετράκη Ελευθερία (Οργ) Χουντάλα Ιωάννα Σιγανού Μαρία
2. Πατσιά Χριστίνα (Αποσπ) Σεργάκη Μαρία Σταματάκη Ασπασία
3. Βασιλάκη Μαρία (Συμπλ)

Δ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
1. Σαλονικίδου Αναστασία (Οργανικά)
2. Δημόπουλος Ιωάννης (απόσπαση)
3. Κυριακάκης Κωνσταντίνος (αναπληρωτής)

Ε΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

1. Ανωγιάτη Ασπασία (Θ. αγωγή)
2. Μπακαλούμα Ευγενία (Εικαστικά)
3. Μαρκόπουλος Μάριος (Μουσική)
4. Μπουμάκη Μαίρη (Πληροφορική)
5. Δοξαστάκης Ιωάννης (Πληροφορική)

ΣΤ΄ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Ζ΄ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Ιατράκης Μιχαήλ (απόσπαση) Σαρτζετάκης Ευτύχιος(απόσπαση)

2011-2012
Το σχολείο αυτή τη χρονιά εκτός από το ΕΑΕΠ που εφαρμόζει από την προηγούμενη χρονιά, επιλέχτηκε και ως σχολείο πιλοτικής εφαρμογής του νέου ψηφιακού σχολείου. Είναι ένα από τα 99 πιλοτικά σχολεία της χώρας.
Φέτος στο σχολείο θα εφαρμόζονται καινοτόμες δράσεις, θα είναι αειφόρο και ψηφιακό. Εισάγονται νέα διδακτικά αντικείμενα: Σχολική και Κοινωνική Ζωή, Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Σ΄ όλες τις τάξεις θα διατίθεται η 1 ώρα του γλωσσικού μαθήματος στη Φιλαναγνωσία.

Ξεκίνησε η χρονιά με 325 μαθητές και 16 τμήματα, αλλά μοιράστηκε η ΣΤ΄ τάξη και λειτούργησε με 17 τμήματα, 3 τμήματα Ολοήμερου και 1 τμήμα Ένταξης.
Πολλοί εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων θα χρειαστούν για να καλύψουν τις ώρες του σχολείου καθώς και εκπαιδευτικοί ΠΕ 70 για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου. Στην αρχή της σχολ. Χρονιάς συνταξιοδοτήθηκαν 2 αξιόλογοι συνάδελφοι του σχολείου η Μπουλουκάκη Ευαγγελία και η Γιαννακάκη Ελένη.

Διευθυντής του σχολείου είναι ο Φραγκομιχελάκης Χαρίδημος και υποδιευθύντρια η Παχιαδάκη Ειρήνη.

Εκπαιδευτικό προσωπικό:

Α΄ ΟΡΓΑΝΙΚΑ Β΄ ΑΠΟΣΠΑΣΗ:
1.Φραγκομιχελάκης Χαρίδημος (Διευθυντής )
1.Γεωργακάκη Ελένη 2. Λαμπράκη Ειρήνη
2.Δερμιτζάκη Ελένη (Αισθ. Αγωγή 3.Μπρουνίκου Κατερίνα
3.Καργιωτάκης Κων/νος 4.Σουργιαδάκη Ευαγγελία
4.Καρπέτα Αικατερίνη 5.Φθενού Γεωργία
5.Κασάκη Μαρία 6. Φαρσάρη Ελπινίκη
6.Κασσωτάκης Γεώργιος 7.Τερζάκης Σωτήρης
7.Γρινιεζάκης Τηλέμαχος 8.Παναγιωτάκη Μαρία
8.Παχιαδάκη Ειρήνη (Υποδ/ντρια) 9.Τσούλου Κων/να
9.Σπέγκας Αναστάσιος 10. Λιλίτσης Βασίλης (Τμ. Έντ
10.Σταματοπούλου Αικατερίνη
11.Τάρλα Κων/να
Γ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
1.Πετράκη Ελευθερία (Οργ) Γκούτσιου Χρυσάνθη Μαυρίδου Σοφία
2.Πατσιά Χριστίνα (Αποσπ) Τασίκα Θεοδώρα
3.Βασιλάκη Μαρία (Συμπλ)
4.Ρινακάκη Χριστίνα (Συμπλ)

Δ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.Σαλονικίδου Αναστασία (Οργανικά)
2.Παπουτσάκη Μαρία (απόσπαση)
3.Σταυρόπουλος Γιώργος (αναπληρωτής)

Ε΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

1. Μπουρλέτσικα Νεφέλη (Μουσική)
2. Μαστορίδη Ευφροσύνη (Θ. Αγωγή)
3. Τοπάλοβα Ντεσισλάβα (Εικαστικά)
4. Φραγκούλης Ιωάννης (ΤΠΕ)
5. Κολοκοτρώνης Φώτης (ΤΠΕ)
6. Μητσοπούλου Αρετη (ΤΠΕ)
7. Μπουλασίκη Μαρία (Μουσ.Ολ)
ΣΤ΄ ΟΛΟΗΜΕΡΟ Ζ΄ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
Δεσποτοπούλου Καλλιόπη(αναπλ) Λιλίτσης Βασίλης

 Παράλληλη Στήριξη Κάτσικας Απόστολος

2012-2013
Λειτούργησε ως 12/θέσιο με 17 τμήματα, 316 μαθητές, 3 τμήματα ολοήμερου και με 1 τμήμα ένταξης.

Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΠΕ70)

1) Φραγκομιχελάκης Χαρίδημος (Δ/ντής)
2) Παχιαδάκη Ειρήνη (Υποδ/ντρια)
3) Γεωργακάκη Ελένη
4) Γρινιεζάκης Τηλέμαχος
5) Καργιωτάκης Κωνσταντίνος
6) Καρπέτα Κατερίνα
7) Κασάκη Μαρία
8) Κασσωτάκης Γιώργος
9) Λαμπράκη Ειρήνη
10) Ξαρλή Πηνελόπη
11) Παπαγιαννάκη Ειρήνη
12) Σιμούδης Θανάσης
13) Σουργιαδάκη Ευαγγελία
14) Σπέγκας Αναστάσιος
15)Σταματοπούλου Κατερίνα
16) Τάρλα Κωνσταντίνα
17) Τσούλου Κωνσταντίνα
18) Φθενού Όλγα –Γεωργία
19) Χαιρέτη Ελένη

Εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών

Πετράκη Ελυθερία (Αγγλικών)
Πατσιά Χριστίνα (Αγγλικών)
Μπαλταδάκη Ελένη (Αγγλικών συμπλήρωση ωραρίου)

Εκπαιδευτικοί Φυσικής αγωγής

Σαλονικίδου Αναστασία
Κυριακάκης Κωνσταντίνος
Χατζόγλου Παναγιώτης

Εκπαιδευτικοί ΤΠΕ Τμήμα ένταξης
Χουρδάκης Νίκος Λιλίτσης Βασίλης

2013-2014

Λειτούργησε ως 12/θέσιο με 16 τμήματα, 328 μαθητές, 3 τμήματα ολοήμερου και με 1 τμήμα ένταξης.

Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΠΕ70)

1) Φραγκομιχελάκης Χαρίδημος (Δ/ντής)
2) Παχιαδάκη Ειρήνη (Υποδ/ντρια)
3) Γεωργακάκη Ελένη
4) Γρινιεζάκης Τηλέμαχος
5) Δήμα Δέσποινα
6) Δραμουντάνη Ζαφειρένια
7) Καργιωτάκης Κωνσταντίνος
8) Καρούζος Χρήστος
9) Καρπέτα Κατερίνα
10) Κασάκη Μαρία
11) Κασσωτάκης Γιώργος
12) Λαμπράκη Ειρήνη
13) Σαρτζετάκης Ευτύχιος
14) Σπέγκας Αναστάσιος
15)Σταματοπούλου Κατερίνα
16) Τάρλα Κωνσταντίνα
17) Χαιρέτη Ελένη
18) Χριστοφορίδου Αριάδνη (Ολοήμερο)

Εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών

Πετράκη Ελυθερία (Αγγλικών)
Ρουμπάκη Ελευθερία (Αγγλικών)
Σαλούστρου Ελένη (Αγγλικών συμπλήρωση ωραρίου)
Πικράκη Αθηνά (Γαλλικών)
Δασκαλάκη Ευπραξία (Γαλλικών)
Αθουσάκη Ουρανία (Γερμανικών)

Εκπαιδευτικοί Φυσικής αγωγής

Σαλονικίδου Αναστασία
Καστρινάκης Κωνσταντίνος
Τζουλιαδάκη Κατερίνα

Εκπαιδευτικοί ΤΠΕ Τμήμα ένταξης
Χουρδάκης Νίκος Τριανταφυλλίδου Λύδια
Γανωτής Μιχάλης

Εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων

Μανταδάκης Μιχάλης (Εικαστικών)
Λιθαρή Ιωάννα-Μαρία (Μουσικής)
Λυρή Αναστασία (Θ. Αγωγής)
Μπαρμπαγιάννη Ιωάννα (ΕΒΠ)
Μακρής Θεοχάρης (Παράλληλη στήριξη)

2014-2015

Λειτούργησε ως 12/θέσιο με 15 τμήματα, 341μαθητές, 3 τμήματα ολοήμερου και με 1 τμήμα ένταξης.

Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΠΕ70)

1) Φραγκομιχελάκης Χαρίδημος (Δ/ντής)
2) Παχιαδάκη Ειρήνη (Υποδ/ντρια)
3) Γεωργακάκη Ελένη
4) Γρηγορακάκη Μαργαρίτα
5) Γρινιεζάκης Τηλέμαχος
6) Δήμα Δέσποινα
7) Καργιωτάκης Κωνσταντίνος
8) Καρπέτα Κατερίνα
9) Κασάκη Μαρία
10) Κασσωτάκης Γιώργος
11) Λαμπράκη Ειρήνη
12) Παπαδάκη Πηνελόπη
15) Σπέγκας Αναστάσιος
16) Τάρλα Κωνσταντίνα
17) Φθενού Όλγα-Γεωργία
18) Χαιρέτη Ελένη

Εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών

Πετράκη Ελυθερία (Αγγλικών)
Ρουμπάκη Ελευθερία (Αγγλικών)
Ραπτάκη Κυριακή (Αγγλικών)
Σεργάκη Μαρία (Γαλλικών)
Αθουσάκη Ουρανία (Γερμανικών)

Εκπαιδευτικοί Φυσικής αγωγής

Βογιατζάκης Ιωάννης
Στεφανάκης Λέανδρος
Τζιουμέρκα Ευθαλία

Εκπαιδευτικοί ΤΠΕ Τμήμα ένταξης
Κανδηλογιαννάκης Γιώργος Μουρελάτου Ιωάννα
Μπασδάνη Ασημίνα

Εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων

Μανταδάκης Μιχάλης (Εικαστικών)
Μπουρλέτσικα Νεφέλη (Μουσικής)
Ψαρουδάκη Αγάπη (Θ. Αγωγής)

2015-2016

Λειτούργησε ως 12/θέσιο με 17 τμήματα, 347 μαθητές, 3 τμήματα ολοήμερου και με 1 τμήμα ένταξης.

Αυτή τη χρονιά συνταξιοδοτήθηκαν δύο εξαιρετικοί συνάδελφοι:
η Ξαρλή Πηνελόπη και ο Καργιωτάκης Κωνσταντίνος .
Έφυγε με μετάθεση ο συνάδελφος Γρινιεζάκης Τηλέμαχος.
Επέστρεψαν στην οργανική τους θέση η Αταλόγλου Μαρία και η Σταματοπούλου Κατερίνα.
Ήρθαν οργανικά η Λαμπράκη Ειρήνη, ο Ταμιωλάκης Γιώργος και ο Βαρουχάκης Μανόλης.

Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΠΕ70)

1) Φραγκομιχελάκης Χαρίδημος (Δ/ντής)
2) Σπέγκας Τάσος (Υποδ/ντής)
3) Αταλόγλου Μαρία
4) Βαρουχάκης Μανόλης
5) Γεωργακάκη Ελένη
6) Γρηγορακάκη Μαργαρίτα
7) Δήμα Δέσποινα
8) Καρπέτα Κατερίνα
9) Καρύδη Χαρά
10) Κασάκη Μαρία
11) Κασσωτάκης Γιώργος
12) Λαμπράκη Ειρήνη
13) Παπαδάκη Πηνελόπη
14) Παχιαδάκη Ειρήνη
15) Πετρετζίκη Ελένη
16) Σπυριδάκης Γιώργος
17) Σταματοπούλου Κατερίνα
18) Ταμιωλάκης Γιώργος
19) Τάρλα Κωνσταντίνα

Εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών

Πετράκη Ελυθερία (Αγγλικών)
Ραπτάκη Κυριακή (Αγγλικών)
Σεργάκη Μαρία (Γαλλικών)
Δασκαλάκη Εύα (Γαλλικών)
Αθουσάκη Ουρανία (Γερμανικών)

Εκπαιδευτικοί Φυσικής αγωγής

Γκιουζέλης Χρήστος
Τζίμας Θεοχάρης
Καλπουζάνης Αντώνης

Εκπαιδευτικοί ΤΠΕ Τμήμα ένταξης
Κανδηλογιαννάκης Γιώργος Κάντσου Αγγελική
Φυντριλή Ευθυμία

Εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων

Μανταδάκης Μιχάλης (Εικαστικών)
Μπενετάκη Μαρία (Εικαστικών συμπλήρωση)
Διαμαντής Παναγιώτης (Μουσικής)
Πιντζοπούλου Αλεξάνδρα (Θ. Αγωγής)

Ο Γκολέμας Νίκος και η Ζαχαροπούλου Κατερίνα είχαν αναλάβει την παράλληλη στήριξη σε μαθητές του σχολείου.