Βαθμολογία Α τριμήνου 2019-20

Σας ενημερώνουμε ότι η βαθμολογία του α΄ τριμήνου 2019-20 για την Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ τάξη και η ενημέρωση της επίδοσης των μαθητών/μαθητριών Α΄ και  Β΄ τάξης θα γίνει την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου και ώρα 13:15 

 

Το σχολείο θα κλείσει στις 23 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα ενόψει των Χριστουγέννων και θα ανοίξει στις 8 Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη.

Καλές γιορτές