Κτιριακή κατάσταση

Σας ενημερώνουμε ότι στις 7 Αυγούστου ημέρα Τετάρτη, πραγματοποιήθηκε κτιριακός έλεγχος από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου μας λόγω του σεισμού της 19ης Ιουλίου. Δεν παρατηρήθηκαν ζημιές και το κτίριο κρίνεται ασφαλές για τους μαθητές.

Το σχολείο θα ανοίξει στις 2 Σεπτεμβρίου για την προετοιμασία του νέου σχολικού έτους.

Ο καθιερωμένος Αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την ώρα τέλεσης.

Η Δ/ντρια του σχολείου