Προληπτικός έλεγχος

Η 2η ΤΟΜΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ θα υλοποιήσει κατά το σχολικό έτος 2018-19 Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου στα Δημοτικά Σχολεία.

Οι μαθητές τις αντίστοιχες ημερομηνίες πρέπει να έχουν στην τσάντα τους τα ατομικά βιβλιάρια.

Στις 21/2/2019 ΣΤ1  ΣΤ2 Β  ( Προληπτικός Παιδιατρικός Έλεγχος και ΄Ελεγχος  Ατομικού βιβλιαρίου)

και εν συνεχεία και οι κάτωθι ημερομηνίεςΛήψη αρχείου