Καινοτόμα προγράμματα

Το σχολείο μας και φέτος υλοποιεί καινοτόμα προγράμματα με στόχο την ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, την ανάπτυξη του δημοκρατικού διαλόγου και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.

Προγράμματα περιβαλλοντικής εκ/σης:

 • Γ’  Τάξη:
 • τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς
 • Ε’ Τάξη
 • εξοικονόμηση ενέργειας , μια ελπίδα για τη γη

ΑΓΓΛΙΚΑ  Γύρω γύρω…. με τα βιβλία με ρόδες

Προγράμματα αγωγής υγείας

 • Δ’ Τάξη
 • κυκλοφορώ ….ασφαλώς
 • Ε’ Τάξη 
 • ένας ένας χωριστά και όλοι μαζί
 • Β’ & Δ’ Τάξη
 • στον κόσμο των συναισθημάτων

Προγράμματα πολιτιστικών θεμάτων

 • Α’ Τάξη
 • το δημοτικό σχολείο του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος