ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Εγγραφών για τη Σχολική Χρονιά 2020-2021

Αγαπητοί μας Γονείς Καλή σας Μέρα!!!!

Ελπίζουμε να είστε ΟΛΟΙ καλά!
Η φετινή σχολική χρονιά φτάνει σχεδόν στο τέλος της…. άδοξα!
Δεν γνωρίζουμε όμως ακόμη πως θα τελειώσει… Ας ελπίσουμε  να έχουμε μια επαφή από κοντά
 
Από 15/5 έως  και 30/5 θα γίνονται οι εγγραφές ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ πια στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο.
1. Για τα νήπια (2015) και τα προνήπια (2016)(είναι η φοίτησή τους υποχρεωτική  από φέτος στα Δημόσια Νηπιαγωγεία) που θα πάνε για πρώτη φορά σχολείο οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά στη σελίδα του ΥΠΑΙΘ   https://proti-eggrafi.services.gov.gr/  .
Σύμφωνα με την διεύθυνση κατοικίας σας ανήκετε και στα ανάλογα νηπιαγωγεία. Συμβουλευτείτε τα όρια για δείτε σε ποιο νηπιαγωγείο ανήκετε.
2.  Για τα προνήπια που φοιτούν ήδη στο Νηπιαγωγείο μας, δεν χρειάζεται νέα εγγραφή, εγγράφονται στο β’ έτος αυτόματα. Απλά θα μας τηλεφωνήσετε (2310-762120) για να ανανεώσουμε την εγγραφή του παιδιού.
2.  Για τα νήπια που θα πάνε στην Α’ δημοτικού, θα λάβετε e-mail με οδηγίες από τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου που ανήκει το παιδί.
Για την Βεβαίωση Φοίτησης που θα χρειαστείτε, για την εγγραφή στο δημοτικό, θα επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο του Νηπιαγωγείου μας (2310-762120) για την ώρα/μέρα που θα προσέλθετε να την παραλάβετε. (Από Τρίτη 19/5 θα είναι έτοιμες)
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε οδηγία και βοήθεια!
Ελπίζουμε να σας δούμε από κοντά….
Να είστε όλοι καλά!!!
Η Δ/ντρια του 10ου Νηπιαγωγείου
Θωμαή Καραγεώργου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ-ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ για τη Σχολική Χρονιά 2020-2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

των Συστεγαζόμενων 3ου-10ου-12ου Νηπιαγωγείων Ελευθερίου -Κορδελιού

Οι εγγραφές νηπίων/προνηπίων  για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από τις 15  έως 30 Μαΐου. Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Οι εγγραφές  στα Συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία μας (3ο-10ο-12ο Κορδελιού) πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109). Κατά τις εγγραφές των μαθητών/τριών τα συστεγαζόμενα σχολεία θεωρούνται ως ένα σχολείο. 

Δικαίωμα εγγραφής στα Συστεγαζόμενα  3ο – 10ο – 12ο  Νηπιαγωγεία Ελευθερίου-Κορδελιού έχουν:

 • ·         Τα νήπια και προνήπια που κατοικούν στα όρια της σχολικής περιφέρειάς του. 
 • ·         Νήπια που είναι γεννημένα το 2015 και προνήπια που είναι γενημμένα το 2016 

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, θα γίνονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής. 

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ 

(Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τα όρια των Νηπιαγωγείων που έχουμε αναρτήσει, για να δείτε σε ποιο Νηπιαγωγείο ανήκετε

Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (ραντεβού) στο τηλέφωνο 2310762120  (προς  αποφυγή συγχρωτισμού)  οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να προσέρχονται και να προμηθεύονται από τη σχολική μας μονάδα τα απαραίτητα έγγραφα και τις ανάλογες διευκρινίσεις ή βοήθεια που θα χρειαστούν,  ώστε να  συμπληρώσουν και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του παιδιού στο σχολείο.

Τα βήματα για την για την εγγραφή: 

 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου, στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του. 
 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.   

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα: 

α) Στοιχεία νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή   (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης) με επιλογή από τον κατάλογο εγγεγραμμένων τέκνων στην οικογενειακή μερίδα που εμφανίζεται λόγω της δια λειτουργικότητας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» με το «Μητρώο Πολιτών»

Σε περίπτωση που ο κατάλογος από το μητρώο δεν περιλαμβάνει το τέκνο προς εγγραφή, ο γονέας/κηδεμόνας μπορεί να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας,  με νόμιμο έγγραφο το οποίο αναρτά σε ψηφιακή μορφή.

β) Τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, (οδός – αριθμός – δήμος – ταχυδρομικός κώδικας ) την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας, 

γ) Το ονοματεπώνυμο άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας. 

δ) Εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα (8:30-16:00) ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής* (7:45-8:00)

ε) Τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και 

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου». 

Δικαιολογητικά εγγραφής στο νηπιαγωγείο:

Στο νηπιαγωγείο μας θα πρέπει να προσκομίσετε: 

1.     Την αίτηση εγγραφής εκτυπωμένη 

2.     Τα δικαιολογητικά για την φοίτηση στο προαιρετικό ολοήμερο*, για όσους επιθυμούν τη φοίτηση στο ολοήμερο, (βεβαιώσεις εργασίας ή κάρτες ανεργίας κλπ) 

3.     Βεβαίωση Φοίτησης αδελφών σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα (αν υπάρχουν αδέλφια που φοιτούν σε συστεγαζόμενο Σχολείο) 

4.     Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.), συμπληρωμένο από τον γιατρό του παιδιού 

5.     Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια 

6.     Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ. 

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα. 

Στην περίπτωση που θα αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με την διαδικασία εγγραφής σας επικοινωνήστε μαζί μας.

Για την κατάθεση των δικαιολογητικών της εγγραφής θα πρέπει να έχει προηγηθεί

τηλεφωνική επικοινωνία και συνεννόηση  με το νηπιαγωγείο μας  

Τηλέφωνο Σχολείου:  2310 762120

Τηλέφωνο Προσωπικό : 6976432721

e-mail Σχολείου:  mail@10nip-elefth.thess.sch.gr

*Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται: 

8.     Μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους. 

9.     Μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: 

Ι) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι. 

II) Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ. 

  *Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής  (7:45-8:30) δύνανται να εγγράφονται:  

10. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. 

11.Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια. 

12.Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.  

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Επισήμανση:

 • Τα προνήπια που φοιτούν ήδη στο σχολείο μας εγγράφονται αυτεπάγγελτα. Θα πρέπει ωστόσο να επικοινωνήσουν μαζί μας για την ανανέωση εγγραφής.
 • Για την εγγραφή των νηπίων μας στην πρώτη Δημοτικού θα χρειαστεί μία βεβαίωση φοίτησης, την οποία θα παραλάβετε από το νηπιαγωγείο μας μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία!

Οι Διευθύντριες του 3ου – 10ου – 12ου  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

Πατήστε πάνω στα link :

ΟΡΙΑ του 3ου-10ου-12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 

ΟΡΙΑ ΟΛΩΝ των  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 2020 2021

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ για την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΑΦΗΣ στο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  

 

Μένουμε Σπίτι…Μαθαίνουμε Σπίτι! ( Γιορτή Της ΜΗΤΕΡΑΣ)

Καλημέρα Αγαπημένα μας παιδιά!!!

Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά!

Σήμερα είναι ΠΕΜΠΤΗ 7  ΜΑΙΟΥ 2020

Ο μήνας μας είναι ΜΑΙΟΣ και η εποχή μας είναι ΑΝΟΙΞΗ

Σήμερα έξω έχει ΗΛΙΟ

Αν το σχολείο μας ήταν ανοιχτό, αυτές τις μέρες θα ετοιμαζόμασταν για μια μεγάλη γιορτή! Θα ετοιμάζαμε Δώρα, Κατασκευές, Ποιήματα και Τραγούδια για ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο της ζωής μας….

Ένα πρόσωπο που αρχίζει από …Μ και γιορτάζει Κυριακή 10 ΜΑΙΟΥ!

Το μαντέψατε…;;; Ναι είναι η ….. Γιορτή της ΜΗΤΕΡΑΣ!!!

Γιορτάζει η μαμά σου, η μαμά μου, η μαμά μας, η μαμά σας και …

ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΑΜΑΔΕΣ του κόσμου!!!

Μπορεί να είμαστε μακριά ο ένας από τον άλλον, δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα προετοιμαστούμε, όπως κάνουμε κάθε φορά, για αυτήν την μέρα!

Τι είναι όμως  η Μαμά για τον καθένα μας; Τι νιώθουμε για την Μητέρα μας; Τι κάνει η Μανούλα για τα παιδιά της; Γιατί τελικά  γιατί την γιορτάζουμε;

Τι είναι ΜΑΝΑ:

“Η μάνα δεν είναι ένα πρόσωπο για να στηρίζεσαι πάνω του, αλλά εκείνη που σε βοηθάει να μη χρειάζεσαι στηρίγματα.”  (Ντόροθι Κάνφιλντ Φίσερ)

Τι κάνει η ΜΑΜΑ για μας:

 

Το ιστορικό της Γιορτής:

Η   «Γιορτή της Μητέρας « ή «Ημέρα της Μητέρας», είναι κινητή εορτή προς τιμήν της μητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του μήνα Μάη.

Εγκαθιδρύθηκε τον 20ό αιώνα και προέρχεται από το αγγλικό και το αμερικάνικο κίνημα των γυναικών. Η Αμερικανίδα Ann Maria Reeves Jarvis διοργάνωσε για πρώτη φορά το 1865 ένα κίνημα με το όνομα Mothers Friendships Day και συναντήσεις με το όνομα Mothers Day Meetings, κατά τις οποίες οι μητέρες αντάλλασσαν απόψεις και εμπειρίες. Το 1870 η Julia Ward Howe διοργάνωσε μια εκδήλωση φιλειρηνικής συγκέντρωσης μητέρων με το σλόγκαν peace   and motherhood  (ειρήνη και μητρότητα) με σκοπό, τα παιδιά να μην στέλνονται στον πόλεμο.

Όλοι οι λαοί την ημέρα αυτή αποδίδουν φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στη Μάνα, στο μόνο πλάσμα που ξέρει να συγχωράει και που αγαπά αγνά, δυνατά και ειλικρινά.

Η μητέρα μας δίνει Ζωή, μας φροντίζει στις αρρώστιες μας, μας αγκαλιάζει όταν κλαίμε, μας διώχνει τους φόβους μας, στέκεται σε κάθε μας χαρά, πρόβλημα ή αδυναμία μας, μας πλένει, μας ταϊζει, μας δείχνει το δρόμο της ζωής…..! Για όλα αυτά και για τόσα άλλα….

Ας της πούμε ένα ΜΕΓΑΛΟ …..:

Κι ένα ακόμη πιο ΜΕΓΑΛΟ …..: 

Κι ένα ΔΩΡΟ πιο Γλυκό….:

 

 • Μπορείτε να Ζωγραφίσετε  μια όμορφη ζωγραφιά  και να γράψετε ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και Σ’ ΑΓΑΠΩ ΜΑΜΑ…. κι ένα λουλουδάκι για δωράκι στη ΜΑΜΑ!

 

 • Κι ακόμη πιο καλά ιδέες για μια κατασκευή έστω κι από μακριά:

 

Ένα Όμορφο Παραμύθι για την Αγάπη της Μητέρας:

»Θα σ’ αγαπώ ό,τι κι αν γίνει’’  της Debi Gliori 

https://safeyoutube.net/w/9AVB 

Μάνα…Μητέρα…Μαμά..λέξη γλυκιά…

Κι …Αγαπημένη ….σε όλον τον κόσμο γυρισμένη:

 Όπως και να ΣΕ φωνάζουμε….η σχέση μας θα είναι πάντα ΜΟΝΑΔΙΚΗ!

Χρόνια Πολλά Μανούλα μας Γλυκιά !!!

Χρόνια Πολλά κι από εμάς Σε όλες εσάς….τις Υπέροχες ΜΑΝΟΥΛΕΣ μας!!!

Ευχαριστούμε τις πηγές μας:

http://dreamskindergarten.blogspot.com

https://edonipiagogeio.blogspot.com

Τάνια Μάνεση

Ανθή Ζήση

Pinterest

Μένουμε Σπίτι…Μαθαίνουμε Σπίτι! (τα Λουλούδια και το Λ ,λ)

Καλημέρα και Σήμερα!!!

Τι όμορφος που είναι ο Κόσμος μας…. Γεμάτος με Λουλούδια!!!

https://youtu.be/egR8zuI550Y

 • Τα μέρη ενός φυτού:  (πατήστε πάνω στην εικόνα)

 • Τι χρειάζονται τα φυτά για να ζήσουν;

 

Τώρα που γνωρίζετε …Μπορείτε να φυτέψετε ένα λουλούδι για το μπαλκόνι σας ή για το δωρίσετε σε όποιον αγαπάτε!

 • Μαθαίνω το Λ, λ  από τα Λουλούδια:

 • Βρίσκω λέξεις από τη φωνούλα : Λ , λ
 • Λ , λ όπως :

 • Γράφω το γράμμα Λ,λ όπως μπορώ:

 • Κατασκευή :

Με ένα μπουκάλι πλαστικό (coca cola) λίγο χρώμα

Φτιάχνω λουλούδια  ένα σωρό ….Ένα κολιέ ….Κι ένα παιχνίδι μαγικό:

  

 

 

Μένουμε Σπίτι…Μαθαίνουμε Σπίτι! (Χαρούμενο Λιβάδι ο κόσμος μας)

Καλημέρα πέρα ως πέρα !!!

Σήμερα είναι ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΙΟΥ του 2020

Ο μήνας μας είναι ΜΑΙΟΣ και η εποχή μας είναι ΑΝΟΙΞΗ

Σήμερα έξω έχει ΗΛΙΟ

Καλημέρα και Καλή Εβδομάδα Παιδιά μας Αγαπημένα!!!

Ελπίζουμε να είστε ΟΛΟΙ καλά! Πως περάσατε την Πρωτομαγιά; Φτιάξατε όμορφα στεφάνια;

Σήμερα θα δούμε και θα ακούσουμε ένα πολύ όμορφο και διδακτικό παραμύθι. Μας μιλάει    για την διαφορετικότητα. Μας δείχνει πόσο διαφορετικοί είμαστε μεταξύ μας , αλλά μπορούμε να είμαστε όλοι φίλοι γιατί μοιραζόμαστε την ίδια γη και τον ίδιο ήλιο!

Για να το απολαύσουμε:  Το Χαρούμενο Λιβάδι της Φυλλιώ Νικολούδη

Σας άρεσε παιδιά; Τι σας άρεσε περισσότερο από την ιστορία μας; Θα θέλαμε πολύ να μάθουμε τις απαντήσεις σας!

Για να παίξουμε τώρα και να μάθουμε κιόλας: Οι γονείς ας μας βοηθήσουν:

 •      Παιχνίδια με τις λέξεις….

1.       1. Βρίσκω τα μικρά τους:

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΜΑΣ

ΠΩΣ ΛΕΝΕ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΤΟΥΣ

ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ   

 

ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ     

ΤΡΙΑΝΑΤΑΦΥΛΛΙΆ  

ΜΕΛΙΣΣΑ      

ΑΡΚΟΥΔΑ      

ΓΑΤΑ          

Μπορείς να βρεις κι εσύ άλλα δικά σου;

 1. Βρίσκω Αντίθετες λέξεις

Το λιβάδι στην αρχή ήταν : χαρούμενο Μετά ήταν : λυπημένο

ΙΔΙΟΣ
ΜΙΚΡΟ
ΨΗΛΟΣ
 ΧΟΝΤΡΟ
 ΑΣΠΡΟ
 ΗΛΙΟΣ
ΜΕΡΑ
 • Ζωγράφισε κι εσύ το δικό σου Χαρούμενο Λιβάδι:
 • Για να Γνωρίσουμε τώρα κι άλλα ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ διαφορετικά μεταξύ τους:

 • Εσάς παιδιά ποιο είναι το αγαπημένο σας λουλούδι; Μπορείτε να το ζωγραφίσετε, να γράψετε το όνομά του και να μας το στείλετε!
 • Και λίγα αινίγματα πολύχρωμα κι ευωδιαστά:

 • Ενα παζλ για το τέλος:

 Πολλά Λουλουδένια  Φιλιά από Εμάς για Εσάς!!!

και…..Περιμένουμε τις δημιουργίες σας!!!

 

Μένουμε Σπίτι….Μαθαίνουμε Σπίτι! (ΜΑΙΟΣ)

Καλημέρα Αγαπημένα μας παιδιά! και ΚΑΛΟ ΜΑΣ ΜΗΝΑ!!!

Σήμερα είναι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   1   ΜΑΙΟΥ   2020

Ο μήνας μας είναι ΜΑΙΟΣ και η εποχή μας είναι ΑΝΟΙΞΗ

Σήμερα έξω έχει ΗΛΙΟ

1η Μαΐου σήμερα …δηλαδή ΠΡΩΤΟΜΗΝΙΑ δηλαδή ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ, όπως μάθαμε χθες!

Για να τον γνωρίσουμε τον καινούριο μας μήνα με το όνομα: ΜΑΙΟΣ

Από πήρε το όνομα ο ΜΑΙΟΣ:

Όπως μας δείχνει το Ημερολόγιό μας….

ΜΑΙΟΣ 2020

1η ΜΑΙΟΥ     γιορτάζουμε την ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

10 ΜΑΙΟΥ   είναι η ΓΙΟΡΤΗ της ΜΗΤΕΡΑΣ

18 ΜΑΙΟΥ είναι η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Μερικές παροιμίες για τον ΜΑΙΟ:

Ένα όμορφο ποίημα για τον ΜΑΙΟ…. Μπορείτε να το διαβάσετε και μόνοι σας:

Δραστηριότητες:

 • Ζωγράφισε σε ένα χαρτί  ότι σου άρεσε από το παραπάνω ποίημα…
 • Φτιάξε μόνος σου την παροιμία:

 

 • Παίζω και Μαθαίνω:

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε πολύ όμορφες διαδραστικές δραστηριότητες με τα γράμματα του Μάιου και παιχνίδια με την Πρωτομαγιά.

Αυτό που  πρέπει να κάνετε είναι να πατήσετε πάνω στους συνδέσμους και μετά:

Αρχικά, δημιουργείτε αντίγραφο (copy) στο Drive του υπολογιστή σας. Η ενέργεια «drag and drop»  («σύρε και άφησε»,  ) δεν είναι δυνατή στην προβολή της παρουσίασης. Για να μη φαίνονται τα στοιχεία ελέγχου του αρχείου, αλλά να παραμείνουν ενεργά τα «σύρε και άφησε», πηγαίνετε στο μενού «Προβολή» και μετά επιλέξτε «Πλήρης Οθόνη» Full Screen (η τελευταία επιλογή του μενού Προβολή» Full Screen). Το φόντο των διαφανειών είναι εντελώς απενεργοποιημένο και ενεργά είναι μόνο τα κινούμενα μέρα, όσα δηλαδή θέλουμε να σύρουμε. Για να βγείτε από την προβολή Πλήρους Οθόνης, πατήστε Escape.

Οι δραστηριότητες έχουν στόχο εξάσκησης και όχι ελέγχου λάθους!

1. Παίζω με τα Γράμματα του ΜΑΙΟΥ: 

2. Παίζω με την ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ:

Τέλος ας ταξιδέψουμε μαζί με τα χρώματα της Άνοιξης….

Να περάσετε όμορφα και χαρούμενα τις μέρες σας

Καλό Σαββατοκύριακο και ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Φιλάκια παιδιά!!!!

 

Πηγή: Τάνια Μάνεση

 

Μένουμε Σπίτι…Μαθαίνουμε Σπίτι! (Πρωτομαγιά)

Καλημέρα στα παιδιά μας!!!!

Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά…

Σήμερα είναι ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Ο μήνας μας είναι ΑΠΡΙΛΙΟΣ και η εποχή μας είναι ΑΝΟΙΞΗ

Σήμερα έξω έχει ΗΛΙΟ

Ο Απρίλης, ο 2ος  μήνας της Άνοιξης,  σήμερα μας αποχαιρετά!

Αύριο έρχεται ο 3ος μήνας της Άνοιξης, ο ΜΑΙΟΣ!

Ας τον καλωσορίσουμε κι ας τον γνωρίσουμε από κοντά!

Ο Μάιος ο μήνας των λουλουδιών και της Πρωτομαγιάς, της γιορτής της Άνοιξης!

Τι να έγινε άραγε παιδιά μια φορά … μια Πρωτομαγιά;

Για να μάθουμε καλά… αφού διαβάσουμε προσεκτικά τις σελίδες του βιβλίου

και θα ξέρουμε μετά:  πατήστε εδώ

Τώρα ξέρουμε παιδιά

τι γιορτάζουμε ξανά

κάθε χρόνο τέτοια μέρα

μια φορά μια Πρωτομαγιά

 Λουλούδια και Άνθρωποι

Σήκωσαν την γροθιά και  τον κόσμο πιο ψηλά!

Το μάθανε και τα λουλούδια της αυλής και του αγρού, κι Απεργία αποφασίσαν…

Για να δούμε τι θα μας πουν:

Έτσι κάθε χρόνο τέτοια μέρα 1η Μάη – Πρωτομαγιά λουλούδια και άνθρωποι γιορτάζουν πάντα με χαρά! Άλλοι ξεχύνονται στους δρόμους και στα λιβάδια πιο πολλοί  και ετοιμάζουνε στεφάνια για του Μάη τη γιορτή!

Ακόμη η Πρωτομαγιά είναι η νίκη της Άνοιξης απέναντι στον Χειμώνα:

 

Για να δείτε και να μάθετε τα έθιμα της Πρωτομαγιάς: πατήστε εδώ

Ετσι κάθε Πρωτομαγιά συνηθίζουμε να μαζεύουμε λουλούδια και να κάνουμε στεφάνι-το Μαγιάτικο Στεφάνι- και να στολίζουμε την πόρτα του σπιτιού μας !

Κατασκευές –  Διαλέξτε όποια εσείς θέλετε, εμείς σας δίνουμε ιδέες:

 • Φτιάξτε το δικό σας στεφάνι με λουλούδια αληθινά
 • Φτιάχνουμε το δικό μας στεφάνι από λουλούδια. Κόβω το στεφάνι και κολλάω λουλούδια , φύλλα και ό,τι άλλο θέλω π.χ. πεταλούδες, πασχαλίτσες…. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πατρόν:

πατρόν για στεφανι και λουλούδια

 • Φτιάχνουμε στεφάνι με ρολά από χαρτί υγείας:
 • Φτιάχνουμε λουλούδια με υλικά που έχουμε στο σπίτι:

Λουλούδια με μπατονέτες & χαρτί κατασκευών

Λουλούδια με κουτάλια & χαρτί κατασκευών

Λουλούδι με σύρμα πίπας & πλαστικά καλαμάκια

Λουλούδια με πηλό και χρωματιστά μακαρόνια

Και μην ξεχνάτε παιδιά…φωτογραφίστε τις δραστηριότητές σας και στείλτε μας!!!

Κι με ένα τραγούδι για την Πρωτομαγιά σας χαιρετάμε!!!

Φιλάκια πολλά …Μας λείπετε πολύ!!!

Ευχαριστούμε τις πηγές μας:

Τάνια Μάνεση

Η Νατα…Λίνα στο Νηπιαγωγείο

Pinterest

Μένουμε Σπίτι…Μαθαίνουμε Σπίτι! (ΑΝΟΙΞΗ)

Αγαπημένα μας παιδιά …Καλημέρα όλη μέρα!!!

Σήμερα είναι Τετάρτη 29 Απριλίου 2020

Ο μήνας μας είναι ΑΠΡΙΛΙΟΣ και η εποχή μας είναι ΑΝΟΙΞΗ

Σήμερα έξω έχει ΗΛΙΟ

Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά!

 Τι ωραία εποχή η Άνοιξη παιδιά! Λουλούδια ανθισμένα παντού, πουλάκια τιτιβίζουν χαρούμενα, ευωδίες ξεχύνονται γύρω μας.

Ας κλείσουμε για λίγο τα μάτια μας κι ας αφουγκραστούμε τις ομορφιές της Άνοιξης.

Είδατε τι ωραίες εικόνες μπορούμε να γευτούμε…!

Τώρα ας ακούσουμε την μουσική και ας ταξιδέψουμε με το μυαλό μας σε μέρη γεμάτα πολύχρωμα λουλούδια , δέντρα ανθισμένα , πεταλούδες, χελιδόνια, ποταμάκια….

Ας φέρουμε στο μυαλό μας εικόνες που θυμίζουν άνοιξη.

 • Ας ξεκινήσουμε με το βίντεο «Όταν ανθίζουν τα λουλούδια»! Ένα όμορφο timelapse με λουλούδια που ανθίζουν, από την φωτογράφο Katka Pruskova.

 • Ας συνεχίσουμε το ταξίδι μας μέσα από τους πίνακες των μεγάλων ζωγράφων, που αποτύπωσαν την Άνοιξη με τον δικό τους τρόπο:

 

Τώρα η σειρά σας Μεγάλοι μας Ζωγράφοι:

 • Πάρτε τις μπογιές σας, ένα φύλλο άσπρο χαρτί, καθίστε σε ένα ήρεμο μέρος του σπιτιού σας, να κάπου κοντά στο παράθυρο ή καλύτερα στο μπαλκόνι σας, εσείς ξέρετε που… και ζωγραφίστε μας ένα ωραίο πίνακα με θέμα: «Η ΑΝΟΙΞΗ»… Γράψτε και το όνομά σας και στείλτε μας τις όμορφες δημιουργίες σας!!!
 • Φτιάχνουμε τα παζλ και διασκεδάζουμε…

 

 

Θα περιμένουμε….. μέχρι την Πέμπτη 30/4, που τελειώνει κι ο Απρίλης!

Μέχρι τότε…. Φιλάκια πολλά και ένα όμορφο τραγούδι για χορό!!!

Μένουμε Σπίτι….Μαθαίνουμε Σπίτι! (Μετά το Πάσχα…)

Καλημέρα σε όλα τα παιδιά μας και Χριστός Ανέστη!

Σήμερα είναι Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

Ο μήνας μας είναι ΑΠΡΙΛΙΟΣ και η εποχή μας ΑΝΟΙΞΗ

Σήμερα έξω έχει ΗΛΙΟ

Αν το σχολείο μας ήταν ανοιχτό, αυτήν θα ήταν η 1η ημέρα μετά από τις διακοπές του Πάσχα.  Όλοι μαζί πάλι μετά από 15 ημέρες αποχωρισμού, θα αγκαλιαζόμασταν, θα φιλιόμασταν, θα λέγαμε τα νέα μας, θα μετρούσαμε τις αναμνήσεις μας από τις γιορτινές μέρες.

Σήμερα όμως, λόγω του γνωστού μας πια κορωναϊού, Μένουμε Σπίτι και Δημιουργούμε από εκεί!

Το ξέρουμε ότι σε όλους λείπουν οι φίλοι και συμμαθητές, λείπουν οι δασκάλες τους…

Το ίδιο και σε εμάς… Μας λείπετε πολύυυυ Αγαπημένα μας παιδιά!

Ελπίζουμε όμως να είμαστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί να συνεχίσουμε τις εργασίες της χρονιάς μέσα από το blog μας και την Εξ Αποστάσεως Επαφή μας! (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Θυμάστε όμως τι γιορτάζουμε το Πάσχα; Για ποιο λόγο λέμε «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»;

Πάμε να δούμε μαζί  την παρακάτω ιστορία και σίγουρα θα καταλάβετε γιατί.
Επειδή ο Χριστός αναστήθηκε! Γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού.
Για 40 μέρες από το βράδυ της Ανάστασης ,που θα ακουστεί για πρώτη φορά το «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»,  το λέμε συνέχεια κάθε φορά που βλέπουμε ή χαιρετάμε κάποιον. Αυτός μας απαντά «ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ«.
 Δραστηριότητα:
 • Μπορείτε τώρα να γράψετε την πρόταση «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» στο παρακάτω φύλλο εργασίας. Κάθε γράμμα σε ένα παπάκι ή αυγουλάκι.

(Όποιος δεν έχει εκτυπωτή μπορει να το γράψει σε ένα λευκό χαρτί.)

Πώς πέρασε το Πάσχα ο καθένας μας;

Φτιάξαμε κουλουράκια, τσουρέκια, βάψαμε αβγά, διαβάσαμε πασχαλινές ιστορίες, παίξαμε παιχνίδια μαζί με την οικογένειά μας,  πώς μαγειρέψαμε το αρνί (ψητό ή στο φούρνο),φάγαμε κοκορέτσι, χορέψαμε, τραγουδήσαμε, κλπ.

Φέτος όλοι γιορτάσαμε ένα διαφορετικό Πάσχα…. Σίγουρα   οι αναμνήσεις μας θα είναι και διαφορετικές…

Θα θέλαμε να διαλέξετε  μια στιγμή από τις πασχαλινές διακοπές που σας εντυπωσίασε πιο πολύ απ’ όλες και να την αποτυπώσετε σε έναν πίνακα ζωγραφικής.

Όποιος θέλει χρησιμοποιεί το έτοιμο φύλλο εργασίας, όποιος θέλει δημιουργεί τον δικό του πίνακα.

Δραστηριότητα:

 • Ζωγραφίζω την καλύτερη Πασχαλινή μου Ανάμνηση:

 • Ζωγραφίζω τι μου έκανε χαρούμενο/η και τι λυπημένο/η φέτος το Πάσχα:

Περιμένουμε τις δημιουργίες σας!!!

Καλή Συνέχεια!!!