ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2021-22

ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ μέχρι ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας για το σχολικό έτος 2021-2022, ενώ παράλληλα, θα συνεχιστεί και η υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή των μαθητών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στην Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται παιδιά που γεννήθηκαν το 2016 και το 2017 ενώ στην A’ τάξη του δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές και μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2015. 

Παρακαλούμε τους γονείς που τους αφορά να συνεχίσουν τις εγγραφές.

Επίσης οι γονείς που γνωρίζουν άλλους γονείς,που τους αφορούν  οι εγγραφές, να ενημερώσουν και να διαδώσουν τα νέα!

ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ του 3ου – 10ου 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

********************

Εγγραφή Νηπίων/Προνηπίων στα Νηπιαγωγεία για το Σχ.  Έτος  2020-21

Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες,

Οι Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία , για το σχολικό έτος 2021-2022  θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021 (σύμφωνα με την  Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.)

 

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι εγγραφές  στα Συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία μας , 3ο-10ο-12ο Ελευθερίου-Κορδελιού, πραγματοποιούνται κοινές  και  τα συστεγαζόμενα σχολεία θεωρούνται ως ένα σχολείο.

Η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.

Οι Αιτήσεις εγγραφής  γίνονται  ηλεκτρονικά (ήδη από την Σχολική  Χρονιά 2020-2021 και εφεξής). Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους  στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τα όρια των Νηπιαγωγείων για να δείτε σε ποιο Νηπιαγωγείο ανήκετε) πατήστε : ΕΔΩ  

  Το σχολικό έτος 2021-2022 θα φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο:
α. ΠΡΟΝΗΠΙΑ  τα οποία έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2017 έως και 31 Δεκεμβρίου 2017,
β. ΝΗΠΙΑ τα οποία έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 2016 έως και 31 Δεκεμβρίου 2016.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα, συνεπώς δε χρειάζεται καμία ενέργεια από πλευράς γονέων/κηδεμόνων.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: (για πιο πολλές οδηγίες πατήστε  Οδηγίες-Χρήσης-Εφαρμογής-για-Κηδεμόνες-V2)

Οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

  • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ ) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

α) Τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή: Ονοματεπώνυμο νηπίου/προνηπίου, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης,  με επιλογή από τον κατάλογο εγγεγραμμένων τέκνων στην οικογενειακή μερίδα, που εμφανίζεται.

Σε περίπτωση που ο κατάλογος από το μητρώο δεν περιλαμβάνει το τέκνο προς εγγραφή, ο γονέας/κηδεμόνας μπορεί να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας,  με νόμιμο έγγραφο το οποίο αναρτά σε ψηφιακή μορφή.

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) Εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο προαιρετικό Ολοήμερο (8:15’ – 16:00’) πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45’ – 8:00’)

Διευκρινίσεις:

  • Στο τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα εγγραφής έχουν ΜΟΝΟ νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
  • 2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
  • 3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του ετέρου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της.

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

ΕΓΓΡΑΦΑ που Χρειάζεται να προσκομίσετε στο Νηπιαγωγείο μας μετά την εγγραφή:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή  ΑΔΥΜ

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Προσοχή: Τα δικαιολογητικά Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, Βιβλιάριο Εμβολίων, και τα  (γ) και (δ) προσκομίζονται στο Νηπιαγωγείο μας  κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης, τηρώντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και αποφυγής διασποράς του κορονοϊού.

Στην περίπτωση που θα αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με την διαδικασία εγγραφής σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Τηλέφωνο Σχολείου:  2310 762120

Τηλέφωνο Προσωπικό : 6976432721

e-mail Σχολείου:  mail@10nip-elefth.thess.sch.gr

Υ.Γ. Όσοι γονείς χρειαστούν ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ για την εγγραφή των νηπίων στην Α’ Δημοτικού να επικοινωνήσουν με την Δ/νση του Νηπιαγωγείου.

Καλή Δύναμη σε  όλους!!!

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση