Δήλωση Εγγραφής Τέκνου στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για πρώτη φορά το 2014

15 Οκτωβρίου 2014

registrar

Μέχρι τη Παρασκευή 25 Οκτωβρίου παρακαλούμε να δηλώσετε στην online φόρμα τα παιδιά που εγγράφηκαν για πρώτη φορά φέτος  στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτσι ώστε να μη γίνει διακοπή της οικογενειακής παροχής. Επίσης πρέπει να δηλωθούν και οι μαθητές οι οποίοι παρότι έγιναν 18 ετών φοιτούν ακόμα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.To οικογενειακό  επίδομα  χορηγείται  μέχρι τα 19 έτη των μαθητών που δεν έχουν ολοκληρώσει τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Online Φόρμα για τη Δήλωση εγγραφής των Τέκνων στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2014

1 Σεπτεμβρίου 2014

pic-0-norm

Μετά την επεξεργασία των δεδομένων για την εκκαθάριση των Λυκειακών επίτροπων και των επιτροπών των ΕΠΑΛ διαπιστώθηκαν πολλά λάθη  σε αριθμούς μητρώο, μητρώου ΙΚΑ, πακέτου κάλυψης ΙΚΑ, ειδικοτήτων κ.α. Επειδή οι διαφοροποιήσεις επηρεάζουν τα οικονομικά στοιχεία, παρακαλούμε μέχρι τη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ να μας αποστείλετε εκ νέου τα παρακάτω έντυπα προκειμένου  να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση:

 1. Εκτυπωμένο το έντυπο  « Εκτύπωση Ημερών Εργασίας » από το σύστημα ΑΘΗΝΑ, υπογεγραμμένο  και σφραγισμένο από το Πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής. 
 2. Εκτυπωμένο το έντυπο  «Συγκεντρωτική Κατάσταση πληρωμής προσωπικού» από το σύστημα ΑΘΗΝΑ, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το Πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής. 
 3. Όλα τα έντυπα να παραδοθούν στο Γραφείο Α1 στη Μισθοδοσία

 

Παρατήρηση!!!!

Για την εκτύπωση των εντύπων θα συνδεθείτε στο υποσύστημα του ΑΘΗΝΑ για τις εξετάσεις (https://www.athena.net.gr/athena/exetaseis/login.php) με τους αντίστοιχους κωδικούς


Καλή Αρχή με Δύναμη και Αισιοδοξία

1 Σεπτεμβρίου 2014

1635389496

 


ΗΜΕΡΕΣ IOYΛΙΟΥ (ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 2014)

8 Ιουλίου 2014

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 1. Συνδεθείτε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΘΗΝΑ με τους κωδικούς σας
 2. Επιλέξτε από την ομάδα ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ > Μη χρήση θερινής άδειας > Εμφάνιση, Καταχώριση και Εκτύπωση
 3. Στην οθόνη που εμφανίζεται βλέπετε το σύνολο των εκπαιδευτικών του σχολείου σας
 4. Για να καταχωρίσετε τις ημέρες που έχει εργασθεί κάποιος, πατάτε  στο σύνδεσμο Μεταβολή. Προσοχή! πρέπει να επιλέξετε το Σχολικό έτος 2013-2014 γιατί εξ ορισμού είναι επιλεγμένο το 2013-2014 και δεν σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε καταχώρηση
 5. Τσεκάρετε τις ημέρες που έχει εργασθεί
 6. Πατάτε Καταχώρηση και στη συνέχεια Εκτυπώνετε τη Βεβαίωση
 7. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία για όλους τους εκπαιδευτικούς που εργάσθηκαν, αποστέλλετε στη Μηχανοργάνωση  με διαβιβαστικό όλες τις βεβαιώσεις υπογεγραμμένες από το Διευθυντή του Σχολείου και με σφραγίδα του σχολείου (πρωτότυπα), το αργότερο μέχρι τη ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
 8. Η μηχανοργάνωση θα υποβάλει στην ΥΔΕ συγκεντρωτικά, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για όλα τα σχολεία. Η πληρωμή θα γίνει στους λογαριασμούς τακτικής μισθοδοσίας

 


Οικονομική Εκκαθάριση των Λυκειακών Επιτροπών 2014

11 Ιουνίου 2014

pic-0-norm

Προκειμένου να γίνει η οικονομική εκκαθάριση των Λυκειακών Επιτροπών σας παρακαλούμε να αποστείλετε στη ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ  μέχρι τη ΔΕΥΤΕΡΑ  16 ΙΟΥΝΙΟΥ:

 1. Θα πρέπει να μπείτε στο υποσύστημα του ΑΘΗΝΑ για τις εξετάσεις  . Πρέπει να σημειωθει ότι έχει γίνει αρχικοποίηση των κωδικών συμβουλευτείτε το email που σας έχει σταλεί από τη Δ.Ε για να δημιουργήσετε νέους κωδικούς.
 2. Εκτυπωμένο το έντυπο  « Εκτύπωση Ημερών Εργασίας » από το σύστημα ΑΘΗΝΑ, υπογεγραμμένο από το Πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής. 
 3. Εκτυπωμένο  το έντυπο «Συγκεντρωτική Κατάσταση πληρωμής προσωπικού» υπογεγραμμένο από το Πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής.
 4. Τα έντυπα«ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ για ΕΚ»για όσους εργαζόμενους ΔΕΝ πληρώνει η μηχανοργάνωση Ν. ΑΧΑΪΑ και τα οποία έχουν συμπληρωθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Παρατήρηση!!!!

Για να κάνετε τη εκτύπωση του εντύπου «Εκτύπωση Ημερών Εργασίας» από το σύστημα ΑΘΗΝΑ, θα πρέπει να έχετε ενημερώσει το σύστημα για τυχόν εργαζομένους στις Λυκειακές Επιτροπές που δεν εμφανίζονται στη λίστα εργαζομένων στο Εξεταστικό Κέντρο όπως καθαρίστριες, επιστάτες (βοηθητικό προσωπικό)  κ.α

Η διαδρομή για να τους καταχωρίσετε είναι :

Διαχείριση Στοιχείων

 • Καταχώρηση Επιτροπής/Επιτηρητών

Καταχωρήστε στοιχεία για προσωπικό που ΔΕΝ είναι καταχωρημένο στο σύστημα «ΑΘΗΝΑ»

imagesΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (έντυπο)

 

 


Υπεβολή Υπερωριών- Μέχρι τη Παρασκευή 27 Ιουνίου

11 Ιουνίου 2014

Μέχρι τη Παρασκευή 27 Ιουνίου θα πρέπει να γίνει η υποβολή των Υπερωριών για το φετινό  σχολικό έτος. Σημειώνεται ότι οι υπερωρίες που έχουν αποσταλεί δεν θα αποσταλούν πάλι εκ νέου. Αποστείλετε μόνο ότι δεν έχετε στείλει.

Για την υποβολή θα πρέπει :
Να αποστέλλονται στη Μηχανοργάνωση πακέτο  με δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά

 1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σχολείου (ακριβές αντίγραφο)
 2. Ημερολόγιο Πρόγραμμα των ωρών (Υπερωριών) που πραγματοποιηθήκαν  (πρωτότυπο) ανά  μήνα {Από το σύστημα ΑΘΗΝΑ}
 3. Πρακτικό Σχολείου που αναθέτει τις ώρες(ακριβές αντίγραφο)
 4. Έγγραφο Ανάθεσης Ωρών από το ΠΥΣΔΕ  (ακριβές αντίγραφο)

Παρατήρηση!!!!

Για να κάνετε τη εκτύπωση του εντύπου «Ημερολόγιο Πρόγραμμα των ωρών (Υπερωριών)» από το σύστημα ΑΘΗΝΑ θα πρέπει να καταχωρήσετε τις υπερωρίες του μήνα

Α. Για την καταχώριση υπερωριών μήνα:

Για να καταχωρίσουμε τις υπερωρίες από υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου που πραγματοποίησε ένας εκπαιδευτικός, πατάμε “Καταχώριση ωρών”.

 • Συνδεομαστε στο σύστημα ΑΘΗΝΑ
 • Από το μενού «Έκδοση Μισθοδοσίας» επιλέγουμε :«Υπερωρίες»
 • Μετά επιλέγουμε μήνα και έτος από το σχετικό μενού που ανοίγει:
 • πατάμε “Επόμενο” και ανοίγει ημερολόγιο στο οποίο εμφανίζονται τα ονόματα όλων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο σχολείο μας . Εκεί περνάμε ανά ημέρα τις υπερωρίες που πραγματοποίησε ο κάθε εκπαιδευτικός τον συγκεκριμένο μήνα.
 • Οι υπερωρίες των εκπαιδευτικών από διάθεση θα καταχωρηθούν από το σχολείο διάθεσης.
 • Όταν περαστούν όλες οι ώρες, πατάμε “Υποβολή” και επιβεβαιώνουμε τις επιλογές μας στο αναδυόμενο παράθυρο.
 • Σε περίπτωση που θέλουμε να διορθώσουμε κάποια τιμή που ήδη έχουμε καταχωρίσει διορθώνουμε την τιμή που μας ενδιαφέρει και πατάμε ξανά υποβολή

Β. Για να εκτυπώσουμε

Αφού ολοκληρώσουμε τα παραπάνω βήματα μπορούμε να εκτυπώσουμε το παρουσιολόγιο:

 • Από το αρχικό μενού επιλέγουμε «Εκτυπώσεις»
 • Εμφανίζεται λίστα με τα παρουσιολόγια όλων των μηνών στους οποίους έχει γίνει καταχώριση ωρών. Επιλέγουμε το μήνα που μας ενδιαφέρει και πατάμε εκτύπωση.
 • Για τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στο σχολείο θα εμφανιστεί συγκεντρωτικό παρουσιολόγιο.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

20 Μαΐου 2014

exetasis

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που στο Eξεταστικό Κέντρο απασχοληθούν άτομα που δεν μισθοδοτούνται από τη ΔΕ ΑΧΑΪΑΣ θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο ΣTΟΙΧEΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ και να σας προσκομίσουν πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών (Μαρτίου ή Απριλίου ή Μάιου ή Ιουνίου). 

Η Λυκειακή Επιτροπή καθώς και οι επιτηρητές είναι ήδη καταχωρημένοι  στο Υποσύστημα Αθηνά για τις Εξετάσεις. Για να συνδεθείτε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς που σας εχουν δοθεί ειδικά για τις εξετάσεις. Τους κωδικούς αυτούς, ήδη τους χρησιμοποιήσατε την προηγούμενη χρονιά στις πανελλαδικές 2012-2013. Μπαίνοντας στο υποσύστημα θα μπορείτε να κάνετε τη διαχείριση των στοιχείων των εργαζομένων  και να διαγράψετε αυτούς που δεν εργάσθηκαν ή να προσθέσετε στοιχεία που λείπουν για αυτούς που δεν μισθοδοτούνται από τη ΔΕ Αχαΐας.

 Download FileΣTΟΙΧEΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

 


ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΗΝΑ

2 Απριλίου 2014

forologia1-612x300

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ 2012-2013 και 2013-2014: Οι ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών  τους θα παραληφτούν από το Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας, Γραφείο Α1 (ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ)

 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ: Όσοι εργαζόμενοι είχαν το 2013, αποδοχές ή αποζημίωση από  ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, τη βεβαίωση για το ποσό αυτό θα την πάρουν από το Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας, Γραφείο Α1 (ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ)

ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΟΧΙ ΕΣΠΑ): Φέτος  η εκτύπωση των ΕΤΗΣΙΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  θα μπορεί να γίνει μέσω των σχολείων από το σύστημα ΑΘΗΝΑ ή να την εκτυπώσει μόνος του ο κάθε εργαζόμενος αν έχει λογαριασμό στο PERSONAL INFO του ΑΘΗΝΑ.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

 1. Σύνδεση με το ΑΘΗΝΑ
 2. Από την ομάδα « ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ» επιλέξτε το είδος των απασχολούμενων π.χ. (Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί ή Μόνιμοι Διοικητικοί ή Διοικητικοί ΙΔΑΧ, Αναπληρωτές) που θέλετε να εκτυπώσετε  την  Ετήσια βεβαίωση αποδοχών
 3. Από τη πίνακα των εργαζομένων που εμφανίζεται πατήστε το εικονίδιο  people-16x16 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ»
 4. Στο κάτω μέρος των στοιχείων υπάρχει  η «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ»  όπου εκεί υπάρχει LinkΒεβαίωση Αποδοχών Έτους 2013

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ)
Την  ΕΤΗΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ   για το έτους 2013 έχει τη δυνατότητα να την εκτύπωση κάθε εργαζόμενος μόνος του, αν έχει εγγραφεί στο ΑΘΗΝΑ.(ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΘΗΝΑ ΤΩΡΑ)

 1. Σύνδεση στο PERSONAL INFO
 2. Στη καρτέλα e-ΘΥΡΙΔΑ,  στην ομάδα Διάφορα θα βρείτε το σύνδεσμο: Βεβαίωση Αποδοχών Έτους 2013

Προσοχή !!!:  Σε περίπτωση που κάποιους εργαζόμενους μόνιμους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ δεν τους βλέπετε στη λίστα,  θα πρέπει να προσέξετε το σχολικό έτος να είναι στη χρονιά που εργάσθηκαν στο σχολείο σας  (π.χ 2012-2013) για να


Δήλωση Εγγραφής Τέκνου στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για πρώτη φορά

2 Δεκεμβρίου 2013

registrar

Μέχρι τη Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου παρακαλούμε να δηλώσετε στην online φόρμα τα παιδιά που εγγράφηκαν για πρώτη φορά φέτος  στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτσι ώστε να μη γίνει διακοπή της οικογενειακής παροχής 

Online Φόρμα για τη Δήλωση εγγραφής των Τέκνων στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 


Ενημέρωση σχετικά με τη μισθοδοσία

25 Οκτωβρίου 2013

Σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

 • Η κράτηση της απεργίας έχει γίνει ως εξής: Στην μισθοδοσία του Νοεμβρίου έγινε σε δύο 15θημερα η κράτηση για τις 3 πρώτες μέρες τις απεργίας (16,17,18) οι υπόλοιπες ημέρες (19,20,23,24,25) θα κρατηθούν στη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου.
 • Η μισθοδοσία του Νοεμβρίου έγινε με το σύστημα ΔΙΑΣ του Υπουργείο. Δεδομένων των αλλαγών στις διαδικασίες οι μισθοδοτικές καταστάσεις δεν θα αποστέλλονται με email στα σχολεία. Τα σχολεία θα έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν τις καταστάσεις μπαίνοντας στο σύστημα ΑΘΗΝΑ (Εκτυπώσεις>Μισθοδοτικές Καταστάσεις) όπου τις έχουμε ανεβάσει για  κάθε σχολείο.)
 • Επίσης κάθε μισθοδοτούμενος έχει τη δυνατότητα να έχει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη διοικητική και τη μισθολογική του κατάσταση δημιουργώντας λογαριασμό στο PERSONAL INFO του ΑΘΗΝΑ (https://www.athena.net.gr/athena/personalinfo/)