Δήλωση Εγγραφής Τέκνου στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για πρώτη φορά το 2017

19 Σεπτεμβρίου 2017

registrar

Παρακαλούμε,  μέχρι τη Παρασκευή 27 Οκτωβρίου  2017, να δηλώσετε τα παιδιά που εγγράφηκαν για πρώτη φορά φέτος  στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έτσι ώστε να μη γίνει διακοπή της οικογενειακής παροχής. Ακολουθήστε  τα παρακάτω:

 1. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων συγκεντρώνουν και ελέγχουν τις βεβαιώσεις εγγραφής από τους εκπαιδευτικούς/ υπαλλήλους.

Σύμφωνα με τις νέες  διατάξεις  του Ν. 4484/2017 (ΦΕΚ Α’ 110/01.08.2017, άρθρα 35,36),  ενημερώνουμε ότι :

 • Πρέπει να δηλωθούν τα παιδιά που φοιτούν σε οποιονδήποτε φορέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής (ΑΕΙ,ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ κ.α)
 • Πρέπει να δηλωθούν και οι μαθητές, οι οποίοι παρότι έγιναν 18 ετών, φοιτούν ακόμα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σας υπενθυμίζουμε ότι, το οικογενειακό  επίδομα χορηγείται  μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο συμπληρώνεται το 19ο  έτος  του  μαθητή.
 • Η οικογενειακή παροχή δεν χορηγείται για τα  τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήματα είτε από την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος είτε από άλλη πηγή, υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση και το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το ύψος του αφορολόγητου ορίου, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση η οικογενειακή παροχή παύει να καταβάλλεται για το οικονομικό έτος κατά το οποίο διαπιστώνεται η υπέρβαση του ως άνω ορίου. Σε αυτή τη περίπτωση μας ενημερώνεται εγγράφως για τη διακοπή του επιδόματος

 

 


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

11 Μαΐου 2016

 

 1. Η πληρωμή των αμοιβών για όσους απασχοληθούν στα ΕΚ (επιτροπή, βαθμολογητές, βοηθητικό προσωπικό κ.α.) θα γίνει από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών του Δημοσίου μέσω της Υπηρεσίας Δημοσιοοικονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ Αχαΐας). Η καταβολή των αμοιβών θα γίνει στους λογαριασμούς ΙΒΑΝ που γίνεται η καταβολή της μισθοδοσίας. Για όσους δεν μισθοδοτούνται από τη ΔΕ Αχαΐας η καταβολή της αμοιβής τους θα γίνει στο λογαριασμό  ΙΒΑΝ που θα δηλώσουν στο έντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ» στο οποίο είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν.
 2. Σε περίπτωση που έχει εργασθεί κάποιο αναπληρωματικό μέλος αντικαθιστώντας κάποια από τα τακτικά μέλη της επιτροπής, κάποια ή κάποιες ημέρες, παρακαλούμε να γίνει καταχώρηση και του αναπληρωματικού μέλους δηλώνοντας ημέρες εργασίας αυτές που εργάσθηκε αλλά θα πρέπει να τις αφαιρέσετε από το τακτικό μέλος έτσι ώστε το άθροισμα των ημερών που εργάσθηκαν και οι δυο να είναι το σύνολο των ημερών των πανελλαδικών.
 3. Οι ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ  ΕΣΠΑ θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ» και να επισυνάψουν πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών μήνα (Απριλίου ή Μάιου).
 4. Οι απασχολούμενοι στα ΕΚ των οποίων η μισθοδοσία τους δεν εκδίδεται από τη Διεύθυνση Δ.Ε Ν. Αχαΐας και μόνο αυτοί (αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ, ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, καθαρίστριες με σύμβαση έργου κ.τ.λ.), πρέπει: Να συμπληρώσουν υποχρεωτικά το έντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ» και να επισυνάψουν πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών μήνα (Μάιου ή Ιουνίου) από την υπηρεσία τους.

Προσοχή!!:

 1. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος στο έντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ» έτσι ώστε να μην λείπει κανένα στοιχείο (επανειλημμένως παραλαμβάνονται έντυπα με ελλιπή στοιχεία και δυσκολεύουν το έργο μας).
 2. Θα πρέπει να γίνει αντιπαραβολή των εργαζομένων που υπάρχουν στην απόφαση ορισμού επιτροπής και επιτηρητών με αυτούς που υπάρχουν καταχωρισμένοι στο ΑΘΗΝΑ. Σε περίπτωση που λείπει κάποιος θα πρέπει να καταχωριστεί.

pdf_button    ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚ 2016

pdf_buttonΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΘΗΝΑ 2016

pdf_buttonΈντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ»


ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2015 ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΗΝΑ

10 Μαρτίου 2016

forologia1-612x300

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ, σχολ. έτη 2014-2015 και 2015-2016: Οι ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών  τους θα παραληφτούν από το Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας, Γραφείο Α1 (ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ)

 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ: Όσοι εργαζόμενοι είχαν το 2015, αποδοχές ή αποζημίωση από  ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, τη βεβαίωση για το ποσό αυτό θα την πάρουν από το Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας, Γραφείο Α1 (ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ)

ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΟΧΙ ΕΣΠΑ): Φέτος  η εκτύπωση των ΕΤΗΣΙΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  θα μπορεί να γίνει:

 1. Μέσω των σχολείων από το σύστημα ΑΘΗΝΑ
 2. Προσωπικά από τον κάθε εργαζόμενο αν έχει λογαριασμό στο PERSONAL INFO του ΑΘΗΝΑ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

 1. Σύνδεση με το ΑΘΗΝΑ
 2. Από την ομάδα «Εκτυπώσεις» επιλέξτε «Ετήσιες Βεβαιώσεις Αποδοχών»new

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ)
Την  ΕΤΗΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ   για το έτους 2015 έχει τη δυνατότητα να την εκτύπωση κάθε εργαζόμενος μόνος του, αν έχει εγγραφεί στο ΑΘΗΝΑ.(ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΘΗΝΑ ΤΩΡΑ)

 1. Σύνδεση στο PERSONAL INFO
 2. Στη καρτέλα e-ΘΥΡΙΔΑ,  στην ομάδα Διάφορα θα βρείτε το σύνδεσμο: Βεβαίωση Αποδοχών Έτους 2015

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

15 Μαΐου 2015

 1. Η πληρωμή των αμοιβών για όσους απασχοληθούν στα ΕΚ (επιτροπή, επιτηρητές) θα γίνει από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών του Δημοσίου. Η καταβολή των αμοιβών θα γίνει στους λογαριασμούς ΙΒΑΝ που γίνεται η μισθοδοσία.
 2. Οι ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ  ΕΣΠΑ θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ» σημειώνοντας σε εμφανές σημείο του εντύπου την ένδειξη ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ ανάλογα με την ιδιότητα τους. Αυτοί επειδή πληρώνονται από τη ΔΔΕ ΑΧΑΙΑΣ δεν απαιτείται Βεβαίωση Αποδοχών
 3. Οι απασχολούμενοι στα ΕΚ των οποίων η μισθοδοσία τους δεν εκδίδεται από τη Διεύθυνση Δ.Ε Ν. Αχαΐας και μόνο αυτοί (αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ, ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, καθαρίστριες με σύμβαση έργου κ.τ.λ.), πρέπει: Να συμπληρώσουν υποχρεωτικά το έντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ» και να επισυνάψουν πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών μήνα (Μαρτίου ή Απριλίου ή Μάιου ή Ιουνίου).

Προσοχή!!: Θα πρέπει να γίνει έλεγχος στο έντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ» έτσι ώστε να μην λείπει κανένα στοιχείο.

pdf_button   Έντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ»

pdf_button  newΝΕΟ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΘΗΝΑ


ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2014

1 Σεπτεμβρίου 2014

pic-0-norm

Μετά την επεξεργασία των δεδομένων για την εκκαθάριση των Λυκειακών επίτροπων και των επιτροπών των ΕΠΑΛ διαπιστώθηκαν πολλά λάθη  σε αριθμούς μητρώο, μητρώου ΙΚΑ, πακέτου κάλυψης ΙΚΑ, ειδικοτήτων κ.α. Επειδή οι διαφοροποιήσεις επηρεάζουν τα οικονομικά στοιχεία, παρακαλούμε μέχρι τη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ να μας αποστείλετε εκ νέου τα παρακάτω έντυπα προκειμένου  να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση:

 1. Εκτυπωμένο το έντυπο  « Εκτύπωση Ημερών Εργασίας » από το σύστημα ΑΘΗΝΑ, υπογεγραμμένο  και σφραγισμένο από το Πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής. 
 2. Εκτυπωμένο το έντυπο  «Συγκεντρωτική Κατάσταση πληρωμής προσωπικού» από το σύστημα ΑΘΗΝΑ, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το Πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής. 
 3. Όλα τα έντυπα να παραδοθούν στο Γραφείο Α1 στη Μισθοδοσία

 

Παρατήρηση!!!!

Για την εκτύπωση των εντύπων θα συνδεθείτε στο υποσύστημα του ΑΘΗΝΑ για τις εξετάσεις (https://www.athena.net.gr/athena/exetaseis/login.php) με τους αντίστοιχους κωδικούς


Καλή Αρχή με Δύναμη και Αισιοδοξία

1 Σεπτεμβρίου 2014

1635389496

 


ΗΜΕΡΕΣ IOYΛΙΟΥ (ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 2014)

8 Ιουλίου 2014

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 1. Συνδεθείτε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΘΗΝΑ με τους κωδικούς σας
 2. Επιλέξτε από την ομάδα ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ > Μη χρήση θερινής άδειας > Εμφάνιση, Καταχώριση και Εκτύπωση
 3. Στην οθόνη που εμφανίζεται βλέπετε το σύνολο των εκπαιδευτικών του σχολείου σας
 4. Για να καταχωρίσετε τις ημέρες που έχει εργασθεί κάποιος, πατάτε  στο σύνδεσμο Μεταβολή. Προσοχή! πρέπει να επιλέξετε το Σχολικό έτος 2013-2014 γιατί εξ ορισμού είναι επιλεγμένο το 2013-2014 και δεν σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε καταχώρηση
 5. Τσεκάρετε τις ημέρες που έχει εργασθεί
 6. Πατάτε Καταχώρηση και στη συνέχεια Εκτυπώνετε τη Βεβαίωση
 7. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία για όλους τους εκπαιδευτικούς που εργάσθηκαν, αποστέλλετε στη Μηχανοργάνωση  με διαβιβαστικό όλες τις βεβαιώσεις υπογεγραμμένες από το Διευθυντή του Σχολείου και με σφραγίδα του σχολείου (πρωτότυπα), το αργότερο μέχρι τη ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
 8. Η μηχανοργάνωση θα υποβάλει στην ΥΔΕ συγκεντρωτικά, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για όλα τα σχολεία. Η πληρωμή θα γίνει στους λογαριασμούς τακτικής μισθοδοσίας

 


Οικονομική Εκκαθάριση των Λυκειακών Επιτροπών 2014

11 Ιουνίου 2014

pic-0-norm

Προκειμένου να γίνει η οικονομική εκκαθάριση των Λυκειακών Επιτροπών σας παρακαλούμε να αποστείλετε στη ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ  μέχρι τη ΔΕΥΤΕΡΑ  16 ΙΟΥΝΙΟΥ:

 1. Θα πρέπει να μπείτε στο υποσύστημα του ΑΘΗΝΑ για τις εξετάσεις  . Πρέπει να σημειωθει ότι έχει γίνει αρχικοποίηση των κωδικών συμβουλευτείτε το email που σας έχει σταλεί από τη Δ.Ε για να δημιουργήσετε νέους κωδικούς.
 2. Εκτυπωμένο το έντυπο  « Εκτύπωση Ημερών Εργασίας » από το σύστημα ΑΘΗΝΑ, υπογεγραμμένο από το Πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής. 
 3. Εκτυπωμένο  το έντυπο “Συγκεντρωτική Κατάσταση πληρωμής προσωπικού” υπογεγραμμένο από το Πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής.
 4. Τα έντυπα«ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ για ΕΚ»για όσους εργαζόμενους ΔΕΝ πληρώνει η μηχανοργάνωση Ν. ΑΧΑΪΑ και τα οποία έχουν συμπληρωθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Παρατήρηση!!!!

Για να κάνετε τη εκτύπωση του εντύπου «Εκτύπωση Ημερών Εργασίας» από το σύστημα ΑΘΗΝΑ, θα πρέπει να έχετε ενημερώσει το σύστημα για τυχόν εργαζομένους στις Λυκειακές Επιτροπές που δεν εμφανίζονται στη λίστα εργαζομένων στο Εξεταστικό Κέντρο όπως καθαρίστριες, επιστάτες (βοηθητικό προσωπικό)  κ.α

Η διαδρομή για να τους καταχωρίσετε είναι :

Διαχείριση Στοιχείων

 • Καταχώρηση Επιτροπής/Επιτηρητών

Καταχωρήστε στοιχεία για προσωπικό που ΔΕΝ είναι καταχωρημένο στο σύστημα “ΑΘΗΝΑ”

imagesΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (έντυπο)

 

 


Υπεβολή Υπερωριών- Μέχρι τη Παρασκευή 27 Ιουνίου

11 Ιουνίου 2014

Μέχρι τη Παρασκευή 27 Ιουνίου θα πρέπει να γίνει η υποβολή των Υπερωριών για το φετινό  σχολικό έτος. Σημειώνεται ότι οι υπερωρίες που έχουν αποσταλεί δεν θα αποσταλούν πάλι εκ νέου. Αποστείλετε μόνο ότι δεν έχετε στείλει.

Για την υποβολή θα πρέπει :
Να αποστέλλονται στη Μηχανοργάνωση πακέτο  με δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά

 1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σχολείου (ακριβές αντίγραφο)
 2. Ημερολόγιο Πρόγραμμα των ωρών (Υπερωριών) που πραγματοποιηθήκαν  (πρωτότυπο) ανά  μήνα {Από το σύστημα ΑΘΗΝΑ}
 3. Πρακτικό Σχολείου που αναθέτει τις ώρες(ακριβές αντίγραφο)
 4. Έγγραφο Ανάθεσης Ωρών από το ΠΥΣΔΕ  (ακριβές αντίγραφο)

Παρατήρηση!!!!

Για να κάνετε τη εκτύπωση του εντύπου «Ημερολόγιο Πρόγραμμα των ωρών (Υπερωριών)» από το σύστημα ΑΘΗΝΑ θα πρέπει να καταχωρήσετε τις υπερωρίες του μήνα

Α. Για την καταχώριση υπερωριών μήνα:

Για να καταχωρίσουμε τις υπερωρίες από υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου που πραγματοποίησε ένας εκπαιδευτικός, πατάμε “Καταχώριση ωρών”.

 • Συνδεομαστε στο σύστημα ΑΘΗΝΑ
 • Από το μενού «Έκδοση Μισθοδοσίας» επιλέγουμε :«Υπερωρίες»
 • Μετά επιλέγουμε μήνα και έτος από το σχετικό μενού που ανοίγει:
 • πατάμε “Επόμενο” και ανοίγει ημερολόγιο στο οποίο εμφανίζονται τα ονόματα όλων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο σχολείο μας . Εκεί περνάμε ανά ημέρα τις υπερωρίες που πραγματοποίησε ο κάθε εκπαιδευτικός τον συγκεκριμένο μήνα.
 • Οι υπερωρίες των εκπαιδευτικών από διάθεση θα καταχωρηθούν από το σχολείο διάθεσης.
 • Όταν περαστούν όλες οι ώρες, πατάμε “Υποβολή” και επιβεβαιώνουμε τις επιλογές μας στο αναδυόμενο παράθυρο.
 • Σε περίπτωση που θέλουμε να διορθώσουμε κάποια τιμή που ήδη έχουμε καταχωρίσει διορθώνουμε την τιμή που μας ενδιαφέρει και πατάμε ξανά υποβολή

Β. Για να εκτυπώσουμε

Αφού ολοκληρώσουμε τα παραπάνω βήματα μπορούμε να εκτυπώσουμε το παρουσιολόγιο:

 • Από το αρχικό μενού επιλέγουμε «Εκτυπώσεις»
 • Εμφανίζεται λίστα με τα παρουσιολόγια όλων των μηνών στους οποίους έχει γίνει καταχώριση ωρών. Επιλέγουμε το μήνα που μας ενδιαφέρει και πατάμε εκτύπωση.
 • Για τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στο σχολείο θα εμφανιστεί συγκεντρωτικό παρουσιολόγιο.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

20 Μαΐου 2014

exetasis

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που στο Eξεταστικό Κέντρο απασχοληθούν άτομα που δεν μισθοδοτούνται από τη ΔΕ ΑΧΑΪΑΣ θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο ΣTΟΙΧEΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ και να σας προσκομίσουν πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών (Μαρτίου ή Απριλίου ή Μάιου ή Ιουνίου). 

Η Λυκειακή Επιτροπή καθώς και οι επιτηρητές είναι ήδη καταχωρημένοι  στο Υποσύστημα Αθηνά για τις Εξετάσεις. Για να συνδεθείτε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς που σας εχουν δοθεί ειδικά για τις εξετάσεις. Τους κωδικούς αυτούς, ήδη τους χρησιμοποιήσατε την προηγούμενη χρονιά στις πανελλαδικές 2012-2013. Μπαίνοντας στο υποσύστημα θα μπορείτε να κάνετε τη διαχείριση των στοιχείων των εργαζομένων  και να διαγράψετε αυτούς που δεν εργάσθηκαν ή να προσθέσετε στοιχεία που λείπουν για αυτούς που δεν μισθοδοτούνται από τη ΔΕ Αχαΐας.

 Download FileΣTΟΙΧEΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ