ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΗΝΑ

2 Απριλίου 2014

forologia1-612x300

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΣΠΑ 2012-2013 και 2013-2014: Οι ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών  τους θα παραληφτούν από το Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας, Γραφείο Α1 (ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ)

 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ: Όσοι εργαζόμενοι είχαν το 2013, αποδοχές ή αποζημίωση από  ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, τη βεβαίωση για το ποσό αυτό θα την πάρουν από το Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας, Γραφείο Α1 (ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ)

ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΟΧΙ ΕΣΠΑ): Φέτος  η εκτύπωση των ΕΤΗΣΙΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  θα μπορεί να γίνει μέσω των σχολείων από το σύστημα ΑΘΗΝΑ ή να την εκτυπώσει μόνος του ο κάθε εργαζόμενος αν έχει λογαριασμό στο PERSONAL INFO του ΑΘΗΝΑ.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 1 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

 1. Σύνδεση με το ΑΘΗΝΑ
 2. Από την ομάδα « ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ» επιλέξτε το είδος των απασχολούμενων π.χ. (Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί ή Μόνιμοι Διοικητικοί ή Διοικητικοί ΙΔΑΧ, Αναπληρωτές) που θέλετε να εκτυπώσετε  την  Ετήσια βεβαίωση αποδοχών
 3. Από τη πίνακα των εργαζομένων που εμφανίζεται πατήστε το εικονίδιο  people-16x16 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ»
 4. Στο κάτω μέρος των στοιχείων υπάρχει  η «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ»  όπου εκεί υπάρχει LinkΒεβαίωση Αποδοχών Έτους 2013

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ)
Την  ΕΤΗΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ   για το έτους 2013 έχει τη δυνατότητα να την εκτύπωση κάθε εργαζόμενος μόνος του, αν έχει εγγραφεί στο ΑΘΗΝΑ.(ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΘΗΝΑ ΤΩΡΑ)

 1. Σύνδεση στο PERSONAL INFO
 2. Στη καρτέλα e-ΘΥΡΙΔΑ,  στην ομάδα Διάφορα θα βρείτε το σύνδεσμο: Βεβαίωση Αποδοχών Έτους 2013

Προσοχή !!!:  Σε περίπτωση που κάποιους εργαζόμενους μόνιμους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ δεν τους βλέπετε στη λίστα,  θα πρέπει να προσέξετε το σχολικό έτος να είναι στη χρονιά που εργάσθηκαν στο σχολείο σας  (π.χ 2012-2013) για να


Δήλωση Εγγραφής Τέκνου στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για πρώτη φορά

2 Δεκεμβρίου 2013

registrar

Μέχρι τη Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου παρακαλούμε να δηλώσετε στην online φόρμα τα παιδιά που εγγράφηκαν για πρώτη φορά φέτος  στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτσι ώστε να μη γίνει διακοπή της οικογενειακής παροχής 

Online Φόρμα για τη Δήλωση εγγραφής των Τέκνων στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 


Υπεβολή Υπερωριών- Διόρθωση

19 Νοεμβρίου 2013

Η Υποβολή  Υπερωριών θα υποβάλλονται στη μηχανοργάνωση μετά από ειδοποίηση για την ακριβη ημερονία υποβολής

Για την υποβολή θα πρέπει :
Να αποστέλλονται στη Μηχανοργάνωση πακέτο  με δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά

 1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σχολείου (ακριβές αντίγραφο)
 2. Ημερολόγιο Πρόγραμμα των ωρών (Υπερωριών) που πραγματοποιηθήκαν  (πρωτότυπο) ανά  μήνα {Από το σύστημα ΑΘΗΝΑ}
 3. Πρακτικό Σχολείου που αναθέτει τις ώρες(ακριβές αντίγραφο)
 4. Έγγραφο Ανάθεσης Ωρών από το ΠΥΣΔΕ  (ακριβές αντίγραφο)

Παρατήρηση!!!!

Για να κάνετε τη εκτύπωση του εντύπου «Ημερολόγιο Πρόγραμμα των ωρών (Υπερωριών)» από το σύστημα ΑΘΗΝΑ θα πρέπει να καταχωρήσετε τις υπερωρίες του μήνα

Α. Για την καταχώριση υπερωριών μήνα:

Για να καταχωρίσουμε τις υπερωρίες από υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου που πραγματοποίησε ένας εκπαιδευτικός, πατάμε “Καταχώριση ωρών”.

 • Συνδεομαστε στο σύστημα ΑΘΗΝΑ
 • Από το μενού «Έκδοση Μισθοδοσίας» επιλέγουμε :«Υπερωρίες»
 • Μετά επιλέγουμε μήνα και έτος από το σχετικό μενού που ανοίγει:
 • πατάμε “Επόμενο” και ανοίγει ημερολόγιο στο οποίο εμφανίζονται τα ονόματα όλων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο σχολείο μας . Εκεί περνάμε ανά ημέρα τις υπερωρίες που πραγματοποίησε ο κάθε εκπαιδευτικός τον συγκεκριμένο μήνα.
 • Οι υπερωρίες των εκπαιδευτικών από διάθεση θα καταχωρηθούν από το σχολείο διάθεσης.
 • Όταν περαστούν όλες οι ώρες, πατάμε “Υποβολή” και επιβεβαιώνουμε τις επιλογές μας στο αναδυόμενο παράθυρο.
 • Σε περίπτωση που θέλουμε να διορθώσουμε κάποια τιμή που ήδη έχουμε καταχωρίσει διορθώνουμε την τιμή που μας ενδιαφέρει και πατάμε ξανά υποβολή

Β. Για να εκτυπώσουμε

Αφού ολοκληρώσουμε τα παραπάνω βήματα μπορούμε να εκτυπώσουμε το παρουσιολόγιο:

 • Από το αρχικό μενού επιλέγουμε «Εκτυπώσεις»
 • Εμφανίζεται λίστα με τα παρουσιολόγια όλων των μηνών στους οποίους έχει γίνει καταχώριση ωρών. Επιλέγουμε το μήνα που μας ενδιαφέρει και πατάμε εκτύπωση.
 • Για τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στο σχολείο θα εμφανιστεί συγκεντρωτικό παρουσιολόγιο.

Ενημέρωση σχετικά με τη μισθοδοσία

25 Οκτωβρίου 2013

Σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

 • Η κράτηση της απεργίας έχει γίνει ως εξής: Στην μισθοδοσία του Νοεμβρίου έγινε σε δύο 15θημερα η κράτηση για τις 3 πρώτες μέρες τις απεργίας (16,17,18) οι υπόλοιπες ημέρες (19,20,23,24,25) θα κρατηθούν στη μισθοδοσία του Δεκεμβρίου.
 • Η μισθοδοσία του Νοεμβρίου έγινε με το σύστημα ΔΙΑΣ του Υπουργείο. Δεδομένων των αλλαγών στις διαδικασίες οι μισθοδοτικές καταστάσεις δεν θα αποστέλλονται με email στα σχολεία. Τα σχολεία θα έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν τις καταστάσεις μπαίνοντας στο σύστημα ΑΘΗΝΑ (Εκτυπώσεις>Μισθοδοτικές Καταστάσεις) όπου τις έχουμε ανεβάσει για  κάθε σχολείο.)
 • Επίσης κάθε μισθοδοτούμενος έχει τη δυνατότητα να έχει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη διοικητική και τη μισθολογική του κατάσταση δημιουργώντας λογαριασμό στο PERSONAL INFO του ΑΘΗΝΑ (https://www.athena.net.gr/athena/personalinfo/)

 


ΗΜΕΡΕΣ IOYΛΙΟΥ (ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 2013)

9 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 1. Συνδεθείτε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΘΗΝΑ με τους κωδικούς σας
 2. Επιλέξτε από την ομάδα ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ > Μη χρήση θερινής άδειας > Εμφάνιση, Καταχώριση και Εκτύπωση
 3. Στην οθόνη που εμφανίζεται βλέπετε το σύνολο των εκπαιδευτικών του σχολείου σας
 4. Για να καταχωρίσετε τις ημέρες που έχει εργασθεί κάποιος, πατάτε  στο σύνδεσμο Μεταβολή. Προσοχή! πρέπει να επιλέξετε το Σχολικό έτος 2012-2013 γιατί εξ ορισμού είναι επιλεγμένο το 2013-2014 και δεν σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε καταχώρηση
 5. Τσεκάρετε τις ημέρες που έχει εργασθεί
 6. Πατάτε Καταχώρηση και στη συνέχεια Εκτυπώνετε τη Βεβαίωση
 7. Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία για όλους τους εκπαιδευτικούς που εργάσθηκαν, αποστέλλετε στη Μηχανοργάνωση  με διαβιβαστικό όλες τις βεβαιώσεις υπογεγραμμένες από το Διευθυντή του Σχολείου και με σφραγίδα του σχολείου (πρωτότυπα), το αργότερο μέχρι τη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
 8. Η μηχανοργάνωση θα υποβάλει στην ΥΔΕ συγκεντρωτικά, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για όλα τα σχολεία. Η πληρωμή θα γίνει στους λογαριασμούς τακτικής μισθοδοσίας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Όσα σχολεία έχουν ήδη στείλει κάποιες βεβαιώσεις είτε με ταχυδρομείο, είτε ηλεκτρονικά θα πρέπει να τα στείλουν εκ νέου με την νέα διαδικασία. Οτιδήποτε έχει σταλεί πριν τη σημερινή ημερομηνία ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ

 


Καλή Αρχή με Δύναμη και Αισιοδοξία

9 Σεπτεμβρίου 2013

1635389496

 


Οικονομική Εκκαθάριση των Λυκειακών Επιτροπών

4 Ιουνίου 2013

pic-0-norm

Προκειμένου να γίνει η οικονομική εκκαθάριση των Λυκειακών Επιτροπών σας παρακαλούμε να αποστείλετε στη ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ  μέχρι τη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ:

 1. εκτυπωμένο το έντυπο  «Εκτύπωση Ημερών Εργασίας» από το σύστημα ΑΘΗΝΑ, υπογεγραμμένο από το Πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής. Προσοχή
 2. Τα έντυπα «ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ για ΕΚ» για όσους εργαζόμενους ΔΕΝ πληρώνει η μηχανοργάνωση Ν. ΑΧΑΪΑ και τα οποία έχουν συμπληρωθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Παρατήρηση!!!!

Για να κάνετε τη εκτύπωση του εντύπου «Εκτύπωση Ημερών Εργασίας» από το σύστημα ΑΘΗΝΑ, θα πρέπει να έχετε ενημερώσει το σύστημα για τυχόν εργαζομένους στις Λυκειακές Επιτροπές που δεν εμφανίζονται στη λίστα εργαζομένων στο Εξεταστικό Κέντρο όπως καθαρίστριες, επιστάτες (βοηθητικό προσωπικό)  κ.α

Η διαδρομή για να τους καταχωρίσετε είναι :

Διαχείριση Στοιχείων

 • Καταχώρηση Επιτροπής/Επιτηρητών

Καταχωρήστε στοιχεία για προσωπικό που ΔΕΝ είναι καταχωρημένο στο σύστημα «ΑΘΗΝΑ»

imagesΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (έντυπο)

 

 


ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

30 Μαΐου 2013

Από 1 εως 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 μπορούν να υποβάλουν αίτησηοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποχωρίσουν από την υπηρεσία με συνταξιοδότηση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα  υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Δ.Ε. Ν. Αχαΐας για να πάρουν Αριθμό Πρωτοκόλλου. Η οριστική αποχώρηση από την υπηρεσία, θα γίνει ένα μήνα μετά την αίτηση τους αυτοδίκαια. Για όσους επιθυμούν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 2ης αίτησης παραίτησης 15 ημέρες μετά την πρώτη αίτηση. Σε αυτή τη περίπτωση η τελευταία ημέρα εργασίας είναι η ημερομηνία της 2ης αίτησης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Εάν κάποιος υποβάλει αίτηση στις 1 Ιουλίου μπορεί να υποβάλει την 2 αίτηση από τις 16 Ιουλίου και μέχρι τις 31/7/2013. Αν δεν υποβάλει 2η αίτηση τότε στο παράδειγμα μας θα θεωρείται συνταξιούχος από 1/8/2013 χωρίς δικαίωμα επαναφοράς. Η 2η  αίτηση στο ίδιο διάστημα μπορεί να είναι και ανάκληση της 1ης

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ!!!

Δεν υπάρχουν πλέον 3-μηνες αποδοχές άλλα θα δίνεται σαν προκαταβολή από  το Γ.Λ.Κ. το 50% του ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ του ΟΚΤΩΒΡΗ του 2011, μείον τις νόμιμες κρατήσεις (1% ΤΠΔΥ, 2% Ανεργία, 2,55% Υγειονομική Περίθαλψη, & τυχόν ΦΜΥ).

Αν επιθυμείται θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε μέχρι τις 10 Ιουνίου, μέχρι πότε θα μισθοδοτηθείτε από την υπηρεσία μας (δηλαδή την ημ/νια 2ης αίτησης) για να μην μπείτε στη συνέχεια στη διαδικασία  επιστροφής  των επί πλέον αποδοχών στη ΔΟΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εάν έχουν αποφασίσει την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους να ενημερώσουν το σχολείο τους προκειμένου να γίνουν οι ενέργειες από τη μηχανοργάνωση. Η γνωστοποίηση θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 10 Ιουνίου για να γνωρίζουμε μέχρι πότε θα μισθοδοτηθείτε από την υπηρεσία μας (δηλαδή την ημ/νια 2ης αίτησης) για να μην μπείτε στη συνέχεια στη διαδικασία  επιστροφής  των επί πλέον αποδοχών στη ΔΟΥ.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Τα σχολεία αφού έχουν την ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς για τη πρόθεση αποχώρησης τους, οφείλουν να καταχωρίσουν στην online φόρμα «Οnline Δήλωση Πρόθεσης» τα στοιχεία που ζητούνται έτσι ώστε να γίνει η διακοπή μισθοδοσίας  τους και να εκδοθούν οι  βεβαιώσεις αποδοχών του τελευταίου μήνα και της τελευταίας πενταετίας που απαιτούνται.  Τα στοιχεία πρέπει να καταχωριστούν μέχρι 10 Ιουνίου 2013

Παρακαλούμε να γίνει ενημέρωση των συναδέλφων προκειμένου να εξυπηρετηθούν με ομαλότητα και να υπάρξει ένας προγραμματισμός από μέρος της Διοίκησης – Μηχανοργάνωσης.


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

16 Μαΐου 2013

exetasis

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που στο Eξεταστικό Κέντρο απασχοληθούν άτομα που δεν μισθοδοτούνται από τη ΔΕ ΑΧΑΪΑΣ θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο ΣTΟΙΧEΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ και να σας προσκομίσουν πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών (Μαρτίου ή Απριλίου ή Μάιου ή Ιουνίου). Τα έντυπα αυτά τα συγκεντρώνεται και θα σας ενημερώσουμε στη συνέχεια, τι θα μας αποστείλετε για την πληρωμή των αμοιβών όλων των εργαζομένων στο ΕΚ

 Download FileΣTΟΙΧEΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

 


ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

30 Απριλίου 2013

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ