ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΕΚΝΩΝ – ΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΙ

ΟΡΙΟ 1: ΑΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΟΝΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΧΡΙ  18 ή 19, 31/12/του έτους που γίνεται 18 ή 19

Δικαιούνται το επίδομα τέκνου μέχρι  την ολοκλήρωση του έτους που το παιδί θα γίνει 18 ετών  και δεν έχει εισαχθεί σε κάποια σχολή (ΙΕΚ, ΤΕΙ ΑΕΙ). Σε περίπτωση που το παιδί  έχει χάσει κάποια τάξη στο σχολείο μπορεί να το πάρει μέχρι το τέλος του έτους (31/12) που θα γίνει 19 ετών με τη προϋπόθεση ότι το παιδί φοιτά στο σχολείο και δεν έχει διακόψει.

Παράδειγμα: Αν ένα παιδί έχει γεννηθεί 2 Ιανουαρίου του 2000 σε περίπτωση που δεν φοιτήσει σε  ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ οι γονείς θα παίρνουν το επίδομα μέχρι 31/12/2018. Σε περίπτωση που έχει χάσει κάποια τάξη ή τάξεις οι γονείς θα παίρνουν το επίδομα μέχρι 31/12/2019 αν όμως το παιδί φοιτά και δεν έχει διακόψει.

.

ΟΡΙΟ 2: ΑΠΟ ΤΗ 1η ΕΓΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1: το επίδομα το παίρνει τόσα χρόνια όσα χρόνια είναι η σχολή (2 για ΙΕΚ, 4 για ΑΕΙ, 5 για  πολυτεχνικές ή 5ετή τμήματα Πανεπιστημίων, 6 για Ιατρικές) του εσωτερικού που φοιτά ή σε ισότιμη με ελληνική σχολή,  Πανεπιστημίου του Εξωτερικού.

  1. Αν έχει γραφτεί  σε κάποια σχολή το 1ο εξάμηνο, το επίδομα θα το παίρνει μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που ολοκληρώνονται τα έτη σπουδών όπως προβλέπονται  τα έτη της σχολής που φοιτά.
  2. Αν έχει εγγραφεί στη σχολή το 2ο εξάμηνο (σχόλη ΤΕΙ) τότε το επίδομα θα το παίρνει μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του έτους που ολοκληρώνονται τα έτη σπουδών της σχολής που φοιτά

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν κάποιο παιδί έχει εγγραφεί σε 5ετή σχολή,  το Σεπτέμβριο (1ο εξάμηνο) του 2010, το επίδομα θα το παίρνει μέχρι τις 31/8/2015

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2: Εάν έχει επανεγγραφεί σε άλλο τμήμα ή σχολή ή κάνει μεταπτυχιακές σπουδές  σε σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού και πάλι το επίδομα το παίρνει τόσα χρόνια όσα χρόνια είναι η σχολή ή το μεταπτυχιακό που παρακολουθεί. Πάλι  ο χρόνος διακοπής είναι μέχρι 31/8 του έτους που ολοκληρώνονται τα έτη σπουδών που προβλέπει η σχολή.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ, ΜΈΧΡΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ 24Ο ΕΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/12 ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  1. Επίδομα δικαιούνται και όσοι φοιτούν και σε ΔΗΜΟΣΙΑ ή ΙΔΩΤΙΚΑ Ι.Ε.Κ.
  2. Επίδομα τεκνού πάνω από 24 ετών παίρνουν μονό αν το παΐδι έχει αποδεδειγμένη ΑΝΑΠΗΡΙΑ 50% ΚΑΙ ΠΑΝΩ
  3. Η οικογενειακή παροχή συνεχίζει να καταβάλλεται για όσο χρόνο πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις ανεξάρτητα από τη συνδρομή άλλων συνθηκών (π.χ. απασχόληση τέκνου, εισόδημα τέκνου) σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 2/58264/0022/ 15-09-2014 έγγραφο Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

ΕΝΤΥΠΟ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΙ