Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning για το σχολικό έτος 2021-2022

Επισυνάπτουμε τη σχετική εγκύκλιο.Λήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Συμμετοχή της ΔΔΕ Χανίων στις ημέρες Erasmus 2201

H  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων συμμετέχει στην εκδήλωση  «Erasmus στο Πάρκο» που διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης τόσο  στην έκθεση αφίσας Erasmus «To Erasmus με μια ματιά» όσο και στην προβολή ψηφιακού υλικού «Το ψηφιακό μου Erasmus»  με αφίσες και σύντομα βίντεο για τα παρακάτω έργα εντάσσονται στις Συνεργασίες για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών του Erasmus+:

MAKER SCHOOLS – Ενίσχυση της δημιουργικότητας των μαθητών και της ενασχόλησης με τις Θετικές Επιστήμες και την Τεχνολογία μέσω της ενσωμάτωσης της Τριδιάστατης Σχεδίασης και του Προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

GAME IT – Παιγνιδοποιημένη διαδραστική και συμπεριληπτική εκπαίδευση προετοιμασίας για διεθνή κινητικότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας

και INSPIRE – Eκπαίδευση στο Eπιχειρείν στους τομείς του Αθλητισμού και της Αναψυχής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δημοσιεύθηκε στη GAMEIT, INSPIRE, MAKERS, Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στα πλαίσια του έργου MAKER SCHOOLS

Ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εισαγωγή στην τριδιάστατη σχεδίαση και αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική πράξη». που υλοποιήθηκε στo πλαίσιo του έργου Erasmus+ MAKER SCHOOLS που έχει πλήρη τίτλο «Δημιουργικά σχολεία: Ενίσχυση της δημιουργικότητας των μαθητών και της ενασχόλησης με τις Θετικές Επιστήμες και την Τεχνολογία μέσω της ενσωμάτωσης της Τριδιάστατης Σχεδίασης και του Προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» και κωδικό 2020-1-BG01-KA201-079274 και εντάσσεται στις Στρατηγικές Συμπράξεις για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών του προγράμματος Erasmus+ στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, είχε διάρκεια 6 εβδομάδων, συνολικό εκτιμώμενο φόρτο εργασίας 30 ώρες  και υλοποιήθηκε από τις 17/05/2021 έως τις  23/06 2021.  Θερμά συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα!

Δημοσιεύθηκε στη MAKERS, Σεμινάριο | Σχολιάστε

Ευρωπαϊκά προγράμματα: ενημέρωση και προγραμματισμός της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Πλαίσιο Εφαρμογής : Το πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος Erasmus+, η διαδικασία συμμετοχής και μετακινήσεων προσδιορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 25735/Η1/27.05.2020  (ΦΕΚ 625 Β/2020) (Εθνικό Τυπογραφείο http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek ) Όπου μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι:

«… Η διεθνής εμπειρική έρευνα καταδεικνύει ότι η συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus+ προάγει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες όσων συμμετέχουν σε αυτά και ωφελεί ποικιλοτρόπως τα άτομα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους οργανισμούς και την κοινωνία στο σύνολο της….

… η προετοιμασία προτάσεων, η υποβολή αυτών και η υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων (projects) των βασικών δράσεων ΚΑ1, ΚΑ2, ΚΑ3 στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, αποτελούν εκπαιδευτικό έργο και δραστηριότητα που εμπλουτίζει την εκπαιδευτική πράξη…                            

…Ο αριθμός των μετακινήσεων ανά έτος, η χρονική περίοδος μετακίνησης και ο αριθμός των μετακινούμενων εκπαιδευτικών, μαθητών, μαθητριών και συνοδών εκπαιδευτικών, οι οποίοι όπως προαναφέρεται πρέπει απαραιτήτως να ανήκουν στις σχολικές μονάδες και στις παιδαγωγικές ομάδες του προγράμματος, καθορίζονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα, στο οποίο εντάσσεται η μετακίνηση…

 .. Ο αριθμός υποβολής προγραμμάτων Erasmus+ από την ίδια σχολική μονάδα, εξαρτάται από τους υπάρχοντες ανθρώπινους πόρους και τη διαχειριστική ικανότητα τους και αποφασίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού των σχολικών μονάδων σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες του Erasmus+…»

 

Υποβολή αιτήσεων για νέα προγράμματα Erasmus+: Οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή νέων αιτήσεων για συμμετοχή στις δράσεις του προγράμματος Erasmus+ ανακοινώνονται στον ιστότοπο του Ι.Κ.Υ ( https://www.iky.gr/el/erasmusplus). Η 19η Οκτωβρίου 2021 είναι η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων για  διαπίστευση οργανισμών στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Σχετική διαδικτυακή ενημέρωση έχει προγραμματιστεί από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΔΕ  Κρήτης την Τρίτη 28/09/2021 στις 18:00. Σύνδεσμος για δηλώσεις συμμετοχής:  https://www.facebook.com/groups/crete.euprogrammes/posts/4160286824070280

 

Συμμετοχή σε εγκεκριμένα προγράμματα Erasmus+  : Τα σχολεία της Δ.Δ.Ε. Χανίων μπορούν να συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι εταίροι στα έργα που υλοποιεί η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Την τρέχουσα σχολική χρονιά υλοποιούνται τα παρακάτω έργα που εντάσσονται στις Στρατηγικές Συμπράξεις για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών στους τομείς της Σχολικής και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

MAKER SCHOOLS: Ενίσχυση της δημιουργικότητας των μαθητών και της ενασχόλησης με τις Θετικές Επιστήμες και την Τεχνολογία μέσω της ενσωμάτωσης της Τριδιάστατης Σχεδίασης και του Προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Περιγραφή του έργου: https://blogs.sch.gr/europrogchan/2021/01/14/makers_overview/

INSPIRE: Ενσωμάτωση αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση στο επιχειρείν. Περιγραφή του έργου: https://blogs.sch.gr/europrogchan/2021/03/22/inspire_overview/

GΑΜΕ ΙΤ: Παιγνιδοποιημένη διαδραστική και συμπεριληπτική εκπαίδευση προετοιμασίας για διεθνή κινητικότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. Περιγραφή του έργου: https://blogs.sch.gr/europrogchan/2021/03/02/gameit_overview/

 

Διάχυση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων Erasmus+: Μπορείτε να ενημερώνεστε για ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούν άλλα σχολεία και οργανισμοί  αλλά και να δημοσιοποιείτε τις δράσεις και τα αποτελέσματα των προγραμμάτων σας στις παρακάτω διαδικτυακές κοινότητες, ανάλογα με τη σημασία και την εμβέλεια της δράσης:

Τοπικό Επίπεδο: Ομάδα Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δ.Δ.Ε. Χανίων https://www.facebook.com/groups/europrog.chania

Περιφερειακό Επίπεδο: Ομάδα Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Π.Δ.Ε.  Κρήτης  https://www.facebook.com/groups/crete.euprogrammes

Εθνικό Επίπεδο: Σελίδα Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών https://www.facebook.com/StateScholarshipsFoundation

 

Ενημέρωση και υποστήριξη: Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΔΔΕ Χανίων παρέχει ενημέρωση για το Erasmus+, το eTwinning και  τα  έργα που υλοποιεί ή έχει ολοκληρώσει η Δ.Δ.Ε Χανίων. Επίσης διοργανώνει ενημερωτικές και επιμορφωτικές δράσεις στα πλαίσια  των προγραμμάτων αυτών. Αναλυτική ενημέρωση θα βρείτε στο ιστολόγιο του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων https://blogs.sch.gr/europrogchan  που είναι προσβάσιμο και από τον  ιστοτόπο της Δ.Δ.Ε. Χανίων και την διαδικτυακή ομάδα https://www.facebook.com/groups/europrog.chania.  Για ερωτήσεις και εξατομικευμένη ενημέρωση μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: email: europrogchan@sch.gr  τηλ: 2821047131.  Για όσα σχολεία επιθυμούν είναι δυνατό γίνει προγραμματισμένη διαδικτυακή ενημέρωση από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Γυμνάσια: 13:15-14:00, Λύκεια 14:00-14:45).

O Διευθυντής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων

Εμμανουήλ Τζανάκης

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Εγχειρίδιο – Εισαγωγή στην 3Δ σχεδίαση και την αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική πράξη

Το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου εκπαιδευτικού προγράμματος εκπαιδευτικών που υλοποιήθηκε από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων στα πλαίσια του έργου MAKER SCHOOLS.

https://blogs.sch.gr/europrogchan/files/2021/09/Intro_3D_design_DSEC_June_2021.pdf

Δημοσιεύθηκε στη Erasmus+, MAKERS, Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση/εργαστήριο με θέμα «Υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και συνεργασιών που αξιοποιούν την τριδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση με την υποστήριξη του έργου Erasmus+ MAKER SCHOOLS το σχολικό έτος 2021-2022»

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και συνεργασιών που αξιοποιούν τη τριδιάστατη σχεδίαση και  εκτύπωση το σχολικό έτος 2021-2022 με την υποστήριξη του έργου Erasmus+ MAKER SCHOOLS» που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18:00-20:00.

Η εκδήλωση έχει στόχο την ενημέρωση για το πρόγραμμα Erasmus+ MAKER SCΗOOLS και την υποστήριξη που μπορεί παρέχει στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε συναφείς εκπαιδευτικές δράσεις το σχολικό έτος 2021-2022 και περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

Α. Παρουσίαση του έργου και της εμπειρίας από τον 1ο χρόνο υλοποίησής του

  • To έργο MAKER SCHOOLS. Στόχοι, προβλεπόμενες δράσεις και αποτελέσματα.
  • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εισαγωγή στην τριδιάστατη σχεδίαση και αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική πράξη». Προδιαγραφές. Εκπαιδευτικό Υλικό. Παρουσιάσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην πρώτη εφαρμογή του προγράμματος.

Β. Προγραμματισμός της τρέχουσας σχολικής χρονιάς

  • Τρόποι υποστήριξης εκπαιδευτικών δράσεων που αξιοποιούν την τριδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση από το έργο MAKER SCHOOLS.
  • Συνεργασίες σχολικών μονάδων και οργανισμών στα πλαίσια του έργου MAKER SCHOOLS. Σχεδίαση εκπαιδευτικών δράσεων την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Η εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις του προγράμματος Erasmus+ MAKER SCHOOLS.  Στα πλαίσια του προγράμματος θα δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό και θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικές δράσεις και εργαστήρια για εκπαιδευτικούς και μαθητές στα παρακάτω αντικείμενα:

  1. Εισαγωγή στην τριδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση.
  2. Τριδιάστατη σχεδίαση με χρήση τη γλώσσας προγραμματισμού Python.
  3. Τριδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση σε έργα φυσικού υπολογισμού (physical computing).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα MAKER SCHOOLS είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: https://blogs.sch.gr/europrogchan/2021/01/14/makers_overview/

Δημοσιεύθηκε στη Erasmus+, MAKERS, Διαδικτυακό Σεμινάριο, Εκδηλώσεις, Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Πραγματοποίηση εργαστηρίου για την τριδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση και την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη

Την 1η Μαρτίου 2001 πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων διαδικτυακή εκδήλωση/ εργαστήριο με θέμα «Τριδιάστατη σχεδίαση, τριδιάστατη εκτύπωση και αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη» .  Στην εκδήλωση συμμετείχαν 40 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το νομό Χανίων, την περιφέρεια Κρήτης και άλλα μέρη της Ελλάδας. Σε αυτούς περιλαμβάνονταν εκπαιδευτικοί χωρίς εμπειρία στην 3D σχεδίαση και εκτύπωση, αλλά και εκπαιδευτικοί που είχαν χρησιμοποιήσει τις τεχνολογίες 3D στο σχολείο.  Η εκδήλωση ξεκίνησε με ενημερωτικές παρουσιάσεις από την παιδαγωγική ομάδα του έργου:

Ο Νίκος Αναστασάκης, υπεύθυνος ΕΚΦΕ, παρουσίασε παραδείγματα σχολικών έργων όπου η 3D εκτύπωση αξιοποιείται για τη δημιουργία οργάνων και  εξαρτημάτων για την εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.

Ο Μανόλης Κιαγιάς, έκανε μια εισαγωγή στο physical computing και το Raspberry Pi Pico, μια νέα μικροσκοπική και φτηνή κάρτα μικροελεγκτή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχολικά έργα.

Ο Χάρης Κουτσουρελάκης, παρουσίασε επιλεγμένα σχολικά έργα που αξιοποιούν την τριδιάστατη σχεδίαση και τριδιάστατη εκτύπωση.

Η Χαρά Ξανθάκη, παρουσίασε το έργο MAKER SCHOOLS. Αναφέρθηκε στην σύμπραξη, τους στόχους, τα αποτελέσματα του έργου και τις κατηγορίες των σχολικών έργων που θα μπορούσε να υποστηρίξει το MAKER SCHOOLS και έχουν ως αντικείμενο :

  • Την τριδιάστατη σχεδίαση με χρήση λογισμικού CAD όπως το Fusion360 και το Tinkercad.
  • Τριδιάστατη σχεδίαση με χρήση προγραμματισμού (Python, Openscad, Tinkercad Codeblocks).
  • Τριδιάστατη σχεδίαση σε συνδυασμό με physical computing με χρήση Raspberry Pi Pico και Micro:bit.

Στη συνέχεια εξήγησε πως το έργο μπορεί να υποστηρίξει συνεργασίες μεταξύ σχολείων. Παρουσίασε την πλατφόρμα eTwinning και εξήγησε πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ξεκινήσει μια διασχολική συνεργασία.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο εργαστήριο έδειξαν ισχυρό ενδιαφέρον για το έργο MAKER SCHOOLS. Πολλοί δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν οι ίδιοι σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα  εισαγωγής στις 3D τεχνολογίες πριν δοκιμάσουν να εφαρμόσουν στην τάξη. Στο εργαστήριο που ακολούθησε οι εκπαιδευτικοί παρείχαν σημαντική ανατροφοδότηση: μοιράστηκαν τη μέχρι τώρα εμπειρία τους και συζήτησαν ιδέες για σχολικά έργα που θα τους ενδιάφερε να υλοποιήσουν.

Δημοσιεύθηκε στη Erasmus+, MAKERS, Εκδηλώσεις, Σεμινάριο, Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

1ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου MAKER SCHOOLS

Εκδόθηκε το πρώτο ενημερωτικό δελτίου του έργου MAKER SCHOOLS. Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε  πληροφορίες για το έργο,παρουσίαση των στόχων, των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου και του  εκπαιδευτικού υλικού που θα δημιουργηθεί. Θα βρείτε επίσης τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις τρεις χώρες του προγράμματος και το εργαστήριο που διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων στην Ελλάδα.Λήψη αρχείου

 

Δημοσιεύθηκε στη Erasmus+, MAKERS | Σχολιάστε

Ενημερωτικό Δελτίο του έργου GAME IT

Εκδόθηκε το πρώτο ενημερωτικό δελτίου του έργου GAME IT όπου παρουσιάζονται οι στόχοι, η μεθοδολογία, ο αναμενόμενος αντίκτυπος και η σύμπραξη του έργου.Λήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη Erasmus+, GAMEIT, Χωρίς κατηγορία | Ετικέτες: | Σχολιάστε

Εργαστήριο Σχεδιασμού Παιγνιδοποίησης για μαθητές και εκπαιδευτικούς στα πλαίσια του έργου Erasmus+GAME IT

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Εργαστήριο Σχεδιασμού Παιγνιδοποίησης που διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Στο εργαστήριο συμμετείχαν μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης με ειδικότητα στον Τουρισμό και την Φιλοξενία και εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στις αντίστοιχες ειδικότητες. Από το νομό Χανίων συμμετείχαν μαθητές από Εσπερινό ΕΠΑΛ Πλατανιά με τους καθηγητές τους και εκπαιδευτικοί από το πρώτο ΕΠΑΛ Χανίων.

Ως παιχνιδοποίηση ορίζεται η ενσωμάτωση στοιχείων ή μηχανισμών παιχνιδιού και τεχνικών σχεδίασης παιχνιδιών σε περιβάλλοντα που δεν έχουν σχέση με το παιχνίδι. Είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνική που χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς: εκπαίδευση, υπηρεσίες,  επιχειρήσεις, προώθηση προϊόντων, υγεία, κοινωνικά δίκτυα, κοινωνικές εφαρμογές.

Στο εργαστήριο εξηγήθηκαν οι βασικές αρχές της παιγνιδοποίησης και παρουσιάστηκαν εφαρμογές της στην εκπαίδευση και τον τουρισμό. Στη συνέχεια οι  μαθητές με τους καθηγητές τους συμμετείχαν σε εργαστήριο σχεδιασμού  παιγνιδοποιημένων δραστηριοτήτων στον Τουρισμό.

Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου θα αξιοποιηθούν στην σχεδίαση των εκπαιδευτικών δράσεων και της ψηφιακής πλατφόρμας μάθησης του έργου Erasmus+ GAME IT. Το έργο GΑΜΕ ΙΤ  είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ που  έχει ως στόχο να βελτιώσει τις διαδικασίες οργάνωσης της μαθησιακής κινητικότητας στον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας και να διευκολύνει την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

2020_04_13_Agenda_GR1

Δημοσιεύθηκε στη Erasmus+, GAMEIT | Σχολιάστε