Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων

Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Οι μαθητές προσεγγίζουν την επιστήμη και την τεχνολογία μέσα από έργα φοιτητών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης

22 Μαΐου 2018 από ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · erasmus, Χωρίς κατηγορία

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη δράση του προγράμματος Erasmus+ DISCOVER στα πλαίσια του Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά στις 19 και 20 Απριλίου 2018. Μαθητές από έξι Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια των Χανίων παρακολούθησαν το εργαστήριο με θέμα “Προσεγγίζοντας την επιστήμη και την τεχνολογία μέσα από έργα φοιτητών της Σχολής” που οργάνωσε το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων (TUC/MUSIC, http://www.music.tuc.gr/) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με το τοπικό φοιτητικό παράρτημα της IEEE στο Πολυτεχνείο Κρήτης (IEEE TUC Student Branch) και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων.
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου τα μέλη του παραρτήματος, φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, παρουσίασαν τα έργα τους στους μαθητές και απάντησαν σε ερωτήσεις. Επιπλέον μίλησαν για την εμπειρία τους σχετικά με το περιεχόμενο και τις συνθήκες σπουδών στη σχολής τους. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στο εργαστήριο και τη συζήτηση που ακολούθησε, ενώ η επεξεργασία των θεμάτων που παραυσιάστηκαν στο εργαστήριο θα συνεχιστεί στις σχολικές τάξεις, μέσω της συμμετοχής των σχολείων τους στο πρόγραμμα Erasmus+ DΙSCOVER, που δίνει τη δυνατότητα για συνεργασία των σχολείων μεταξύ τους αλλά και με το Πολυτεχνείο Κρήτης.
Το DISCOVER (2017-1-BG01-KA202-036327) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ που έχει στόχο την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 5 χώρες Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και Σλοβακία. Από την Ελλάδα συμμετέχουν το Πολυτεχνείο Κρήτης (Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων (TUC/MUSIC)) και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό τη διάχυση της γνώσης μέσω της σχεδίασης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας (STEM).

Δείτε επίσης:

Ετικέτες:··

Υλοποίηση προγράμματος Erasmus+ για την Καινοτόμο και Συμπεριληπτική Κοινωνική Επιχειρηματικότητα από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

26 Φεβρουαρίου 2018 από ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · erasmus, StartIn, Χανιά

 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, ξεκινάει την τρέχουσα χρονιά την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “STARTIN(Developing Inclusive and Innovative Entrepreunership Education in Europe) με κωδικό 2017-1-TR01-KA201-046635. Το πρόγραμμα είναι τριετές και εντάσσεται στις δράσεις συνεργασίας για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης, του προγράμματος Erasmus+. Συντονίστρια χώρα είναι η Τουρκία και εταίροι είναι τρία πανεπιστήμια (Jyvaskyla-Φιλανδία, Cork-Ιρλανδία, Coventry-Μεγάλη Βρετανία), και εκπαιδευτικοί οργανισμοί από την Ισπανία και την Πολωνία.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η Καινοτόμος και Συμπεριληπτική Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Στα πλαίσια του προγράμματος θα δημιουργηθεί το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (αναλυτικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικό υλικό) και τα σχετικά ψηφιακά εργαλεία (πλατφόρμα μάθησης και εφαρμογές κινητών συσκευών). Το σχολικό έτος 2018-2019 προβλέπεται η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην Ιρλανδία, τη Φιλανδία, την Τουρκία, την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ το σχολικό έτος 2019-2020 οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν στο πρόγραμμα θα υλοποιήσουν σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία τους.

Η εναρκτήρια συνάντηση για του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Valladolid της Ισπανίας, με συμμετοχή τη Δ/νσης Βθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Επιπλέον στα πλαίσια του προγράμματος συγκροτήθηκε Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από τους

α) Ανδρεάδου Χαρά, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης

β) Καζάζη Φώτη, Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης

γ) Μουντάκη Δημήτρη, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων

δ) Πασιούρα Φώτη, Καθηγητή Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ε) Τσίγκο Δημήτρη, Επιχειρηματία, Ιδρυτή και Επικεφαλή της Sτarttech Ventures

στ) Σερδάκη Άρτεμη, Διευθύντρια Γενικού Λυκείου Βελβεντού

Η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής πραγματοποιήθηκε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, παρουσία του Δ/ντή, Στυλιανού Ζερβάκη και της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος.

 

 

Ετικέτες:··

Έναρξη ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

19 Ιανουαρίου 2018 από ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · erasmus, Χανιά

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, ξεκινάει την τρέχουσα χρονιά την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “ASK4JOB(Adult Skills for Job Oriented Breakthrough) με κωδικό 2017-1-ΙΤ02-ΚΑ204-036755. Το πρόγραμμα εντάσσεται στις δράσεις συνεργασίας για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, του προγράμματος Erasmus+. Συντονίστρια χώρα είναι η Ιταλία και εταίροι είναι εκπαιδευτικοί  οργανισμοί και πανεπιστήμια από την Ισπανία, Τουρκία, Σουηδία, Λιθουανία, Πολωνία, Βουλγαρία και Βέλγιο.

Το πρόγραμμα θα έχει τριετή διάρκεια. Οι εργασίες του προγράμματος, ξεκίνησαν με την εναρκτήρια συνάντηση όλων των εταίρων που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη. Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών ικανοτήτων των μακροχρόνια ανέργων, αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να αποκτήσουν τις ψηφιακές ικανότητες που απαιτούνται για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, αλλά και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή.

Για το σκοπό αυτό θα σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα αναπτυχθεί το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό. Το πρόγραμμα θα συνδυάζει την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με την δια ζώσης παρακολούθηση. Επιπλέον θα παρέχει τη δυνατότητα διάγνωσης του επιπέδου των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων και εξατομίκευσης της εκπαιδευτικής τους πορείας. Αφού ολοκληρωθεί η σχεδίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2019-2020 η πιλοτική εφαρμογή του σε όλες της χώρες του προγράμματος. Στην Ελλάδα η πιλοτική εφαρμογή θα υλοποιηθεί στα Χανιά από τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων.

Ετικέτες:··

Προσκλήσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης eTwinning για συμμετοχή σε σεμινάρια εξεύρεσης συνεργατών

6 Σεπτεμβρίου 2017 από ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · eTwinning, αναζήτηση εταίρων, σεμινάριο

Στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning, η Eλληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) eTwinning προσκαλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που διδάσκουν σε Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας και ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν ένα έργο eTwinning να δηλώσουν συμμετοχή στο σεμινάριο εξεύρεσης συνεργατών που θα πραγματοποιηθεί στις 12-14 Οκτωβρίου 2017 στο Esslingen-Γερμανία με θέμα “European Cities between past and future” .

Υπάρχουν ακόμα δύο προσκλήσεις που αφορούν μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που διδάσκουν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότερα:

  • εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά της χώρας στα οποία φοιτά μεγάλος αριθμός μαθητών Ρομά, μεταναστών ή προσφύγων ή σε ειδικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά με εμπειρία στην υλοποίηση έργων eTwinning καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο eTwinning PDW που θα διεξαχθεί στις 5-7 Οκτωβρίου 2017 στην Bratislava-Σλοβακία με θέμα School Inclusion -(language and culture minority, Roma minority, special needs pupils).
  • εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε Δημοτικά της χώρας και ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν ένα έργο eTwinning καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο σεμινάριο εξεύρεσης συνεργατών που θα πραγματοποιηθεί στις 6-8 Οκτωβρίου 2017 στο Montpellier – Γαλλία.

Περισσότερες πληροφορίες και οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής για τις παραπάνω προσκλήσεις βρίσκονται στη διεύθυνση: http://www.etwinning.gr/professionaldevelopment/cs

Ετικέτες:

To eTwinning υποστηρίζει την πρωτοβουλία ‘Move2Learn, Learn2Move’

1 Απριλίου 2017 από ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · eTwinning

Με την ευκαιρία του εορτασμού των 30 χρόνων του Erasmus, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει καινούργιες ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους να ταξιδέψουν και να ανακαλύψουν την Ευρώπη. Με αυτή τη νέα πρωτοβουλία, οι νέοι που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην Ευρώπη για να συναντήσουν τους Ευρωπαίους εταίρους τους. Υπολογίζεται ότι περίπου 5000 ως 6000 μαθητές/φοιτητές θα λάβουν εισιτήριο ταξιδιού.

Το eTwinning έχει επιλεγεί να αποφασίσει ποιοι θα λάβουν τα ταξιδιωτικά κουπόνια, μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/σπουδαστών ηλικίας 16 ετών και άνω που έχουν λάβει μέρος σε έργα του eTwinning βραβευμένα με Εθνική Ετικέτα Ποιότητας εφέτος. Προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα που αφορούν στο θέμα της ‘Συμπερίληψης’. Η περίοδος των αιτήσεων, της αξιολόγησης και της επιλογής θα λάβει χώρα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τα ταξίδια από τον Αύγουστο.

Πηγή: https://www.etwinning.net/el/pub/highlights/move2learn.htm

Ετικέτες:

Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις μετακινήσεις στα πλαίσια υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων

7 Μαρτίου 2017 από ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · Χωρίς κατηγορία

Δημοσιεύτηκε η νέα υπουργική απόφαση 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681/Β/6.3.2017) με θέμα «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.» Ειδικότερα το άρθρο 6 ρυθμίζει θέματα μετακινήσεν στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Μεταξύ των άλλων προβλέπεται ότι

Οι μετακινήσεις μαθητών και μαθητριών συνοδευόμενων από εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου έχουν διάρκεια έως δεκαέξι (16) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των αργιών.
Οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών χωρίς να συνοδεύουν μαθητές/μαθήτριες στα πλαίσια της προετοιμασίας των εγκεκριμένων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει η σχολική μονάδα, δεν δύνανται να υπερβαίνουν σε διάρκεια τις εννιά (9) ημέρες, από τις οποίες έως πέντε (5) θα είναι εργάσιμες και έως τέσσερις (4)αργίες

Περισσότερες Πληροφορίες:  Υ.Α 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681/Β/6.3.2017)

Ετικέτες:

Ενημερωτικές ημερίδες eTwinning – Χανιά

7 Μαρτίου 2017 από ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · eTwinning, σεμινάριο, Χανιά

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το ITYE «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» προγραμματίζουν νέο κύκλο ενημερωτικών ημερίδων στην περιφέρεια Κρήτης για την δράση eTwinning.  Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες.

Κρήτη: Ενημερωτικές ημερίδες eTwinning
1. 30-03-2017 στις 17:30 Γυμνάσιο Σούδας Σούδα, Χανίων
Τίτλος ημερίδας: eTwinning Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης
Περισσότερες πληροφορίες και Δήλωση συμμετοχής
http://www.etwinning.gr/2011/events/reservations.php?id=987

2. 30-03-2017 στις 19:00 Γυμνάσιο Σούδας Σούδα, Χανίων
Τίτλος ημερίδας: Twinspace Η λειτουργία του και η Ενσωμάτωση Διαδικτυακών Εργαλείων σε Έργα eTwinning
Περισσότερες πληροφορίες και Δήλωση συμμετοχής
http://www.etwinning.gr/2011/events/reservations.php?id=988
Πρέσβειρα eTwinning Δυτικής Κρήτης: Σταυρούλα Λαδά

Ετικέτες:

Εργαστήρια αρχαρίων υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Erasmus+/2017/ Βασικής Δράσης 2

13 Φεβρουαρίου 2017 από ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · erasmus, σεμινάριο

Από την Περιφερειακή Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης  πραγματοποιούνται εργαστήρια υποβολής προτάσεων για την Βασική Δράσης 2 του προγράμματος Erasmus+, για τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Για τους εκπαιδευτικούς του νομού Χανίων το σχετικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:00, στο 4ο και 8ο Δημοτικό (Πλατεία Αρκαδίου). Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν το δικό τους φορητό υπολογιστή. Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Περισσότερες πληροφορίες :ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΚΑ2

Ετικέτες:

Ενημέρωση σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων για το πρόγραμμα Erasmus+

8 Δεκεμβρίου 2016 από ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · erasmus, εκδήλωση, Χανιά, Χωρίς κατηγορία

Α. Εκδηλώσεις Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης στα Χανιά

Συγχαίρουμε τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία του νομού Χανίων για τη συμμετοχή τους στο 4ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Δημιουργικής Έκφρασης, που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, όπου και παρουσιάστηκαν τα έργα που υλοποιούνται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην Ενημερωτική Συνάντηση που πραγματοποιούν οι προωθητές της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, ώρα 12:00, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων για την καλύτερη ενημέρωση και προετοιμασία των σχολείων που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση στα πλαίσια του Erasmus+ για το έτος 2017, σύμφωνα και με το 15.1/12398/1/12/2016 έγγραφο της Π.Δ.Ε Κρήτης.

Β. Ενημέρωση Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών στα προγράμματα Erasmus+ γίνεται μέσω των σχολείων τους. Όσα σχολεία επιθυμούν :
α) ενημέρωση του συλλόγου διδασκόντων, για τα χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν τη σχολική εκπαίδευση και τις δυνατότητες συμμετοχής του σχολείου τους σε αυτά.
β) πληροφόρηση/υποστήριξη σε ζητήματα που αφορούν τη συμμετοχή του σχολείου σε προγράμματα Erasmus+ (ΚΑ1, ΚΑ2, etwinning)
μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
email: europrogchan@sch.gr, τηλ. : 28210-47131.

 

Σχετικά  έγγραφα:

2016_12_07_erasmus_2,

12398 info day 2016_signed

Ετικέτες:·

Οδηγός προγράμματος Erasmus+ για τους αιτούντες 2017

2 Δεκεμβρίου 2016 από ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · erasmus

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμος ο νέος οδηγός του προγράμματος Erasmus + για τους Αιτούντες 2017 (version 1 20/10/2016).

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών:

https://www.iky.gr/el/eggrafa-eplus/odigos-eplus

Ετικέτες:

Top