Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων

Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 Θερινό Σχολείο στην Επιστήμη των Υπολογιστών, στην Τεχνολογία, στη Μηχανική και στα Μαθηματικά

19 Απριλίου 2019 από ΞΑΝΘΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · εκπαιδευτική επίσκεψη, σεμινάριο

Θερινό Σχολείο στην Επιστήμη των Η/Υ, στην Τεχνολογία, στη Μηχανική και στα Μαθηματικά, από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 1-3 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Το θερινό σχολείο έχει στόχο να προάγει την ισότητα των φύλων και να ενθαρρύνει περισσότερες μαθήτριες να ασχοληθούν με τις θετικές επιστήμες.
Για μαθήτριες Α και Β Λυκείου.
Περισσότερες πληροφορίες https://www.csd.uoc.gr/~wistem2019

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 27 Μαΐου 2019 στο σύνδεσμο:
https://www.csd.uoc.gr/~wistem2019/registration.php

Ετικέτες:··

Προγράμματα για την καινοτομία και την ανταλλαγή πρακτικών από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

12 Απριλίου 2019 από ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · Χωρίς κατηγορία

Στην ημερίδα Διάχυσης των προγραμμάτων Erasmus+ που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, παρουσιάστηκαν τα προγράμματα Erasmus+ στα οποία συμμετέχουν τα σχολεία του νομού Χανίων. Επιπλέον παρουσιάστηκαν τα προγράμματα Erasmus+ για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στα οποία συμμετέχει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων ως εταίρος. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών συνεργάζεται με πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη με στόχο τη σχεδίαση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και την Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  Την τρέχουσα σχολική χρονιά βρίσκονται σε εξέλιξη τα προγράμματα DISCOVER, START IN και ASK4JOB, που περιγράφουμε συνοπτικά παρακάτω:

Το DISCOVER (2017-1-BG01-KA202-036327) εντάσσεται στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 5 χώρες Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και Σλοβακία. Από την Ελλάδα συμμετέχουν η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης μέσω της σχεδίασης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας (STEM).

ΤΟ START IN (2017-1-TR01-KA201-046635) εντάσσεται στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης. Συντονίστρια χώρα είναι η Τουρκία και εταίροι είναι πανεπιστήμια (Jyvaskyla-Φιλανδία, Cork-Ιρλανδία, Coventry-Μεγάλη Βρετανία), και εκπαιδευτικοί οργανισμοί από την Ισπανία και την Πολωνία. Το START IN αξιοποιεί ένα τεχνικά προηγμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον ψηφιακής μάθησης και σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους,  με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την δημιουργικότητα την καινοτομία, την ικανότητα συνεργασίας, την δυνατότητα υλοποίησης σχεδίων για την μετατροπής των ιδεών σε πράξη, καθώς και την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα ηθικής και βιώσιμης ανάπτυξης και συμπεριληπτικότητας.

To ASK4JΟB (2017-1-ΙΤ02-ΚΑ204-036755) εντάσσεται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Συντονίστρια χώρα είναι η Ιταλία και εταίροι είναι εκπαιδευτικοί οργανισμοί και πανεπιστήμια από την Ισπανία, Τουρκία, Σουηδία, Λιθουανία, Πολωνία, Βουλγαρία και Βέλγιο. Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση εκείνων των ψηφιακών και κοινωνικών ικανοτήτων των ανέργων, αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απαιτούνται για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Το σχεδιαζόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συνδυάζει την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με την δια ζώσης παρακολούθηση και παρέχει τη δυνατότητα διάγνωσης του επιπέδου των δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων και εξατομίκευσης της εκπαιδευτικής τους πορείας.

Ετικέτες:

Hμερίδα Διάχυσης Erasmus+ από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

12 Απριλίου 2019 από ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · Χωρίς κατηγορία

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Ημερίδα Διάχυσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο την 1 Απριλίου 2019.  Στην εκδήλωση Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ του νομού μας παρουσίασαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν και δόθηκε και η ευκαιρία και σε σχολεία που δεν έχουν ακόμα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα να λάβουν γνώση των δραστηριοτήτων και της εμπειρίας που αποκομίζουν μαθητές και καθηγητές από την συμμετοχή τους αυτή.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας συμμετείχε με την παρουσίαση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στα οποία συμμετέχει ως εταίρος. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών συνεργάζεται με πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη με στόχο τη σχεδίαση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και την Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Την τρέχουσα σχολική χρονιά βρίσκονται σε εξέλιξη τα προγράμματα DISCOVER, START IN και ASK4JOB, που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση.

Επιπλέον στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα παρακάτω προγράμματα σχολικής εκπαίδευσης:

1. 2ο ΕΠΑΛ : « Ένα Ευρωπαϊκό σχολείο για όλους» KA1

2. 4ο ΓΕΛ: α. ‘SHAPES”, β. “ELIOT”, γ. “Guardians of Europe” KA2

3. ΓΕΛ ΚΙΣΣΑΜΟΥ: “Ways with Maths or World with Maths” KA2”

4. 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ: “European School Post” KA2

5. ΓΕΛ ΣΟΥΔΑΣ: “ Make science attractive” KA1

6. ΓΕΛ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ: “Education, Profession and European Citizenship” KA2

7. 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ: “Once upon an island” KA2

8. ΓΕΛ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: “Passport to Europe” KA2

9. ΓΕΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ: “W.A.T.E.R.-World’s attitude to the Treasure-Environment and responsibility” KA2

10. 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: α. “Modern classrooms Modern education” β. “Αugmented Reality for you” KA2

11. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ:α.“Environment and sustainability – Understand, Car, Act!”, KA2 β. “Αναζητώντας την Ευρωπαϊκή Διάσταση του σχολείου μας” ΚΑ1

12. 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ: “Becoming Social Entrepreneurs” KA2

13. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ: α. “Home Alone”, β. “World War 2, our History and its Cultural Legacy” γ. “MASTER – Metacognitive Activities and Strategies for Teaching and educational-results ”

Ετικέτες:

Eργαστήριο διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος ERASMUS+ DISCOVER

12 Απριλίου 2019 από ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · DISCOVER, erasmus, σεμινάριο

Την Πέμπτη 11 Απριλίου 1019 πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, το εργαστήριο διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος ERASMUS+ DISCOVER, ενταγμένο στις δράσεις του Φεστιβάλ Μαθητικής Ψηφιακής Δημιουργίας. Στο εργαστήριο συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από το ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου, το ΕΠΑΛ Ελευθερίου Βενιζέλου και του Μουσικού Σχολείο Χανίων, που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα DISCOVER ως συνεργαζόμενα σχολεία, δηλαδή σχολεία που συμμετέχουν στις δράσεις του προγράμματος και αξιοποιούν τα αποτελέσματά του.

Οι σημερινοί μαθητές και αυριανοί εργαζόμενοι και πολίτες ζουν σε ένα τεχνολογικά πλούσιο περιβάλλον για την κατανόηση του οποίου απαιτούνται υψηλού επιπέδου επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα με τρόπο που να μεγιστοποιεί τα οφέλη και να ελαχιστοποιεί τις παρενέργειες και τους κινδύνους.

Στα πλαίσια του εργαστηρίου συζητήθηκε η αξία των δράσεων για τη διάχυση της επιστήμης (science outreach), που έχουν ως στόχο η επιστημονική και τεχνολογική γνώση να φτάνει από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, όπου παράγεται, στο ευρύτερο κοινό και ιδίως στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό το DISCOVER θα εκδώσει μια Συλλογή Καλών Πρακτικών για τη Διάδοση της Επιστήμης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και εκπαιδευτικό υλικό για σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση με εστίαση στους τομείς της Ρομποτικής, της Μηχατρονικής και του Φυσικού Υπολογισμού (physical computing) δια μέσου του προγραμματισμού υπολογιστών καθώς και τη διασύνδεσής τους με τις Καλές Τέχνες.

Το DISCOVER εντάσσεται στις συμπράξεις για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών του Erasmus+, στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 5 χώρες: Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και Σλοβακία. Από την Ελλάδα συμμετέχουν το Πολυτεχνείο Κρήτης και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2019 με τη διεξαγωγή συνεδρίου το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά και θα προσφέρει την ευκαιρία στην εκπαιδευτική κοινότητα να ενημερωθεί για τα τελικά αποτελέσματα του έργου, καθώς και έργα μαθητών από τα συνεργαζόμενα σχολεία.

Ετικέτες:

Εργαστήριο με θέμα «Η εκπαίδευση στο Επιχειρείν στη Φιλανδία»

31 Μαρτίου 2019 από ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · erasmus, StartIn, σεμινάριο, Χωρίς κατηγορία

Εργαστήριο με θέμα «Η εκπαίδευση στο Επιχειρείν στη Φιλανδία» που πραγματοποιήθηκε από την Piia Kohlo και την Pauliina Silvennoinen, που διδάσκουν στο παιδαγωγικό τμήμα του πανεπιστήμιου JAMK της Φιλανδίας (https://www.jamk.fi). Στο εργαστήριο παρουσιάστηκαν η εθνική εκπαιδευτική πολιτική της Φιλανδίας σε σχέση με την εκπαίδευση και ειδικότερα την καλλιέργεια δεξιοτήτων κρίσιμων για την ικανότητα του επιχειρείν, όπως η ανθεκτικότητα, η δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, η δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας. Επιπλέον παρουσιάστηκαν και δοκιμάστηκαν στις πράξη παιδαγωγικές μέθοδοι όπως ανεστραμμένη μάθηση (flipped learning), βιωματική μάθηση experiental learning, τεχνικές ενεργητικής μάθησης (Gallery-walk).

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του πενθήμερου δράσεων εκπαίδευσης (11-15 Φεβρουαρίου 2019) του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ START IN, που διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Χανίων και φιλοξενήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

To START IN (2017-1-TR01-KA201-046635), είναι ένα τριετές ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εντάσσεται στις δράσεις συνεργασίας για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης, του προγράμματος Erasmus+. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η Καινοτόμος και Συμπεριληπτική Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Στα πλαίσια του προγράμματος θα αναπτυχθεί και θα δοκιμαστεί στην πράξη πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (αναλυτικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικό υλικό) και ψηφιακά εργαλεία (πλατφόρμα μάθησης και εφαρμογές κινητών συσκευών).

Ετικέτες:

1o Ενημερωτικό Δελτίο του προγράμματος DISCOVER

21 Μαρτίου 2019 από ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · Χωρίς κατηγορία

Το έργο DISCOVER – είναι μια στρατηγική σύμπραξη Erasmus+ για την «Ανάπτυξη Καινοτόμων Προσεγγίσεων για τη Διάδοση της Επιστήμης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Ενθάρρυνση των Σταδιοδρομιών και της Εκπαίδευσης STEM». Επιδιώκει την συνεργασία μεταξύ δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εστιάζει στα αντικείμενα της Ρομποτικής, της Μηχατρονικής και του Προγραμματισμού. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το έργο αυτό από τη διεύθυνση https://discover-project.eu

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πρώτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου του έργου από τη διεύθυνση: https://blogs.sch.gr/europrogchan/files/2019/03/Bulletin-1-Greek-Language.pdf

 

Ετικέτες:

Οι μαθητές προσεγγίζουν την επιστήμη και την τεχνολογία μέσα από έργα φοιτητών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης

22 Μαΐου 2018 από ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · erasmus, Χωρίς κατηγορία

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη δράση του προγράμματος Erasmus+ DISCOVER στα πλαίσια του Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά στις 19 και 20 Απριλίου 2018. Μαθητές από έξι Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια των Χανίων παρακολούθησαν το εργαστήριο με θέμα “Προσεγγίζοντας την επιστήμη και την τεχνολογία μέσα από έργα φοιτητών της Σχολής” που οργάνωσε το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων (TUC/MUSIC, http://www.music.tuc.gr/) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με το τοπικό φοιτητικό παράρτημα της IEEE στο Πολυτεχνείο Κρήτης (IEEE TUC Student Branch) και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων.
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου τα μέλη του παραρτήματος, φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, παρουσίασαν τα έργα τους στους μαθητές και απάντησαν σε ερωτήσεις. Επιπλέον μίλησαν για την εμπειρία τους σχετικά με το περιεχόμενο και τις συνθήκες σπουδών στη σχολής τους. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στο εργαστήριο και τη συζήτηση που ακολούθησε, ενώ η επεξεργασία των θεμάτων που παραυσιάστηκαν στο εργαστήριο θα συνεχιστεί στις σχολικές τάξεις, μέσω της συμμετοχής των σχολείων τους στο πρόγραμμα Erasmus+ DΙSCOVER, που δίνει τη δυνατότητα για συνεργασία των σχολείων μεταξύ τους αλλά και με το Πολυτεχνείο Κρήτης.
Το DISCOVER (2017-1-BG01-KA202-036327) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ που έχει στόχο την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 5 χώρες Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία και Σλοβακία. Από την Ελλάδα συμμετέχουν το Πολυτεχνείο Κρήτης (Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων (TUC/MUSIC)) και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό τη διάχυση της γνώσης μέσω της σχεδίασης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας (STEM).

Δείτε επίσης:

Ετικέτες:··

Υλοποίηση προγράμματος Erasmus+ για την Καινοτόμο και Συμπεριληπτική Κοινωνική Επιχειρηματικότητα από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

26 Φεβρουαρίου 2018 από ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · erasmus, StartIn, Χανιά

 

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, ξεκινάει την τρέχουσα χρονιά την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “STARTIN(Developing Inclusive and Innovative Entrepreunership Education in Europe) με κωδικό 2017-1-TR01-KA201-046635. Το πρόγραμμα είναι τριετές και εντάσσεται στις δράσεις συνεργασίας για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης, του προγράμματος Erasmus+. Συντονίστρια χώρα είναι η Τουρκία και εταίροι είναι τρία πανεπιστήμια (Jyvaskyla-Φιλανδία, Cork-Ιρλανδία, Coventry-Μεγάλη Βρετανία), και εκπαιδευτικοί οργανισμοί από την Ισπανία και την Πολωνία.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η Καινοτόμος και Συμπεριληπτική Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Στα πλαίσια του προγράμματος θα δημιουργηθεί το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (αναλυτικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικό υλικό) και τα σχετικά ψηφιακά εργαλεία (πλατφόρμα μάθησης και εφαρμογές κινητών συσκευών). Το σχολικό έτος 2018-2019 προβλέπεται η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην Ιρλανδία, τη Φιλανδία, την Τουρκία, την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ το σχολικό έτος 2019-2020 οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν στο πρόγραμμα θα υλοποιήσουν σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία τους.

Η εναρκτήρια συνάντηση για του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Valladolid της Ισπανίας, με συμμετοχή τη Δ/νσης Βθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Επιπλέον στα πλαίσια του προγράμματος συγκροτήθηκε Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από τους

α) Ανδρεάδου Χαρά, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης

β) Καζάζη Φώτη, Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης

γ) Μουντάκη Δημήτρη, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων

δ) Πασιούρα Φώτη, Καθηγητή Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ε) Τσίγκο Δημήτρη, Επιχειρηματία, Ιδρυτή και Επικεφαλή της Sτarttech Ventures

στ) Σερδάκη Άρτεμη, Διευθύντρια Γενικού Λυκείου Βελβεντού

Η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής πραγματοποιήθηκε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, παρουσία του Δ/ντή, Στυλιανού Ζερβάκη και της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος.

 

 

Ετικέτες:··

Έναρξη ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

19 Ιανουαρίου 2018 από ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · erasmus, Χανιά

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, ξεκινάει την τρέχουσα χρονιά την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “ASK4JOB(Adult Skills for Job Oriented Breakthrough) με κωδικό 2017-1-ΙΤ02-ΚΑ204-036755. Το πρόγραμμα εντάσσεται στις δράσεις συνεργασίας για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, του προγράμματος Erasmus+. Συντονίστρια χώρα είναι η Ιταλία και εταίροι είναι εκπαιδευτικοί  οργανισμοί και πανεπιστήμια από την Ισπανία, Τουρκία, Σουηδία, Λιθουανία, Πολωνία, Βουλγαρία και Βέλγιο.

Το πρόγραμμα θα έχει τριετή διάρκεια. Οι εργασίες του προγράμματος, ξεκίνησαν με την εναρκτήρια συνάντηση όλων των εταίρων που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη. Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών ικανοτήτων των μακροχρόνια ανέργων, αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να αποκτήσουν τις ψηφιακές ικανότητες που απαιτούνται για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, αλλά και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή.

Για το σκοπό αυτό θα σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα αναπτυχθεί το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό. Το πρόγραμμα θα συνδυάζει την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με την δια ζώσης παρακολούθηση. Επιπλέον θα παρέχει τη δυνατότητα διάγνωσης του επιπέδου των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων και εξατομίκευσης της εκπαιδευτικής τους πορείας. Αφού ολοκληρωθεί η σχεδίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2019-2020 η πιλοτική εφαρμογή του σε όλες της χώρες του προγράμματος. Στην Ελλάδα η πιλοτική εφαρμογή θα υλοποιηθεί στα Χανιά από τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων.

Ετικέτες:··

Προσκλήσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης eTwinning για συμμετοχή σε σεμινάρια εξεύρεσης συνεργατών

6 Σεπτεμβρίου 2017 από ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · eTwinning, αναζήτηση εταίρων, σεμινάριο

Στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning, η Eλληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) eTwinning προσκαλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που διδάσκουν σε Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας και ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν ένα έργο eTwinning να δηλώσουν συμμετοχή στο σεμινάριο εξεύρεσης συνεργατών που θα πραγματοποιηθεί στις 12-14 Οκτωβρίου 2017 στο Esslingen-Γερμανία με θέμα “European Cities between past and future” .

Υπάρχουν ακόμα δύο προσκλήσεις που αφορούν μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που διδάσκουν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότερα:

  • εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά της χώρας στα οποία φοιτά μεγάλος αριθμός μαθητών Ρομά, μεταναστών ή προσφύγων ή σε ειδικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά με εμπειρία στην υλοποίηση έργων eTwinning καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο eTwinning PDW που θα διεξαχθεί στις 5-7 Οκτωβρίου 2017 στην Bratislava-Σλοβακία με θέμα School Inclusion -(language and culture minority, Roma minority, special needs pupils).
  • εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε Δημοτικά της χώρας και ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν ένα έργο eTwinning καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο σεμινάριο εξεύρεσης συνεργατών που θα πραγματοποιηθεί στις 6-8 Οκτωβρίου 2017 στο Montpellier – Γαλλία.

Περισσότερες πληροφορίες και οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής για τις παραπάνω προσκλήσεις βρίσκονται στη διεύθυνση: http://www.etwinning.gr/professionaldevelopment/cs

Ετικέτες:

Top