Πρόσκληση συμμετοχής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Εισαγωγή στην τριδιάστατη σχεδίαση και αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική πράξη»

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Εισαγωγή στην τριδιάστατη σχεδίαση και αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική πράξη». Η πρόσκληση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται να εξοικειωθούν με την τριδιάστατη σχεδίαση και να την αξιοποιήσουν στην εκπαιδευτική πράξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 28 Απριλίου  2021 μέσω του  συνδέσμου: https://forms.gle/oBLz6RWiXhGc7pyC6 .

Ακολουθεί η περιγραφή του εκπαιδευτικού προγράμματος:

Τίτλος: «Εισαγωγή στην τριδιάστατη σχεδίαση και αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική πράξη».

Περιεχόμενο: Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων και είναι κοινό για όλους. Στο δεύτερο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν το αντικείμενο που θα μελετήσουν ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους.

Μέρος Α: Περιβάλλον σχεδίασης. Βασικά σχήματα. Μετασχηματισμοί.  Ένωση, αφαίρεση όγκων. Σχεδίαση τριδιάστατου αντικειμένου από απλούστερα σχήματα. Δημιουργία νέων σχημάτων. Χρήση βιβλιοθηκών. Σχεδίαση σύνθετων τριδιάστατων αντικειμένων και σκηνικών. Ένταξη της τριδιάστατης σχεδίασης στη εκπαιδευτική πράξη.

Μέρος Β: Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω θέματα: α) Δημιουργική τριδιάστατη σχεδίαση. Οργανικά σχήματα. και β) Τριδιάστατη σχεδίαση με χρήση προγραμματισμού.

Διάρκεια και Φόρτος εργασίας: Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 6 εβδομάδων. Κάθε εβδομάδα περιλαμβάνει συμμετοχή σε ένα δίωρο διαδικτυακό εργαστήριο και προσωπική μελέτη/πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων (κατά προσέγγιση 2 ώρες).

Χρόνος Διεξαγωγής: Τα διαδικτυακά εργαστήρια θα υλοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από 10 Μαΐου 2021 έως 18 Ιουνίου 2021. Το ακριβές πρόγραμμα των εργαστηρίων θα καταρτιστεί ανάλογα με το αριθμό και τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων.

Λογισμικό: To λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι το Autodesk Tinkercad (https://www.tinkercad.com). To λογισμικό αυτό είναι διαθέσιμο δωρεάν και δίνει τη δυνατότητα: α) δημιουργίας τριδιάστατων σχεδίων (3D Designs), β) τριδιάστατης σχεδίασης μέσω προγραμματισμού (Codeblocks) και γ) σχεδιασμού κυκλωμάτων (Circuits). Στο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα εστιάσουμε στην κατασκευή τριδιάστατων σχεδίων (3D Designs) και προαιρετικά, για όσους το επιλέξουν, στην τριδιάστατη σχεδίαση μέσω προγραμματισμού (Codeblocks).

Βεβαίωση παρακολούθησης: Στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης που θα περιλαμβάνει το περιεχόμενο, τη διάρκεια του προγράμματος και τον εκτιμώμενο φόρτο εργασίας.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι δωρεάν και υλοποιείται στα πλαίσια του έργου Erasmus+ MAKER SCHOOLS στο οποίο συμμετέχουν η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο αυτό είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://blogs.sch.gr/europrogchan/2021/01/14/makers_overview/.

Δημοσιεύθηκε στη Erasmus+, MAKERS | Σχολιάστε

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Προετοιμασία για την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας στο εξωτερικό» στα πλαίσια του έργου GAME IT.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα  «Προετοιμασία για την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας στο εξωτερικό» που διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων.

Παρουσιάστηκαν οι στόχοι του έργου Erasmus+ GAME IT  που επιδιώκει να βελτιώσει τις διαδικασίες οργάνωσης της μαθησιακής κινητικότητας και να διευκολύνει την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών και τη συμπερίληψη όσων αντιμετωπίζουν μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες.  Στα πλαίσια του προγράμματος θα δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό και θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικές δράσεις σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα σχολεία και τους οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και διευθυντές σχολικών μονάδων και οργανισμών ΕΕΚ από όλη την Ελλάδα και παρουσιάστηκε η εμπειρία από τη συμμετοχή σε προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας του 2ου ΕΠΑΛ Χανίων, του 1ου ΕΠΑΛ Ψαχνών, του 5ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης καθώς και δύο δημοσίων ΙΕΚ με σημαντική εμπειρία στην σχεδίαση και υλοποίηση προγραμμάτων μαθησιακής κινητικότητας του Δημοσίου ΙΕΚ Αιγάλεω και του Δημοσίου ΙΕΚ Γλυφάδας.

Παρουσιάστηκε επίσης και αξιολογήθηκε ο αντίκτυπος που έχει η συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών  αλλά και στη αναβάθμιση των σχολείων και των οργανισμών ΕΕΚ. Επίσης παρουσιάστηκαν και  αναλύθηκαν καλές πρακτικές σχεδίασης προγραμμάτων μαθησιακής κινητικότητας και υποστήριξης των μαθητών/σπουδαστών  πριν κατά τη διάρκεια και μετά την κινητικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης.Λήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη Erasmus+, GAMEIT, Διαδικτυακό Σεμινάριο | Σχολιάστε

Πρόσκληση σε διαδικτυακό εργαστήριο σχεδιασμού παιγνιδοποίησης στα πλαίσια του έργου Erasmus+ GAME IT

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε διαδικτυακό εργαστήριο σχεδιασμού παιγνιδοποίησης  την Πέμπτη  13 Μαΐου 2021 και ώρα 18:30-21:00.  

Σύνδεσμος : https://us02web.zoom.us/j/86865512907

Meeting ID: 868 6551 2907

Το εργαστήριο απευθύνεται: α) σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τομείς και ειδικότητες σχετικές με τον τουρισμό και τη φιλοξενία και β) σε μαθητές ΕΠΑ.Λ των αντίστοιχων τομέων και ειδικοτήτων.

Δηλώσεις συμμετοχής μέσω της φόρμας: https://forms.gle/efBiQihw11tfThvx9 

Περιεχόμενο του εργαστηρίου:  

 • Εισαγωγή στην παιγνιδοποίηση, συνήθεις τεχνικές και εφαρμογές σε διάφορους τομείς.
 • Εφαρμογές της παιγνιδοποίησης στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία.
 • Ενσωμάτωση της παιγνιδοποίησης στη σχεδίαση της διαδικτυακής πλατφόρμας και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του έργου GAME IT.
 • Συμμετοχική σχεδίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με χρήση παιγνιδοποίησης.

Το εργαστήριο πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ GAME IT που σχεδιάζει ένα πρόγραμμα προετοιμασίας των μαθητών για κινητικότητα στο εξωτερικό το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί από σχολεία και οργανισμούς που υλοποιούν προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: https://blogs.sch.gr/europrogchan/2021/03/02/game_it_overview/ .

Δημοσιεύθηκε στη Erasmus+, GAMEIT | Σχολιάστε

INSPIRE: Ενσωμάτωση αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στην επιχειρηματική εκπαίδευση.

Το Inspire είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συνδυάζει τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία με την επιχειρηματικότητα, που ορίζεται ως η ικανότητα να μετατρέπουμε τις ιδέες σε πράξη παράγοντας αξία, οικονομική, κοινωνική ή πολιτιστική, για το κοινωνικό σύνολο. Το πρόγραμμα θα αναδείξει τη σχέση του αθλητισμού με τον πολιτισμό, με δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα και με διαφορετικούς τομείς της οικονομίας καθώς και τις σχετικές ευκαιρίες για καινοτομία.
 
Στα πλαίσια του έργου θα παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη εκπαιδευτικών δράσεων που συνδυάζουν τον αθλητισμό με την επιχειρηματικότητα και στοχεύουν στην καλλιέργεια ικανοτήτων όπως η ικανότητα για πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, συνεργασία, επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα. Επίσης θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές δράσεις, εργαστήρια για εκπαιδευτικούς και μαθητές και αθλητικές εκδηλώσεις.
 
Το έργο INSPIRE έχει πλήρη τίτλο «Ενσωμάτωση αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στην επιχειρηματική εκπαίδευση» και κωδικό: 2020-1-BG01-KA202-079103. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ που εντάσσεται στη Δράση Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης. Το έργο είναι διετές, ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2020, με συμμετοχή τεσσάρων χωρών (Βουλγαρία, Ελλάδα , Κύπρος, και Τουρκία), που εκπροσωπούνται από ένα αθλητικό σχολείο, 2 πανεπιστήμια, 2 διευθύνσεις εκπαίδευσης και ένα οργανισμό για την προώθηση της καινοτομίας. Από τη χώρα μας συμμετέχει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων.
Δημοσιεύθηκε στη Erasmus+, INSPIRE | Σχολιάστε

Πρόσκληση σε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Προετοιμασία για την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας στο εξωτερικό» στα πλαίσια του έργου GAME IT.

Σας προσκαλούμε  σε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Προετοιμασία για την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας στο εξωτερικό» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00-19:00.

H εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ GAME IT που έχει ως στόχο να βελτιώσει τις διαδικασίες οργάνωσης της μαθησιακής κινητικότητας και πρόσβασης των μαθητών της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες ή ανήκουν σε ασθενέστερες ομάδες ή προέρχονται από απομακρυσμένες ή αγροτικές περιοχές. Ευρύτερος στόχος του έργου είναι να ενισχύσει τις στρατηγικές διεθνοποίησης των οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης, παρέχοντας κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς και υλοποιώντας μια σειρά από εκπαιδευτικές δράσεις: σεμινάρια, εργαστήρια και ενημερωτικές εκδηλώσεις.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν:

 • Το έργο Erasmus+ GAME IT, στόχοι, εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα σχολεία.
 • Καλές πρακτικές προετοιμασίας των μαθητών για συμμετοχή σε προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας.
 • Εμπειρίες σχολικών μονάδων και οργανισμών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από την συμμετοχή τους σε προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας.

Παρακαλούμε δηλώσετε τη συμμετοχή σας  και αν επιθυμείτε το θέμα της παρέμβασής σας, έως την Τρίτη 16/03/2021  μέσω της φόρμας: https://forms.gle/do45crw1geemgWps5

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα GAME IT είναι διαθέσιμες στο ιστολόγιο  της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων: https://blogs.sch.gr/europrogchan/2021/03/02/game_it_overview/
 

 

Δημοσιεύθηκε στη Erasmus+, GAMEIT, Διαδικτυακό Σεμινάριο | Σχολιάστε

Έρευνα για τη συμμετοχή των μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας στα πλαίσια του έργου Erasmus+ GAME IT.

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην έρευνα που πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ GAME IT που υλοποιεί η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Η έρευνα γίνεται μέσω ερωτηματολογίου και απευθύνεται σε Σχολικές Μονάδες και Οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), δηλαδή ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ  που έχουν ειδικότητες συναφείς με τον Τουρισμό και τη Φιλοξενία όπως Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Μαγειρικής Τέχνης, Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας, Τεχνικός Αρτοποιός-Ζαχαροπλαστικής, Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας κ.α.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/RTNxkRVVcTsnfa7T6

Μπορεί να συμπληρωθεί από:

α) το Σχολείο ή τον Οργανισμό ΕΕΚ (1 φορά)

β) τους Μαθητές/Σπουδαστές ειδικοτήτων σχετικών με των Τουρισμό και τη Φιλοξενία.

Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ανώνυμα και δεν συλλέγονται μέσω αυτού προσωπικά δεδομένα.

Λίγα λόγια για το έργο Erasmus+ GAME IT

Το έργο έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) σε μαθησιακές κινητικότητες στο εξωτερικό ενώ παράλληλα βοηθάει τα σχολεία και τους οργανισμούς που υλοποιούν την κινητικότητα στην οργάνωση της.

Στα πλαίσια του έργου θα δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία μαθητών/σπουδαστών/εκπαιδευόμενων ΕΕΚ που φοιτούν σε ειδικότητες συναφείς με τον Τουρισμό και τη Φιλοξενία, για συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας στο εξωτερικό.

Ευρύτερος στόχος του έργου είναι να ενισχύσει τις στρατηγικές διεθνοποίησης των οργανισμών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, παρέχοντας εκπαιδευτικό υλικό και υλοποιώντας μια σειρά από εκπαιδευτικές δράσεις όπως σεμινάρια, εργαστήρια και ενημερωτικές εκδηλώσεις για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Περισσότερες πληροφορίες για έργο GAME IT είναι διαθέσιμες στο ιστολόγιο για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων:

https://blogs.sch.gr/europrogchan/2021/03/02/game_it_overview/

Για ερωτήσεις ή περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο europrogchan@sch.gr

Η πρόσκλησης της ΔΔΕ Χανίων είναι διαθέσιμη εδώ:Λήψη αρχείου

Δημοσιεύθηκε στη Erasmus+, GAMEIT | Σχολιάστε

GAME IT : Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+ για την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας

Το έργο GAME IT είναι μια πρωτοβουλία σε εξέλιξη για την υποστήριξη των μαθητών της επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας  ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιούν τις ευκαιρίες μαθησιακής κινητικότητας, που παρέχονται μέσω του προγράμματος ERASMUS +, και να γίνει η μαθησιακή κινητικότητα  πιο προσιτή σε όλους.

Το έργο έχει ως στόχο να βελτιώσει τις διαδικασίες οργάνωσης  της μαθησιακής κινητικότητας και πρόσβασης των μαθητών της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες ή ανήκουν σε ασθενέστερες ομάδες ή προέρχονται από απομακρυσμένες ή αγροτικές περιοχές. Παράλληλα επιδιώκει την καλλιέργεια της πολιτισμικής ευαισθητοποίησης και την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού και γενικότερα την κινητοποίησή τους με στόχο την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Στα πλαίσια του έργου θα δημιουργηθούν διαδικτυακά μαθήματα και οδηγός για τους εκπαιδευτικούς για την προετοιμασία των μαθητών για συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας.  Τα μαθήματα θα είναι διαδραστικά και θα ενσωματώνουν στοιχεία παιγνιδοποίησης. Επιχειρείται έτσι η αξιοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων και τεχνολογιών με σκοπό τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα κινητοποιεί τους μαθητές, θα ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά τους και θα προάγει την καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω παραδειγμάτων και καταστάσεων που σχετίζονται με την πραγματική ζωή. Ευρύτερος στόχος του έργου είναι να ενισχύσει τις στρατηγικές διεθνοποίησης των οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης, παρέχοντας κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς και υλοποιώντας μια σειρά από εκπαιδευτικές δράσεις όπως σεμινάρια, εργαστήρια και ενημερωτικές εκδηλώσεις.

Το έργο GΑΜΕ ΙΤ έχει πλήρη τίτλο «Παιγνιδοποιημένη διαδραστική και συμπεριληπτική εκπαίδευση προετοιμασίας για διεθνή κινητικότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας» και κωδικό 2020-1-BG01-KA202-079103. Είναι μια σύμπραξη έξι οργανισμών από Βουλγαρία, Ελλάδα, Τουρκία και Σλοβενία, και η διάρκεια υλοποίησής του είναι 18 μήνες. Από τη χώρα μας συμμετέχουν η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και το Πολυτεχνείο Κρήτης και ειδικότερα το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Περισσότερες πληροφορίες, ενημέρωση για τις δράσεις του GAME IT

facebook   https://www.facebook.com/GAMEITproject

Δημοσιεύθηκε στη Erasmus+, GAMEIT, Χωρίς κατηγορία | Σχολιάστε

Πρόσκληση σε διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα «Τριδιάστατη σχεδίαση, τριδιάστατη εκτύπωση και αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη»

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε εργαστήριο με θέμα «Τριδιάστατη σχεδίαση, τριδιάστατη εκτύπωση και αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη» που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00-14:00 και έχει ως στόχο την παρουσίαση των τεχνολογικών τάσεων και εξελίξεων αλλά και της μέχρι τώρα εμπειρίας από την εφαρμογή στην εκπαιδευτική πράξη της τριδιάστατης σχεδίασης και εκτύπωσης στο σχολείο καθώς και τη διαμόρφωση προτάσεων για νέα εκπαιδευτικά έργα.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο μπορούν επίσης να συμμετέχουν και ως εισηγητές με μια σύντομη παρουσίαση που εντάσσεται στα παρακάτω θέματα:

Α. Τεχνολογικές εξελίξεις και τάσεις.

 • Τεχνολογίες τριδιάστατης εκτύπωσης.
 • Ψηφιακά εργαλεία για τριδιάστατη σχεδίαση.
 • Χρήση προγραμματισμού υπολογιστών για δημιουργία τριδιάστατων μοντέλων.
 • Χρήση της τριδιάστατης σχεδίασης και εκτύπωσης σε έργα φυσικού υπολογισμού (physical computing)

Β. Τριδιάστατη σχεδίαση και τριδιάστατη εκτύπωση στην εκπαίδευση.

 • Εμπειρία των εκπαιδευτικών στα πλαίσια μαθημάτων, σχολικών δραστηριοτήτων, εθελοντικών εκπαιδευτικών δράσεων.
 • Συνάφεια με τα υφιστάμενα αναλυτικά προγράμματα.
 • Καλές πρακτικές. Προτάσεις για νέα σχολικά έργα. Παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

Παρακαλούμε δηλώσετε τη συμμετοχή σας και αν επιθυμείτε το θέμα της εισήγησής σας, μέχρι την Πέμπτη 25/02/2021 μέσω της φόρμας που είναι διαθέσιμη στην παρακάτω διεύθυνση: https://forms.gle/UBVfAnvPiHUHjguQ8

Το εργαστήριο εντάσσεται στις δράσεις του προγράμματος Erasmus+ MAKER SCHOOLS.  Στα πλαίσια του προγράμματος θα δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό και θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικές δράσεις και εργαστήρια για εκπαιδευτικούς και μαθητές στα παρακάτω αντικείμενα:

 1. Εισαγωγή στην τριδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση.
 2. Τριδιάστατη σχεδίαση με χρήση τη γλώσσας προγραμματισμού Python.
 3. Τριδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση σε έργα φυσικού υπολογισμού (physical computing).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα MAKER SCHOOLS είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: https://blogs.sch.gr/europrogchan/2021/01/14/makers_overview/

 

Δημοσιεύθηκε στη MAKERS, Διαδικτυακό Σεμινάριο | Σχολιάστε

Έρευνα για την τριδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση στο σχολείο και την αξιοποίηση της στη διδασκαλία – συμπλήρωση ερωτηματολόγιου.

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε έρευνα για την τριδιάστατη σχεδίαση και τριδιάστατη εκτύπωση και την αξιοποίηση της στη διδασκαλία, που πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ MAKER SCHOOLS  που υλοποιεί η ΔΔΕ Χανίων.  Στα πλαίσια του έργου θα δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό και θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικές δράσεις και εργαστήρια για εκπαιδευτικούς και μαθητές στα παρακάτω αντικείμενα:

α) Εισαγωγή στην τριδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση
β) Τριδιάστατη σχεδίαση με χρήση τη γλώσσας προγραμματισμού Python
γ) Συνδυασμός τριδιάστατης σχεδίασης και φυσικού υπολογισμού (physical computing)

Η έρευνα πραγματοποιείται μέσω ερωτηματολογίου και έχει σκοπό την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά τις υποδομές,  την εμπειρία και τις ανάγκες επιμόρφωσης στο αντικείμενο του έργου. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, μαθητές και διευθυντές σχολικών μονάδων, και είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/ytu8CXraSd7aWVUB9

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και δεν συλλέγονται μέσω αυτού προσωπικά δεδομένα. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα MAKER SCHOOLS είναι διαθέσιμες μέσω  στον παρακάτω σύνδεσμο: https://blogs.sch.gr/europrogchan/2021/01/14/makers_overview/

Για ερωτήσεις ή περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε στο europrogchan@sch.gr.

H πρόσκληση για συμμετοχή στην έρευνα είναι διαθέσιμη εδώ:

https://blogs.sch.gr/europrogchan/files/2021/02/2021-02_17_Ερευνα_MAKER_SCHOOLS_signed.pdf

Δημοσιεύθηκε στη MAKERS | Σχολιάστε

Παρουσίαση των νέων έργων Erasmus+ MAKER SCHOOLS, INSPIRE και GAME IT που θα υλοποιήσει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Tρία νέα έργα Erasmus+ θα υλοποιήσει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων την ερχόμενη διετία. Tο αντικείμενο των έργων και τα αποτελέσματα τους και οι εκπαιδευτικές δράσεις που θα περιλαμβάνουν παρουσιάστηκαν σε διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2021, και διοργανώθηκε από το Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων.
Τα έργα αυτά εντάσσονται στις Στρατηγικές Συμπράξεις για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών. Πρόκειται για δύο έργα που εντάσσονται στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης:
• MAKER SCHOOLS: Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της ενασχόλησης με τις Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες μέσω της ενσωμάτωσης της τριδιάστασης σχεδίασης και εκτύπωσης στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
• GAME IT: Διαδραστικό παιγνιδοποιημένο και συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για προετοιμασία για διεθνή κινητικότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση στους τομείς του τουρισμού και της φιλοξενίας.
και ένα έργο που εντάσσεται στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
• INSPIRE: Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στον τομέα του Αθλητισμού και της Αναψυχής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Δημοσιεύθηκε στη Erasmus+, GAMEIT, INSPIRE, MAKERS | Σχολιάστε