Σας καλωσορίζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΠΑ.Λ. Ροδόπολης Σερρών.

Στην σελίδα μας μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για:

α)το διδακτικό προσωπικό, τις υποδομές και τον εξοπλισμό της σχολικής μονάδας,

β) το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας που ισχύει ανά σχολικό έτος, καθώς και πιθανές τροποποιήσεις του,

γ) τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τους εκπαιδευτικούς ομίλους και κάθε είδους δράσεις, αθλητικές, πολιτιστικές, κοινωνικές που υλοποιούνται από τη σχολική μονάδα,

δ) το σχέδιο δράσης που εκπονεί η σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)

ε) τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020.

Δείτε τη νέα ιστοσελίδα του ΕΠΑ.Λ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
https://epal-rodop.ser.sch.gr

epal rodopolis neo site