Συνεργατική μάθηση

   To Smart table είναι ένας επιτραπέζιος υπολογιστής με οθόνη που αναγνωρίζει πολλαπλά αγγίγματα (multi touch), από πολλούς χρήστες, με δυνατότητα να αναγνωρίζει και τις χειρονομίες τους (gesture recognition).
   Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να χρησιμοποιούν τα χέρια τους και να συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά παιχνίδια και εφαρμογές που περιλαμβάνονται στο λογισμικό του Smart table και έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών και να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και άλλα μαθήματα. Το κόστος βέβαια φαίνεται αρκετά υψηλό και σίγουρα είναι κάτι που μάλλον δεν θα δούμε σε δημόσια σχολεία για αρκετά ακόμη χρόνια.

Πηγές: log.gr,freestuf.gr