4ο Σεμινάριο Θεωρίας, Εφαρμογής και Έρευνας

seminar_ereyna.jpg

 4ο Σεμινάριο Θεωρίας, Εφαρμογής και Έρευνας για την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα, 22 και 23 Μαΐου 2010

Το σεμινάριο αφορά υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες ή μεταπτυχιακούς φοιτητές που εκπονούν έρευνα σε θεματικές περιοχές όπως: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσα μαζικής ενημέρωσης και εκπαίδευση, αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, δια βίου μάθηση, εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης ή σχετικά άλλα αντικείμενα, ενημερώστε τους ότι μπορούν να παρακολουθήσουν ελεύθερα το σεμινάριο αυτό χωρίς καμία χρηματική επιβάρυνση. 22 – 23 Μαΐου 2010, στην Αθήνα, στο Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του ΕΚΠΑ (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου).

Περισσότερα

Κτίσται

Διανύοντας μια περίοδο αποδόμησης σ ε όλα τα επίπεδα διαβάζω με μεγαλύτερο δέος τα λόγια του Καβάφηktistai.jpg.                

Η Πρόοδος οικοδομή είναι μεγάλη — φέρει
καθείς τον λίθον του· ο εις λόγους, βουλάς, ο άλλος
πράξεις — και καθημερινώς την κεφαλήν της αίρει
 υψηλοτέραν. Θύελλα, αιφνίδιός τις σάλος

εάν επέλθη, σωρηδόν οι αγαθοί εργάται
ορμώσι και το φρούδον των υπερασπίζοντ’ έργον.
Φρούδον, διότι καθενός ο βίος δαπανάται
υπέρ μελλούσης γενεάς, κακώσεις, πόνους στέργων,

ίνα η γενεά αυτή γνωρίση ευτυχίαν
άδολον, και μακράν ζωήν, και πλούτον, και σοφίαν
χωρίς ιδρώτα ποταπόν, ή δούλην εργασίαν.

Aλλ’ η μυθώδης γενεά ουδέποτε θα ζήση·
η τελειότης του αυτή το έργον θα κρημνίση
κ’ εκ νέου πας ο μάταιος κόπος αυτών θ’ αρχίση

Καβάφης, Από τα Αποκηρυγμένα, Ίκαρος 1983