Επίσκεψη στο Franciscusoord Mytylschool

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος   Comenius Σωκράτης /Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις, πραγματοποιήθηκε η πρώτη εταιρική συνάντηση στο Valkenburg Ολλανδίας για το διάστημα από 5/11/2008 έως 8/11/2008. Οι εκπαιδευτικοί του 1ου Δημοτικού σχολείου Γιαννιτσών, Βούτος Διονύσιος, Διευθυντής, Αμπράζη Ζωή, συντονίστρια του προγράμματος και Τελλίδου Σοφία, δασκάλα, συμμετείχαν στις εργασίες της συνάντησης.

Περισσότερα