Πασχαλινό Αυγό

 egg1.jpgΤο αυγό που προτείνουν οι μαθητές του Β2 του Σχολείου μας είναι κατασκευή παπιέ μασέ .

Υλικά που χρειάζονται για την κατασκευή είναι μπαλόνια, εφημερίδες, αλευρόκολλα, γκοφρέ χαρτί και χαρτόνι!

  • Τα στάδια της εργασίας
  • 1ο: Φούσκωμα μπαλονιών – κόψιμο εφημερίδων σε κορδέλες
  • 2ο : Κόλλημα των εφημερίδων στα μπαλόνια -στέγνωμα
  • 3ο: Βάψιμο Των αυγών
  • 4ο: Διακόσμηση Περισσότερα

My school through time project

Το eTwinning είναι η κύρια δράση του προγράμματος eLearning της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά συνεργασίες σχολείων στο διαδίκτυο.Το Τμήμα ένταξης και οι μαθητές των Β2 και Γ2 τάξεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου, ξεκίνησαν συνεργασία με το δημοτικό σχολείο Direzione Didattica Rionero in Vulture της Ιταλίας.Στη συνεργασία προστέθηκαν τα σχολεία :Szko?a Podstawowa Nr 38 im. Jana III Sobieskiego (Πολωνία), M.J. Tamsmaskoalle (Ολλανδία), Primary School in Uciech?w (Πολωνία), «Dimitrie Anghel»School (Ρουμανία), «Titu Maiorescu»School-«Tudor Arghezi»structure (Ρουμανία), Romuvos Basic School (Λιθουανία), Bournemouth Park Primary School (Ηνωμένο Βασίλειο)

Το θέμα της συνεργασίας αφορά το Παρελθόν το Παρόν και το Μέλλον του Σχολείου τους.

Ο σκοπός είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τις αλλαγές που συμβαίνουν στο χρόνο και πώς επηρεάζουν την ποιότητα ζωής αλλά και τη φύση.

Οι στόχοι του έργου είναι να καταστούν οι μαθητές ικανοί

  • να συλλέγουν και να αξιολογούν τις πληροφορίες
  • να γνωρίσουν διαφορετικά κειμενικά είδη όπως η συνέντευξη
  • να αξιοποιήσουν τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας
  • να κατανοήσουν τι είναι ιστορία και πώς συλλέγονται πληροφορίες για τη συγγραφή της
  • να ευαισθητοποιηθούν στις αλλαγές που συντελούνται στη φύση από την ανθρώπινη δραστηριότητα

Παραγωγή υλικού: Συνεντεύξεις – ημερολόγια-εφημερίδα- Παρουσιάσεις powepoint- Πολυμεσικές εφαρμογές