Μαζική δημιουργία λογαριασμών μαθητών

Αυτός ο σύντομος οδηγός  δείχνει τα βήματα για την μαζική δημιουργία λογαριασμών μαθητών της σχολικής μονάδας. Η ενέργεια αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους Διευθυντές της σχολικής Μονάδας με την χρήση κωδικών της σχολικής μονάδας στο ΠΣΔΛήψη αρχείου