Μέθοδοι διδασκαλίας ξένων γλωσσών: Suggestopedia & TPR

Στο πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία ,  θα συναντήσουμε δύο πιθανόν όχι και τόσο οικείους  όρους στις προτεινόμενες μεθόδους  για τη διδασκαλία των αγγλικών: Suggestopedia και  Τotal physical response. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως μέθοδοι εκμάθησης ξένων γλωσσών που είχαν πολύ καλά αποτελέσματα ωστόσο δεν είναι διαδεδομένες  στο  σώμα των εκπ/κών ξένων γλωσσών. Οι μέθοδοι αυτές καλό είναι να λαμβάνονται υπόψη και από τους δασκάλους   κατά τη διδασκαλία αλλοδαπών μαθητών καθώς η ελληνική αποτελεί γι αυτούς δεύτερη γλώσσα.   Περισσότερα