Βελτίωση εικόνας video με χρήση φωτογραφιών

  Μια νέα επανάσταση στο χώρο της επεξεργασίας video υπόσχεται το project της ομάδας Pravin Bhat, C. Lawrence Zitnick, Noah Snavely, Aseem Agarwala, Maneesh Agrawala, Brian Curless, Michael Cohen, Sing Bing Kang
Όπως αναφέρουν οι συντελεστές, κατά την παρουσίαση της εργασίας τους στο Eurographics Symposium on Rendering (EGSR), το επίτευγμά τους αφορά τη μεταφορά της υψηλής ποιότητας φωτογραφιών σε μια στατική σκηνή video. Η διαδικασία μεταφοράς σε αντίθεση με τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα (πχ adobe after effects) είναι αυτοματοποιημένη και βασίζεται στη χρήση αλγόριθμου ο οποίος φαίνεται να μεταφέρει τις υπάρχουσες πληροφορίες από τις εικόνες στην επιλεγμένη σκηνή. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε μια επίδειξη των βελτιώσεων που αφορούν την υψηλή ευκρίνεια, το εύρος ,την έκθεση, το ρετουσάρισμα αλλά και την εξαφάνιση αντικειμένων από τη σκηνή.

Επίδειξη των βελτιώσεων
Περισσότερα

Η πρώτη ανάγνωση

  Κατά το δεύτερο εξάμηνο της προηγούμενης σχολικής χρονιάς 5 τουλάχιστον μαθητές παρουσίασαν δυσκολίες στην εκμάθηση της ανάγνωσης. Τα αίτια αυτών των δυσκολιών δεν έχουν επίσημα διαγνωστεί ωστόσο μετά από παρακολούθηση στο Τ.Ε και συζήτηση με τις εκ/κούς των τάξεων και τους γονείς, αποφασίστηκε να παραπεμφθούν στο αρμόδιο Κ.Δ.Α.Υ για αξιολόγηση τρεις μαθητές. Να σημειωθεί ότι οι 2 δεν παραπέμθηκαν διότι η ανεπαρκής φοίτηση θεωρήθηκε πρωταρχικό αίτιο γι αυτή την αποτυχία. Οι μαθητές που παραπέμθηκαν εμφάνιζαν συμπτώματα δυσλεξίας & διάσπασης προσοχής. Για την Δυσλεξία και την Διάσπαση της προσοχής(Δ.Ε.Π.Υ) υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία και επίσης δημοσιευμένα άρθρα και εργασίες στο διαδίκτυο στα οποία και αναφέρονται πρακτικές αντιμετώπισης που κυρίως εστιάζουν στην διορθωτική αγωγή. Η διορθωτική αγωγή προυποθέτει ατομικό πρόγραμμα στήριξης που εφαρμόζεται απο εκπ/κό Ειδικής Αγωγής και παρέχεται σε ξεχωριστό περιβάλλον. Σ αυτή τη δημοσίευση όμως και με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα ήθελα να προτείνω στους συναδέλφους του νηπιαγωγείου και της Α’ τάξης πρακτικούς τρόπους σχετικούς με τη Μέθοδο του καλού ξεκινήματος* που σε πολλές περιπτώσεις θα εξαλείψουν την ανάγκη διορθωτικής παρέμβασης.
Περισσότερα