Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Ανατρέχοντας στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχουν πολλοί ορισμοί για την έννοια της ‘διαπολιτισμικής εκπαίδευσης’. Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η χρήση του όρου διαπολιτισμική εκπαίδευση πραγματοποιείται για να δηλωθούν οι αρχές μιας συγκεκριμένης παιδαγωγικής που αξιοποιεί διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία και ασχολείται με συγκεκριμένα προγράμματα, τα οποία πραγματώνουν αυτή την παιδαγωγική

 » Διαβάστε περισσότερα