Τραγούδι «Schokolade»

Καθώς η ακουστική κατανόηση και η παραγωγή προφορικού λόγου ανήκουν στις δεξιότητες που καλούνται ν’ αναπτύξουν οι μαθητές στην ξένη γλώσσα, τα τραγούδια αποτελούν ένα μέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Παρακάτω δίνεται μια διδακτική πρόταση για την ενσωμάτωση τραγουδιών στο μάθημα.

Στην ενότητα 7 του σχολικού βιβλίου γερμανικών του γυμνασίου «Deutsch- ein Hit 2», οι μαθητές διδάσκονται τα φαγητά και τα ποτά. Εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τραγούδι «Schokolade«. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Πριν την πρώτη ακρόαση του τραγουδιού, μοιράζονται στους μαθητές ανακατεμένες εικόνες και λέξεις στα γερμανικά (που υπάρχουν μέσα στο τραγούδι), που αφορούν κυρίως στα φαγητά, και προσπαθούν να κάνουν την αντιστοίχιση. Κατά την πρώτη ακρόαση του τραγουδιού, οι μαθητές, κάθε φορά που ακούν μια λέξη από αυτές που τους δόθηκαν, σηκώνουν ψηλά την αντίστοιχη εικόνα. Κατά την δεύτερη ακρόαση οι μαθητές συμπληρώνουν στη φωτοτυπία με τους στίχους του τραγουδιού, που τους έχει δοθεί, τα κενά με τις λέξεις που λείπουν. Στο τέλος γίνεται έλεγχος της άσκησης με όλη την τάξη.

Schokolade- Bilder

Schokolade-Aufgabe

Schokolade-Songtext

Αφήστε μια απάντηση