Πρόγραμμα e-Twinning «Musik ist Sprache»

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιά 2017-18 υλοποιήθηκε στο μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας το πρόγραμμα e-Twinning με τίτλο «Musik ist Sprache» (η μουσική είναι γλώσσα) από τους μαθητές του τμήματος Β3 (Γερμανικών) με συντονίστρια την καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσσας κ. Βάγια Τσαντίκου. Οι μαθητές του σχολείου μας συνεργάστηκαν με μαθητές αντίστοιχης ηλικίας του σχολείου OS «Braca Baruh» από τη Σερβία (Βελιγράδι) στα γερμανικά από τον Δεκέμβριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2018. Η ηλικία όλων των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν 13 έως 14 χρονών, μια γενιά εξοικειωμένη με τη χρήση ψηφιακών μέσων, και το γλωσσικό τους επίπεδο στα γερμανικά ήταν Α1-Α2. Μεγάλη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία συνεργατικών αποτελεσμάτων μέσω δραστηριοτήτων που βασίζονταν σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες γύρω από το θέμα της Μουσικής, που σκοπό είχαν να δώσουν στους μαθητές τη δυνατότητα να εξασκήσουν τη γερμανική γλώσσα, να έρθουν σε επαφή με μαθητές από μία άλλη χώρα, όπως επίσης και να ανακαλύψουν ότι η μουσική είναι μια κοινή γλώσσα ανάμεσα σε ανθρώπους και πολιτισμούς και δεν έχει σύνορα.

Παρακάτω ακολουθούν κάποιες από τις εργασίες των μαθητών.

Φωτογραφίες

Παρουσίαση διάσημων μουσικών

Musiker

Τραγούδι που έγραψαν από κοινού οι μαθητές

gemeinsames Lied

Αφήστε μια απάντηση