Τραγούδι «Nur noch kurz die Welt retten»

Τα τραγούδια στην ξένη γλώσσα συμβάλλουν σημαντικά στην δημιουργία ευχάριστου κλίματος μέσα στην τάξη και στην ενίσχυση των κινήτρων μάθησης, είναι φορείς πολιτισμικών γνώσεων και συμβάλλουν στην εξάσκηση της προφοράς και του τονισμού λέξεων, ενώ μέσω του ρυθμού και της μελωδίας της γλώσσας γίνεται ευκολότερη η απομνημόνευση του νέου εκπαιδευτικού υλικού.

Στη συνέχεια ακολουθεί μια διδακτική πρόταση που αφορά στο τραγούδι «Nur noch kurz die Welt retten». Οι ασκήσεις που βρίσκονται παρακάτω είναι αυτές που προτείνονται από το γερμανικό ινστιτούτο Goethe Institut.

 

Nur noch kurz die Welt retten- Aufgabe

Nur noch kurz die Welt retten- Songtext

Αφήστε μια απάντηση