Καλώς ήρθατε !!

 

        Το παρόν Blog δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του μαθήματος της πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο.

          Περιέχει τις δραστηριότητες των μαθητών για το μάθημα στο σχολείο, χρήσιμο υλικό για το μάθημα της πληροφορικής, αλλά και τα έργα των μαθητών στη διάρκεια των μαθημάτων.

        Επίσης, αποτελεί και ένα μέσο επικοινωνίας με τους γονείς, αφού έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν την πρόοδο των παιδιών τους, να παρακολουθούν τις εργασίες τους, να επικοινωνούν με τον εκπαιδευτικό.

Ευελπιστώ να εκπληρώσει τους στόχους του!! Ευχαριστώ

                                                                                                             Λιάμπα Θεοδούλα

Καθηγήτρια Πληροφορικής