Εργασίες για το σπίτι 15/2

Γλώσσα: Αντιγραφή x3 και ορθογραφία το κείμενο στο πορτοκαλί πλαίσιο σελ. 51 (“Οι μαργαρίτες… πρόσωπο.”), ασκήσεις 7 και 8 σελ. 52.

Μελέτη: Τετράδιο εργασιών: Ασκήσεις 2,3 σελ. 20.

Για όσους/όσες έλειπαν:
Γλώσσα: Κάναμε τις ασκήσεις 1 έως 6 σελ. 50-53
Μαθηματικά: Κάναμε επαναλήψεις στις προσθέσεις και αφαιρέσεις με τετραψήφιους αριθμούς
Μελέτη: Συμπληρώσαμε το σχεδιάγραμμα σελ. 57, και στο Τετράδιο εργασιών την άσκηση 1 σελ. 20.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση