Εργασίες για το σπίτι 16/2

Γλώσσα:
Τετράδιο εργασιών: Ανάγνωση το πράσινο πλαίσιο σελ. 16, αντιγραφή x3 και ορθογραφία από το πράσινο κείμενο σελ. 16 (“Χθες… να ανέβει.”), ασκήσεις 4 σελ. 17, 1 σελ. 18.

Μαθηματικά:
Τετράδιο εργασιών: Ασκήσεις 2, 3 σελ. 12.

Για όσους/όσες έλειπαν:
Γλώσσα: Κάναμε το λεξιλόγιο και τις εκφράσεις σελ. 53-54.
Μαθηματικά: Κάναμε εισαγωγή στην ενότητα 28, σελ. 72-73.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση