Συλλογή μικροπλαστικών

Την Τετάρτη στις 24 Μαΐου οι μαθητές και οι μαθήτριες των τάξεων Α’ και Β’ συγκεντρώθηκαν στην παραλία της Ευρειακής και με την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των συνεργατών τους Μαρμαρά Δήμητρα και Χατζηδάκη Ελευθερία συνέλεξαν μικροπλαστικά διαστάσεων από 2,5 εκατοστά έως και 2 χιλιοστά. Στη συνέχεια, έγινε καταγραφή

 » (συνέχεια…)