Συλλογή μικροπλαστικών

Την Τετάρτη στις 24 Μαΐου οι μαθητές και οι μαθήτριες των τάξεων Α’ και Β’ συγκεντρώθηκαν στην παραλία της Ευρειακής και με την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των συνεργατών τους Μαρμαρά Δήμητρα και Χατζηδάκη Ελευθερία συνέλεξαν μικροπλαστικά διαστάσεων από 2,5 εκατοστά έως και 2 χιλιοστά. Στη συνέχεια, έγινε καταγραφή και διαχωρισμός των μικροπλαστικών. Στην δράση συμμετείχαν και οι γονείς των μαθητών.

εικόνα Viber 2023 05 30 15 31 26 405 εικόνα Viber 2023 05 30 15 31 26 638 εικόνα Viber 2023 05 30 15 31 27 272 εικόνα Viber 2023 05 30 15 31 27 618 εικόνα Viber 2023 05 30 15 31 27 896 εικόνα Viber 2023 05 30 15 31 26 955 εικόνα Viber 2023 05 24 16 55 15 793 εικόνα Viber 2023 05 24 16 54 56 400 εικόνα Viber 2023 05 24 16 55 27 200 εικόνα Viber 2023 05 30 15 31 28 140