εγγραφές στην Α τάξη

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
από 1  έως 20  Μαρτίου  2023

Τη σχολική χρονιά 2023-2024 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως 31-12-2017.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της §4α, του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε

 » (συνέχεια…)