διευθύνσεις webex -πρόγραμμα

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 09,00

Θα  πραγματοποιηθούν οι 5  πρώτες ώρες του διδακτικού προγράμματος .

Αναλυτικά:

1η ωρα 9,00-9,30

2 η  ωρα 9,45-10,15

3η ώρα 10,30-11,00

4η ώρα 11,15-11,45

5η ώρα 12,00-12,30

Την ώρα που οι μαθητές έχουν Γυμναστική δεν θα  κάνουν μάθημα λόγω απουσίας της εκπαιδευτικού

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΕΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ WEBEX ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 » (συνέχεια…)