Σεμινάριο πρώτων βοηθειών

Σήμερα τα παιδιά της Ε’ και της ΣΤ’ είχαν την ευκαιρία και τη χαρά να ενημερωθούν για το περιεχόμενο και τους τρόπους παροχής πρώτων βοηθειών. Έμαθαν για τον αριθμό 166 και επιπλέον, μετά από υποδείξεις της υπεύθυνης νοσηλεύτριας, έμαθαν να κάνουν οι ίδιοι/ες ΚΑΡΠΑ, δηλαδή, παροχή πρώτων βοηθειών για επαναφορά συνανθρώπου που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Τα παιδιά έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετείχαν ενεργά, αποδεικνύοντας ακόμη μια φορά πόσο ανάγκη έχουν από πρακτικά μαθήματα και βιωματικούς τρόπους εκπαίδευσης.

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Κακάμπουρα Ελένη – Χατζέλλης Αντώνιος

0 02 05 5a70b8a24f81d1fd3fdcb2a861269880f2e2fb4966af983a3d6fcaa67a72fa11 9a29950429c19a8c 0 02 05 5d038cf872ce33b9d679f527f452621f12b042690a9e0b996c8a1338e626b6eb 2d303ecd8cf0f920 0 02 05 6b1a28e6cfd16acfb47bc11e03a27f78ec63c97dfe8ccb208feca5ddf826b243 fea47a7780978057 0 02 05 16a27741dca0b7ece211ffdefe37e2b8b66cf63ba6782aa0c223256de0f4baf7 b439d66885f9323b 0 02 05 561a158d72d754e85a74ffebb214a9f017e70d93e52f22ddcf91e1629773ffeb e33c0a3749bc148f 0 02 05 28095b5d384173848e047765a2e4b28696bfbfae3a14b51b5632fe074a17f7eb 1efb9e3331ac8f39 0 02 05 156589d2d567c7593375aebd2bad1f080c7f8e280f40598bc009e053470af734 5b655a6f3c058e50 0 02 05 b0eabc81c18dc077168576ca41411e4a5b806c36bcb5e4cf5fc0cf473221c282 ffa4fec41dadcad4 0 02 05 d812939531491be88f99e7c9aed050b8e67360c2377504a7860c304e13ce0b74 eb84398df27b1da3 0 02 05 ed31018f24aa8778a26cc462faa9f2721a86adff1f10fbb32223853dec4a3abf f49adc0add992e7a 0 02 05 f637b31ae32d3a34c7df4b0fe9c1f8b7517b0904cb393c78090c90d4303e6e87 f203626bfd44ada 0 02 05 ff1fc36974e64dcc6a96f5ba1cecf0183843b769ec93c1280e092a23323689ce 678a14c78dcd0251