Μερικές σκέψεις σε ζωγραφιές

Μερικές σκέψεις σε ζωγραφιές

Ανδριάνα Κίβου Αδαμαντία Ζντράβα
 Ανδριάνα Κίβου Αδαμαντία Ζντράβα